Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Poduszki powietrzne

Informacje ogólne

Układ został zaprojektowany tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu) w razie silnego zderzenia. Poduszki powietrzne uzupełniają działanie pasów bezpieczeństwa wyposażonych w ogranicznik siły napięcia (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu).

Podczas zderzenia elektroniczne czujniki wykrywają i analizują zderzenia czołowe oraz boczne w strefach wykrywania zderzenia:

Poduszki powietrzne działają tylko przy włączonym zapłonie. Poduszki powietrzne napełniają się tylko raz. W przypadku kolejnego zderzenia (w trakcie tego samego lub innego wypadku) poduszka powietrzna nie zadziała.

Strefy wykrywania zderzenia

Strefy wykrywania zderzenia


  1. Strefa uderzenia czołowego.
  2. Strefa uderzenia bocznego

Napełnieniu poduszki powietrznej (ew. poduszek) towarzyszy wydostawanie się dymu oraz odgłos odpalenia ładunku pirotechnicznego wbudowanego w układ. Dym jest nieszkodliwy, ale może być drażniący dla osób uczulonych. Dźwięk wybuchu towarzyszący napełnieniu poduszki powietrznej (ew. poduszek) może na krótki czas osłabić słuch.

Czołowe poduszki powietrzne

Czołowe poduszki powietrzne


W razie silnego czołowego zderzenia układ chroni kierowcę i pasażera na przednim siedzeniu, ograniczając niebezpieczeństwo uszkodzenia głowy i klatki piersiowej.

Poduszka powietrzna kierowcy znajduje się w środkowej części kierownicy, natomiast poduszka powietrzna pasażera – w desce rozdzielczej powyżej przedniego schowka.

Napełnienie

Poduszki powietrzne napełniają się (z wyjątkiem czołowej poduszki powietrznej pasażera, jeśli jest wyłączona) w razie silnego zderzenia czołowego całą lub częścią przedniej strefy samochodu A wzdłuż osi samochodu w płaszczyźnie poziomej oraz w kierunku od przodu do tyłu samochodu.

Poduszka powietrzna rozwija się między klatką piersiową i głową osób na przednich siedzeniach a kierownicą po stronie kierowcy oraz deską rozdzielczą po stronie pasażera w celu zamortyzowania ruchu do przodu.

Wyłączenie czołowej poduszki powietrznej pasażera

Wyłączenie czołowej poduszki powietrznej pasażera


Po włączeniu zapłonu ta kontrolka zaświeci
w zespole kontrolek pasów.

Będzie świecić przez cały czas, gdy poduszka powietrzna jest wyłączona.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka w przypadku montażu fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu pasażera w pozycji tyłem do kierunku jazdy, należy bezwzględnie wyłączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera. W przeciwnym razie dziecko byłoby narażone na poważne obrażenia ciała lub śmierć w momencie napełnienia poduszki powietrznej pasażera.

Ponowne włączenie czołowej poduszki powietrznej pasażera

Po wyjęciu fotelika dziecięcego, przy wyłączonym zapłonie należy przekręcić przełącznik w położenie ON w celu ponownej aktywacji czołowej poduszki powietrznej i zapewnienia bezpieczeństwa pasażerowi jadącemu z przodu w przypadku zderzenia.

Po włączeniu zapłonu ta kontrolka świeci w
zespole kontrolek pasów przez około 1 minutę, aby zasygnalizować włączenie czołowej poduszki powietrznej.

Boczne poduszki powietrzne

Boczne poduszki powietrzne


W razie silnego uderzenia bocznego układ chroni kierowcę i pasażera na przednim siedzeniu, ograniczając niebezpieczeństwo uszkodzenia torsu pomiędzy biodrem i ramieniem.

Poszczególne boczne poduszki powietrzne są wbudowane w ramy oparć siedzeń od strony drzwi

Napełnienie

Boczne poduszki powietrzne napełniają się pojedynczo w przypadku silnego zderzenia bocznego całą lub częścią bocznej strefy uderzenia, prostopadle do osi wzdłużnej samochodu w płaszczyźnie poziomej oraz w kierunku od zewnątrz do środka samochodu.

Boczna poduszka powietrzna rozwija się pomiędzy biodrem i ramieniem osoby zajmującej przednie siedzenie samochodu a panelem danych drzwi.

Kurtyny powietrzne

W razie silnego uderzenia bocznego układ ogranicza niebezpieczeństwo uszkodzenia boku głowy, czym przyczynia się do zwiększenia zabezpieczenia kierowcy i pasażerów (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu).

Poszczególne kurtyny powietrzne są wbudowane w słupki i w górną część kabiny.

Napełnienie

Kurtyna powietrzna napełnia się jednocześnie z odpowiednią poduszką boczną w przypadku silnego zderzenia bocznego całą lub częścią bocznej strefy uderzenia B, prostopadle do osi wzdłużnej samochodu, w płaszczyźnie poziomej oraz w kierunku od zewnątrz do środka samochodu.

Kurtyna powietrzna rozwija się między osobą na przednim lub tylnym siedzeniu samochodu a szybą.

Usterka

Jeżeli włączy się ta kontrolka w zestawie
wskaźników, należy koniecznie skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym w celu sprawdzenia układu.

Poduszki mogą nie zadziałać w przypadku silnego uderzenia.

W przypadku niewielkiego uderzenia, zahaczenia boku pojazdu lub dachowania poduszki powietrzne mogą nie zadziałać. W razie uderzenia z przodu lub z tyłu żadna z poduszek bocznych się nie napełnia.

Pasy bezpieczeństwa

Przednie pasy bezpieczeństwaPrzednie pasy bezpieczeństwa są wyposażone w układ napinaczy pirotechnicznych oraz ogranicznik siły naprężenia. Układ zwiększa bezpiecze ...

Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych

Zasady przewozu dzieci określone są odrębnymi przepisami danego kraju. Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju. W celu zapewnienia jak największego ...

Zobacz tez:

Wykrywanie pojazdów
Działanie czujnika może być ograniczone w następujących przypadkach: Zasłonięcie czujnika radarowego lub kamery zanieczyszczeniami albo ciałami obcymi. Ograniczenie czułości obiektywu kamer ...

Zamykanie bagażnika
Opuścić i docisnąć klapę bagażnika. Upewnić się, że bagażnik jest bezpiecznie zatrzaśnięty. OSTRZEŻENIEPrzed zamknięciem drzwi bagażnika należy się ...

Demontaż i przechowywanie koła zapasowego
Odkręcić nakrętkę mocującą koło zapasowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zamontować koło w odwrotnej kolejności do demontażu. Aby zapobiec "grzechotaniu&qu ...

Instrukcje obslugi: