KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Uwagi ogólne odnośnie pielęgnacji samochodu z zewnątrz

Przy korzystaniu z chemicznych środków czyszczących lub polerujących należy koniecznie stosować się do wskazówek podanych na tabliczce. Przeczytać wszystkie ostrzeżenia i uwagi figurujące na tabliczce.

Konserwacja powłok ochronnych i zabezpieczających

Mycie Aby uchronić warstwy powłok ochronnych i zabezpieczających pojazdu przed korozją i pogorszeniem stanu, należy zmywać je dokładnie i często co najmniej raz na miesiąc letnią lub zimną wodą.

Jeżeli korzysta się z pojazdu do jazd terenowych, należy po każdej takiej jeździe umyć pojazd. Należy także zwrócić szczególną uwagę na usuwanie wszystkich osadów soli, brudu, błota i innych zanieczyszczeń. Należy upewnić się, czy otwory spustowe znajdujące się w dolnych krawędziach drzwi i wahaczy są suche i czyste.

Owady, smoła, soki naturalne z drzew, odchody ptaków, zanieczyszczenia przemysłowe i inne podobne osady mogą uszkodzić warstwy zabezpieczające pojazdu, jeśli nie usunie się ich natychmiast.

Nawet natychmiastowe wymycie karoserii zwykłą wodą może nie zapewniać całkowitego usunięcia tych osadów.

Można wówczas użyć łagodnego roztworu mydła, którego można bezpiecznie użyć do zmywania lakierowanych powierzchni pojazdu.

Po wymyciu należy dokładnie spłukać pojazd letnią lub zimną wodą. Nie można dopuścić do tego, aby warstwa mydła wyschła na powierzchni zabezpieczającej pojazdu.

OSTROŻNIE
 • Nie wolno używać silnego mydła, chemicznych detergentów lub gorącej wody i nie wolno myć pojazdu, gdy padają na niego promienie słoneczne lub gdy nadwozie pojazdu jest zagrzane.
 • Podczas mycia bocznych szyb samochodu należy zachować ostrożność.

  Szczególnie z wykorzystaniem wody pod wysokim ciśnieniem.

  Woda może dostać się przez okna i spowodować zawilgocenie wnętrza.

 • Aby zapobiec uszkodzeniom części wykonanych z tworzywa sztucznegi oraz lamp, nie należy ich czyścić rozpuszczalnikami chemicznymi lub silnymi detergentami.

 

OSTRZEŻENIE - Mokre hamulce

Po wymyciu pojazdu należy sprawdzić hamulce przy wolnej jeździe, aby stwierdzić, czy nie zostały one zalane przez wodę.

Jeśli stwierdzi się pogorszenie hamowania, należy osuszyć hamulce przez lekkie dociśnięcie pedału hamulca przy jeździe z niską prędkością do przodu.

Mycie wysokociśnieniowe

Utrzymywanie wyglądu zewnętrznego samochodu


OSTROŻNIE
 • Mycie wodą komory silnikowej samochodu, włącznie z myciem za pomocą agregatów wysokociśnieniowych, może spowodować awarię obwodów elektrycznych znajdujących się w komorze silnikowej samochodu.
 • Nigdy nie wolno dopuścić do zetknięcia się wody lub innych cieczy z podzespołami elektrycznymi/elektronicznymi pojazdu, ponieważ grozi to ich uszkodzeniem.

Woskowanie

Pojazd woskuje się po usunięciu wody z lakieru.

Przed przystąpieniem do woskowania należy zawsze wymyć i osuszyć pojazd.

Należy stosować płynny wosk lub pastę o dobrej jakości i stosować się ściśle do wskazówek producenta. Należy nawoskować wszystkie metaliczne powierzchnie, aby zabezpieczyć je i aby były one lśniące.

Usuwanie oleju, smoły lub podobnych materiałów za pomocą narzędzi do usuwania typu zgarniającego powoduje zazwyczaj zerwanie wosku z warstwy zabezpieczającej. Należy wówczas koniecznie ponownie nawoskować te strefy nawet, jeśli pozostała część powierzchni pojazdu nie wymaga woskowania.

OSTROŻNIE
 • Wycieranie nadwozia w celu usunięcia pyłu i podobnych zanieczyszczeń suchą szmatką prowadzi do zarysowania warstwy lakieru pojazdu.
 • Nie wolno używać wełny stalowej, środków czyszczących o działaniu ściernym lub silnych detergentów zawierających środki silnie zasadowe lub kaustyczne w przypadku chromowanych lub anodowanych części aluminiowych. Może to doprowadzić do uszkodzenia powłok zabezpieczających i spowodować zmianę koloru lub pogorszenie się powłoki lakierowej.

Naprawa uszkodzeń powłoki lakierowej

Głębokie rysy lub wytłoczenia spowodowane przez kamienie znajdujące się w pomalowanych powierzchniach należy natychmiast naprawiać. Odsłonięta powierzchnia metalowa szybko ulega korozji , co może doprowadzić do konieczności wykonania kosztownej naprawy.

UWAGA

Jeśli pojazd uległ uszkodzeniu i wymaga naprawy lub wymiany jakiejkolwiek części metalowej, należy upewnić się, czy w warsztacie zajmującym się naprawą karoserii stosowane są materiały antykorozyjne.

Konserwacja błyszczących powierzchni metalowych

Konserwacja podwozia

Materiały powodujące korozję stosowane do usuwania śniegu i lodu oraz do kontroli zapylenia mogą gromadzić się na podwoziu. Jeśli nie usunie się ich w odpowiednim czasie, może nastąpić przyśpieszona korozja części podwozia takich, jak: przewody paliwowe, rama, podłoga i układ wydechowy, nawet wówczas jeżeli zostały one pokryte warstwą środka zabezpieczającego przed korozją.

Należy dokładnie wymyć podwozie pojazdu i wnęki kół letnią lub zimną wodą raz na miesiąc oraz po jeździe terenowej i na końcu każdego sezonu zimowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na te części pojazdu, ponieważ trudno dostrzec, czy są one pokryte błotem i zanieczyszczeniami. Zamoczenie zanieczyszczeń bez całkowitego usunięcia ich, przyniesie więcej szkody niż pożytku. Dolne krawędzie drzwi, wahacze i elementy ramy mają otwory spustowe, które nie mogą być zanieczyszczone i zaślepione. Woda gromadząca się w tych miejscach może powodować korozję.

OSTRZEŻENIE

Po wymyciu pojazdu należy sprawdzić działanie hamulców przy powolnej jeździe, aby sprawdzić czy nie pogorszyła się skuteczność hamowania na skutek obecności wody. Jeśli stwierdzi się, że skuteczność hamulców pogorszyła się, należy wysuszyć hamulce zaciskając je lekko przy powolnej jeździe do przodu.

Konserwacja felg aluminiowych lub chromowych

Obręcze kół z lekkiego stopu pokryte są przezroczystym preparatem ochronnym.

Pielęgnacja samochodu z zewnątrz

...

Zabezpieczenie pojazdu przed korozją

Ochrona pojazdu przed korozją Produkujemy samochody o najwyższej jakości, korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych i ...

Zobacz tez:

Przejazd przez wodę
Jeżeli brak pewności, że poziom wody nie sięga piast kół, należy unikać przejazdu przez miejsca zalane wodą. Każdą przeszkodę wodną należy przejeżdżać powoli. ...

Płyn chłodzący silnik
Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego OSTRZEŻENIE Nie używaj otwartego ognia lub zapałek w komorze silnika. NIE DOLEWAJ PŁYNU CHŁODZĄCEGO, GDY SILNIK JEST GORĄCY: Gorący silnik zagraża ...

Włączanie świateł drogowych
Aby włączyć światła drogowe, przesunąć dźwignię przełącznika w kierunku przodu samochodu (od kierowcy). Dźwignia powróci do pozycji wyjściowej. Po włączeniu ...

Instrukcje obslugi: