Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: System monitorowania ograniczeń prędkości

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> System monitorowania ograniczeń prędkości

Ten układ umożliwia wyświetlenie w zestawie wskaźników maksymalnej dozwolonej prędkości wykrytej przez kamerę.

Szczególne ograniczenia prędkości, takie jak te przeznaczone dla ciężarówek, nie będą wyświetlane.

Wyświetlanie ograniczenia prędkości w zestawie wskaźników jest aktualizowane w chwili przejeżdżania obok znaku drogowego przeznaczonego dla samochodów osobowych (lekkich pojazdów).

Jednostka ograniczenia prędkości (km/h lub mph) zależy od kraju, w którym odbywa się jazda. Należy to uwzględnić, aby przestrzegać maksymalnej dozwolonej prędkości. Aby układ działał prawidłowo po wjeździe do innego kraju, jednostki prędkości w zestawie wskaźników muszą być zgodne z jednostkami obowiązującymi w tym kraju

Automatyczne odczytywanie znaków to funkcja wspomagania jazdy i nie zawsze wyświetla ograniczenia prędkości prawidłowo. Znaki drogowe ograniczenia prędkości znajdujące się przy drodze zawsze są ważniejsze od informacji wyświetlanych przez układ. Układ w żadnym przypadku nie może zastępować czujności kierowcy. Kierowca musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego i w każdej sytuacji dostosowywać swoją prędkość do panujących warunków klimatycznych i drogowych. Jeżeli żaden znak nie zostanie wykryty przez wyznaczony czas, układ może nie wyświetlać ograniczeń prędkości. Układ jest zaprojektowany do wykrywania znaków zgodnych z konwencją wiedeńską dotyczącą znaków drogowych.

Aby nie zakłócić prawidłowego działania układu, należy regularnie czyścić obszar przed kamerą

Zasady działania

Zasady działania


Zasady działania


Ten układ umożliwia wyświetlenie w zestawie wskaźników maksymalnej dozwolonej prędkości wykrytej przez kamerę.

Uwzględnia on również obrazy z kamery oraz informacje dotyczące ograniczenia prędkości pochodzące z map układu nawigacji.

Aby otrzymywać wiarygodne informacje o ograniczeniach prędkości z układu nawigacji, należy regularnie aktualizować mapy tego układu.

Włączanie/wyłączanie

Ten układ umożliwia wyświetlenie w zestawie wskaźników maksymalnej dozwolonej prędkości wykrytej przez kamerę.

Uwzględnia on również obrazy z kamery oraz informacje dotyczące ograniczenia prędkości pochodzące z map układu nawigacji.

Włączanie albo wyłączanie funkcji odbywa się z poziomu menu konfiguracyjnego samochodu.

Wskazania w zestawie wskaźników

Wskazania w zestawie wskaźników


  1. Wskazanie ograniczenia prędkości.

    lub

  2. Wskazanie końca ograniczenia prędkości.

Wskazania w zestawie wskaźników


Układ jest włączony, ale nie wykrywa informacji o ograniczeniu prędkości.

Wskazania w zestawie wskaźników


Układ wyświetla wartość po wykryciu informacji o ograniczeniu prędkości.

Wskazania w zestawie wskaźników


Miga symbol "MEM" i zostaje wyświetlony komunikat (przy włączonym ograniczniku lub tempomacie): układ sugeruje zarejestrowanie ograniczenia prędkości jako nowej wartości zadanej.

Ograniczenia działania

Przepisy dotyczące ograniczeń prędkości są właściwe dla każdego kraju.

Układ nie bierze pod uwagę zmniejszenia ograniczeń prędkości w następujących przypadkach:

Działanie układu może ulec zakłóceniu lub układ może nie działać w następujących sytuacjach:

Zapamiętywanie ustawienia prędkości

Funkcja zapamiętywania uzupełnia układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości.

Zapamiętywanie ustawienia prędkości


Kierowca może wybrać dostosowanie ustawienia prędkości samochodu do sugerowanego ograniczenia prędkości poprzez naciśnięcie przycisku zapamiętywania ogranicznika i tempomatu albo tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop.

Prędkość ta zastępuje poprzednie ustawienie prędkości dla regulatora i/lub ogranicznika.

Więcej informacji ma temat ogranicznika prędkości, tempomatu albo tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop zawierają odpowiednie części rozdziału.

Przełączniki przy kierownicy

Przełączniki przy kierownicy


Wskazania w zestawie wskaźników

Wskazania w zestawie wskaźników


  1. Wskazanie ograniczenia prędkości.
  2. Komunikat z zapytaniem, czy zapamiętać prędkość.
  3. Bieżące ustawienie prędkości.

Zapamiętywanie prędkości

Zapamiętywanie prędkości


Włączyć ogranicznik/tempomat.

Wyświetlają się informacje związane z ogranicznikiem/tempomatem.

Zapamiętywanie prędkości


Po wykryciu znaku układ wyświetla wartość ograniczenia prędkości i przez kilka sekund miga symbol MEM z zapytaniem, czy zapamiętać ją jako nowe ustawienie prędkości.

Jeśli różnica między ustawioną wartością prędkości a wartością wyświetlaną przez układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości jest mniejsza niż 10 km/h, symbol MEM nie jest wyświetlany.

Zapamiętywanie prędkości


Nacisnąć po raz pierwszy przycisk 2, aby zażądać zapamiętania proponowanej prędkości.

Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie żądania.

Zapamiętywanie prędkości


Nacisnąć po raz drugi przycisk 2, aby potwierdzić i zapamiętać nowe ustawienie prędkości Po pewnym czasie wyświetlacz powraca do bieżącego trybu wyświetlania.

Zapamiętywanie prędkości

Funkcja ta, która jest powiązana z ogranicznikiem prędkości/programowanym tempomatem, umożliwia zapamiętanie prędkości granicznych, które będą następnie proponowane ...

Ogranicznik prędkości

Układ uniemożliwia przekroczenie prędkości zaprogramowanej przez kierowcę. Włączenie ogranicznika prędkości odbywa się ręcznie. Minimalna programowana prędkość ...

Zobacz tez:

Manualna skrzynia biegów
W celu wybrania biegu wstecznego w 5-stopniowej skrzyni biegów wcisnąć pedał sprzęgła i przesunąć dźwignię zmiany biegów w prawo i do tyłu. W celu wybrania biegu wstecznego w ...

Kierownica
OSTRZEŻENIE Nigdy nie reguluj ustawienia kierownicy podczas jazdy: Regulacja ustawienia kierownicy podczas jazdy jest niebezpieczna, ponieważ może spowodować gwałtowny skręt w lewo lub w prawo. Może to prowadz ...

Układ klimatyzacji
Zasady obsługi Korzystaj z klimatyzacji przy włączonym silniku. Aby nie rozładować akumulatora, nie pozostawiaj włączonego nawiewu powietrza przez dłuższy czas, kiedy wyłącznik zap ...

Instrukcje obslugi: