Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Funkcja i-Cockpit Amplify

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Ergonomia i komfort –> Funkcja i-Cockpit Amplify

Funkcja ta umożliwia zarządzanie pakietami sensorycznymi.

Dla każdego z tych pakietów proponuje się konkretne ustawienia urządzeń.

Pakiety te można personalizować na ekranie dotykowym.

Zawartość pakietu sensorycznego

Pakiet sensoryczny definiuje się poprzez wprowadzenie wartości parametrów każdego z poniższych urządzeń:

- Oświetlenie kameralne kabiny
(włączenie/wyłączenie i regulacja natężenia).

- Ustawienia audio (wybór predefiniowanych
ustawień korektora systemu audio).

-
Rozpylacz zapachów (włączenie/wyłączenie, wybór zapachu i regulacja intensywności).

- Masaż wielopunktowy
(wybór siedzenia, włączenie/ wyłączenie, wybór typu masażu i ustawienie intensywności).

- Pakiet dynamiczny
(włączenie/wyłączenie).

Przejście do strony głównej układu i-Cockpit Amplify

Przejście bezpośrednie tym przyciskiem


Dostęp poprzez menu Aplikacje


Wybrać "i-Cockpit Amplify".


Uaktywnienie pakietu sensorycznego

Na stronie głównej:

Urządzenia włączają się natychmiast w zależności od parametrów wprowadzonych dla danego pakietu.

Wyłączenie pakietu sensorycznego

Na stronie głównej:

Pakiet sensoryczny zostaje wyłączony automatycznie po wyłączeniu zapłonu.

Personalizacja pakietu sensorycznego

Na stronie głównej:

Zmiany zostają uwzględnione natychmiast.

W dowolnym momencie można tymczasowo zmienić pakiet sensoryczny, modyfikując ustawienia jednego lub kilku urządzeń sterowanych w ramach danego pakietu, bez konieczności używania funkcji i-Cockpit Amplify. Można np. wyłączyć lub zmodyfikować intensywność bieżącego masażu, naciskając krótko przycisk włączania masażu w swoim siedzeniu, albo zmienić oświetlenie kameralne w kabinie w menu Samochód/Jazda. W tym przypadku nowe ustawienia nie zostaną zapamiętane w aktywnym pakiecie sensorycznym.

Siedzenia tylne

Kanapa ze stałymi siedziskami i oparciami składanymi na dwie części (2/3–1/3) w celu zwiększenia przestrzeni ładunkowej bagażnika. Zagłówki tylne Można je ustawi ...

Ogrzewanie i wentylacja

Wlot powietrza Powietrze w kabinie jest filtrowane i dopływa z zewnątrz poprzez kratki znajdujące się u podstawy przedniej szyby lub z obiegu wewnętrznego w recyrkulacji ...

Zobacz tez:

Układ klimatyzacji sterowany automatycznie
Usuwanie zaparowania wewnętrznej powierzchni przedniej szyby 1. Ustawić żądaną prędkość obrotową wentylatora. 2.Wybrać żądaną temperaturę. 3. Nacisnąć przycisk ...

Resetowanie okna dachowego
Okno dachowe może wymagać zresetowania w następujących przypadkach: Rozładowanie/odłączenie akumulatora albo wymiana/wypięcie bezpiecznika okna dachowego. Nieprawidłowe działanie przeł ...

Visiopark 1 – Visiopark 2
Gdy silnik pracuje, układy umożliwiają wyświetlanie na ekranie dotykowym obrazu otoczenia w pobliżu samochodu za pomocą jednej kamery (w wersji Visiopark 1) lub dwóch kamer (w wersji Visiopark 2). Ekran dzieli się na dwie cz ...

Instrukcje obslugi: