Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Funkcja i-Cockpit Amplify

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Ergonomia i komfort –> Funkcja i-Cockpit Amplify

Funkcja ta umożliwia zarządzanie pakietami sensorycznymi.

Dla każdego z tych pakietów proponuje się konkretne ustawienia urządzeń.

Pakiety te można personalizować na ekranie dotykowym.

Zawartość pakietu sensorycznego

Pakiet sensoryczny definiuje się poprzez wprowadzenie wartości parametrów każdego z poniższych urządzeń:

- Oświetlenie kameralne kabiny
(włączenie/wyłączenie i regulacja natężenia).

- Ustawienia audio (wybór predefiniowanych
ustawień korektora systemu audio).

-
Rozpylacz zapachów (włączenie/wyłączenie, wybór zapachu i regulacja intensywności).

- Masaż wielopunktowy
(wybór siedzenia, włączenie/ wyłączenie, wybór typu masażu i ustawienie intensywności).

- Pakiet dynamiczny
(włączenie/wyłączenie).

Przejście do strony głównej układu i-Cockpit Amplify

Przejście bezpośrednie tym przyciskiem


Dostęp poprzez menu Aplikacje


Wybrać "i-Cockpit Amplify".


Uaktywnienie pakietu sensorycznego

Na stronie głównej:

Urządzenia włączają się natychmiast w zależności od parametrów wprowadzonych dla danego pakietu.

Wyłączenie pakietu sensorycznego

Na stronie głównej:

Pakiet sensoryczny zostaje wyłączony automatycznie po wyłączeniu zapłonu.

Personalizacja pakietu sensorycznego

Na stronie głównej:

Zmiany zostają uwzględnione natychmiast.

W dowolnym momencie można tymczasowo zmienić pakiet sensoryczny, modyfikując ustawienia jednego lub kilku urządzeń sterowanych w ramach danego pakietu, bez konieczności używania funkcji i-Cockpit Amplify. Można np. wyłączyć lub zmodyfikować intensywność bieżącego masażu, naciskając krótko przycisk włączania masażu w swoim siedzeniu, albo zmienić oświetlenie kameralne w kabinie w menu Samochód/Jazda. W tym przypadku nowe ustawienia nie zostaną zapamiętane w aktywnym pakiecie sensorycznym.

Siedzenia tylne

Kanapa ze stałymi siedziskami i oparciami składanymi na dwie części (2/3–1/3) w celu zwiększenia przestrzeni ładunkowej bagażnika. Zagłówki tylne Można je ustawi ...

Ogrzewanie i wentylacja

Wlot powietrza Powietrze w kabinie jest filtrowane i dopływa z zewnątrz poprzez kratki znajdujące się u podstawy przedniej szyby lub z obiegu wewnętrznego w recyrkulacji ...

Zobacz tez:

Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu
Jeżeli lampki ostrzegawcze niskiego ciśnienia w ogumieniu palą się, i pokazywany jest komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu LCD, oznacza to, że w jednej lub kilku oponach panuje znacznie niższe ciśnie ...

Tryb oszczędzania energii
Tryb ten steruje czasem włączenia niektórych systemów w celu uniknięcia rozładowania akumulatora pojazdu. Po wyłączeniu silnika przez maksymalnie około czterdzieści minut można korzysta& ...

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach
  Wskazanie opony z niskim ciśnieniem i wskazanie ciśnienia w oponach    Jednoczesne włączenie się lampki ostrzegawczej układu TPMS oraz pojawienie się komunikatu ostrzegawczego na wyświ ...

Instrukcje obslugi: