Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Ekran dotykowy

Układ ten umożliwia dostęp do:

Ponadto, w zależności od wyposażenia, umożliwia:

Ze względów bezpieczeństwa operacje wymagające szczególnej uwagi muszą być wykonywane na postoju. Niektóre funkcje nie są dostępne podczas jazdy.

Informacje ogólne

Zalecenia

Ekran ten jest typu pojemnościowego.

Użytkowanie jest możliwe w każdej temperaturze.

Nie dotykać ekranu dotykowego ostrymi przedmiotami.

Nie dotykać ekranu dotykowego mokrymi rękami.

Do czyszczenia ekranu dotykowego używać czystej, miękkiej ściereczki.

Zasady działania

Używać przycisków znajdujących się pod ekranem dotykowym, aby przejść do poszczególnych menu, a następnie naciskać klawisze wyświetlone na ekranie dotykowym.

Niektóre menu mogą wyświetlać się na dwóch stronach: nacisnąć przycisk "OPCJE", aby przejść do drugiej strony.

Jeżeli przez pewien czas na drugiej stronie nie są wykonywane żadne czynności, następuje automatyczny powrót na pierwszą stronę.

W celu włączenia lub wyłączenia funkcji wybrać opcję "OFF" lub "ON".

Użyć tego przycisku, aby dostosować
ustawienia funkcji.

Użyć tego przycisku, aby przejść do
informacji uzupełniających dotyczących funkcji.

Użyć tego przycisku do zatwierdzenia.


Użyć tego przycisku do powrotu do
poprzedniej strony.

Menu

Menu


Funkcja i-Cockpit Amplify.
Umożliwia personalizację warunków otoczenia wewnątrz pojazdu.

Więcej informacji na temat funkcji i-Cockpit Amplify zawiera odpowiedni rozdział.

RadioMedia. Patrz
część "Audio i telematyka".

Klimatyzacja.


Umożliwia sterowanie ustawieniami temperatury, natężenia nawiewu itd.

Więcej informacji na temat klimatyzacji półautomatycznej jednostrefowej i klimatyzacji automatycznej dwustrefowej zawierają odpowiednie rozdziały.

Nawigacja online lub Mirror
Screen*.
Patrz część "Audio i telematyka".

Samochód lub Jazda*.
Umożliwia włączanie, wyłączanie i ustawianie parametrów niektórych funkcji.

Funkcje dostępne w tym menu są zgrupowane w dwóch zakładkach: "Ustawienia pojazdu" i "Funkcje jazdy".

* Zależnie od wyposażenia.

Telefon.


Patrz część "Audio i telematyka".

Aplikacje.


Umożliwia bezpośredni dostęp do niektórych funkcji i-Cockpit Amplify (rozpylacz zapachów itd.).

Więcej informacji na temat Rozpylacza zapachów zawiera odpowiedni rozdział.

Opis innych funkcji zawiera dodatek "Audio i telematyka".

Można również nacisnąć ekran dotykowy trzema palcami, aby wyświetlić menu.

Regulacja głośności/wyłączanie dźwięku.


Patrz rozdział "Audio i telematyka".

Górny pasek

Niektóre informacje są stale wyświetlane na górnym pasku ekranu dotykowego:

Menu Samochód/Jazda

Zakładka "Ustawienia pojazdu"

PEUGEOT Connect Nav

Grupy Funkcje
"Oświetlenie podczas jazdy"
 • "Reflektory kierunkowe": włączanie/wyłączanie doświetlania zakrętó
"Dostęp do pojazdu"
 • "Odryglowanie: tylko kierowca": włączanie/wyłączanie selektywnego odryglowania drzwi kierowcy.
 • "Odryglowanie tylko bagażnika": włączanie/wyłączanie selektywnego odryglowania pokrywy bagażnika.
 • "Bagażnik z napędem": włączanie/wyłączanie napędu klapy bagażnika.
 • "Otwieranie bagażnika bez użycia rąk": włączanie/wyłączanie funkcji otwierania klapy bagażnika bez użycia rąk.
"Oświetlenie komfortowe"
 • "Tylna wycieraczka na wstecznym biegu": włączanie/wyłączanie funkcji włączania tylnej wycieraczki po włączeniu wstecznego biegu.
 • "Dostosowanie lusterka zewnętrznego na wstecznym biegu": włączanie/ wyłączanie funkcji automatycznego pochylania zewnętrznych lusterek wstecznych po włączeniu wstecznego biegu.
 • "Oświetlenie towarzyszące": włączanie/wyłączanie automatycznego oświetlenia towarzyszącego.
 • "Oświetlenie powitalne": włączanie/wyłączanie zewnętrznego oświetlenia powitalnego.
 • "Oświetlenie kameralne": włączanie/wyłączanie oświetlenia kameralnego i regulacja natężenia oświetlenia.
"Bezpieczeństwo"
 • "Alarm ryzyka zderzenia" : włączanie/wyłączanie funkcji alarmu o ryzyku zderzenia oraz automatycznego hamowania awaryjnego.
 • "Wyświetlanie zalecanej prędkości": włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości.
 • "Wykrywanie nieuwagi": włączanie/wyłączanie funkcji wykrywania zmęczenia kierowcy.
"Światła"
 • "Reflektory kierunkowe": włączanie/wyłączanie doświetlania zakrętów.
 • "Oświetlenie towarzyszące": włączanie/wyłączanie automatycznego oświetlenia towarzyszącego.
 • "Oświetlenie powitalne": włączanie/wyłączanie zewnętrznego oświetlenia powitalnego.
"Dostęp do pojazdu"
 • "Odryglowanie: tylko kierowca": włączanie/wyłączanie selektywnego odryglowania drzwi kierowcy.
 • "Odryglowanie tylko bagażnika": włączanie/wyłączanie selektywnego odryglowania pokrywy bagażnika.
 • "Bagażnik z napędem": włączanie/wyłączanie napędu klapy bagażnika.
 • "Otwieranie bagażnika bez użycia rąk": włączanie/wyłączanie funkcji otwierania klapy bagażnika bez użycia rąk.
"Komfort"
 • "Tylna wycieraczka na wstecznym biegu": włączanie/wyłączanie funkcji włączania tylnej wycieraczki po włączeniu wstecznego biegu.
 • "Dostosowanie lusterka zewnętrznego na wstecznym biegu": włączanie/ wyłączanie funkcji automatycznego pochylania zewnętrznych lusterek wstecznych po włączeniu wstecznego biegu.
 • "Oświetlenie kameralne": włączanie/wyłączanie oświetlenia kameralnego i regulacja natężenia oświetlenia.
"Bezpieczeństwo"
 • "Alarm ryzyka zderzenia": włączanie/wyłączanie funkcji alarmu o ryzyku zderzenia oraz automatycznego hamowania awaryjnego.
 • "Wyświetlanie zalecanej prędkości": włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości.
 • "Wykrywanie nieuwagi": włączanie/wyłączanie funkcji wykrywania zmęczenia kierowcy.

Więcej informacji na temat poszczególnych funkcji zawierają odpowiednie rozdziały.

Zakładka "Funkcje jazdy"

Funkcja Objaśnienia
"Ustawienie prędkości" Zapamiętanie ustawień prędkości dla ogranicznika prędkości lub tempomatu programowanego.
"Inicjalizacja niedopompowania opon" Inicjalizacja układu wykrywania niskiego ciśnienia w oponach.
"Alarm niezamierzonego przekroczenia linii" Włączenie/wyłączenie funkcji.
"Wspomaganie utrzymania pasa ruchu" Włączenie/wyłączenie funkcji.
"Wspomaganie parkowania" Włączenie/wyłączenie funkcji.
"Park Assist" Włączenie/wyłączenie funkcji.
"Autom. przełącz. świateł drog." Włączenie/wyłączenie funkcji.
"Stop i Start" Włączenie/wyłączenie funkcji.
"Monitorowanie martwych pól" Włączenie/wyłączenie funkcji.
"Wspomaganie poprzez widok panoramiczny" Włączenie funkcji Visiopark 2.
"Kontrola poślizgu kół" Włączenie/wyłączenie funkcji.

Więcej informacji na temat poszczególnych funkcji zawierają odpowiednie rozdziały.

Ustawienia

PEUGEOT Connect Nav

Funkcje dostępne z poziomu górnego paska
menu zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Przycisk Uwagi
Wybór motywu.
Ustawienia audio (brzmienie, rozdział dźwięku, poziom, głośność, głośność dzwonka).
Wyłączanie ekranu.
Ustawienia ekranu dotykowego i cyfrowego zestawu wskaźników.

Ustawienia ekranu dotykowego i cyfrowego zestawu wskaźnikówPrzycisk Uwagi

Wybór jednostek:

 • temperatura (°Celsjusza lub °Fahrenheita),
 • przebiegi i zużycie paliwa (l/100 km, mpg lub km/l).
Wybór wersji językowej ekranu dotykowego i cyfrowego zestawu wskaźników.
Ustawianie daty i godziny.

Wybór synchronizacji z GPS

Regulacja parametrów wyświetlania (przewijanie tekstu, animacje itd.) oraz jasności.
Wybór i ustawianie parametrów trzech profili użytkowników.
Wybór typu informacji do wyświetlania w cyfrowym zestawie wskaźników.

PEUGEOT Connect Radio

Funkcje dostępne z poziomu górnego paska
menu zostały przedstawione w tabeli poniżej.


Przycisk Uwagi
Wyłączenie ekranu (czarny ekran).

Aby powrócić do bieżącego wyświetlania, nacisnąć czarny ekran albo jeden z przycisków menu.

Ustawienie jaskrawości kameralnego oświetlenia zestawu wskaźników.
Wybór i ustawianie parametrów trzech profili użytkowników
Ustawienia ekranu dotykowego i cyfrowego zestawu wskaźników
Włączanie i konfiguracja ustawień Wi-Fi.

Ustawienia ekranu dotykowego i cyfrowego zestawu wskaźników


Przycisk Uwagi
Regulacja parametrów wyświetlania (przewijanie tekstu, animacje itd.) oraz jasności.

Wybór jednostek:

 • temperatura (°Celsjusza lub °Fahrenheita),
 • przebiegi i zużycie paliwa (l/100 km, mpg lub km/l).
Wybór wersji językowej ekranu dotykowego i cyfrowego zestawu wskaźników.
Ustawianie daty i godzin
Wybór typu informacji do wyświetlania w cyfrowym zestawie wskaźników.

Ekran monochromatyczny C

Wyświetlanie W zależności od kontekstu wyświetlane są następujące wskazania: godzina, data, temperatura zewnętrzna (miga w przypadku możliwości wystąpienia ...

Otwieranie

...

Zobacz tez:

Tymczasowe przyspieszenie z włączonym tempomatem
Jeśli kierowca chce tymczasowo zwiększyć prędkość z włączonym tempomatem, wystarczy nacisnąć pedał przyspieszenia. Przyspieszenie nie będzie miało wpływu na pracę tempoma ...

Sposób korzystania z niniejszej instrukcji
Pragniemy pomóc Państwu w czerpaniu możliwie największej przyjemności z jazdy samochodem. Instrukcja obsługi może w tym pomóc na różne sposoby, dlatego gorąco zalecamy, aby przeczyta ...

Gazy spalinowe
NiebezpieczeństwoGazy spalinowe zawierają trujący tlenek węgla, który jest bezbarwny i bezwonny. Jego wdychanie stanowi zagrożenie dla życia. Jeśli spaliny przedostaną się do wn ...

Instrukcje obslugi: