Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Zestaw wskaźników –> Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

Informacja

Po uruchomieniu silnika należy sprawdzić, czy nie świeci się żadna lampka ostrzegawcza. Jeżeli dowolna z lampek ostrzegawczych nie gaśnie, oznacza to sytuację, która wymaga uwagi.

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych

 
Lampka ta świeci się:

Lampki ostrzegawcze niezapięcia pasów bezpieczeństwa

Lampki te informują,
że dany pas bezpieczeństwa nie jest zapięty.

Lampka ostrzegawcza włączenia hamulca postojowego/niskiego poziomu płynu hamulcowego

 
Lampka ta świeci się:

Jeżeli poziom płynu hamulcowego w zbiorniku płynu jest zbyt niski:

1. Ostrożnie dojechać do najbliższego bezpiecznego miejsca i zatrzymać samochód.

2. Wyłączyć silnik, sprawdzić poziom płynu hamulcowego i w razie potrzeby dolać płynu. Po uzupełnieniu płynu sprawdzić, czy na żadnym elemencie układu hamulcowego nie widać wycieków płynu. Jeżeli występują wycieki płynu hamulcowego, lampka ostrzegawcza nadal się świeci lub hamulce nie działają prawidłowo, nie wolno rozpoczynać ani kontynuować jazdy. W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Dwuobwodowy krzyżowy układ hamulcowy Samochód jest wyposażony w dwuobwodowy krzyżowy układ hamulcowy. Oznacza to, że w przypadku usterki jednego z obwodów układu zachowana zostaje możliwość hamowania dwóch przeciwległych kół.

Jeżeli działa tylko jeden obwód układu, do zatrzymania samochodu konieczne jest głębsze wciśnięcie pedału hamulca i użycie większej siły nacisku na pedał.

Ponadto przy działającej jedynie części układu hamulcowego droga hamowania samochodu wydłuża się.

W przypadku usterki układu hamulcowego podczas jazdy należy zredukować bieg (aby uzyskać dodatkowe hamowanie silnikiem) i zatrzymać samochód w najbliższym bezpiecznym miejscu.

OSTRZEŻENIE

Lampka ostrzegawcza włączenia hamulca postojowego/niskiego poziomu płynu hamulcowego Jazda przy włączonej lampce ostrzegawczej jest niebezpieczna. Świecenie się lampki ostrzegawczej włączenia hamulca postojowego/niskiego poziomu płynu hamulcowego przy wyłączonym hamulcu postojowym oznacza zbyt niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniku płynu.

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampka ostrzegawcza układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

 
Lampka ta świeci się:

Lampki ostrzegawcze elektronicznego układu rozdziału siły hamowania (EBD)

 
Te dwie lampki ostrzegawcze włączają się równocześnie podczas jazdy:

OSTRZEŻENIE

Lampki ostrzegawcze elektronicznego układu rozdziału siły hamowania (EBD)

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS i lampka ostrzegawcza włączenia hamulca postojowego/niskiego poziomu płynu hamulcowego świecą się jednocześnie, oznacza to nieprawidłowość w układzie hamulcowym, która może spowodować niebezpieczną sytuację podczas gwałtownego hamowania.

W takim przypadku należy unikać jazdy z wysoką prędkością i gwałtownego hamowania.

Pojazd jak najszybciej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Informacja - Ostrzeżenie o usterce elektronicznego układu rozdziału siły hamowania (EBD)

Jeżeli włączy się lampka ostrzegawcza układu ABS (również razem z lampką ostrzegawczą włączenia hamulca postojowego/ niskiego poziomu płynu hamulcowego), wtedy prędkościomierz, licznik przebiegu lub licznik przebiegu dziennego mogą nie działać. Równocześnie może włączyć się lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania układu kierowniczego, a siła konieczna do obracania kierownicą może zmieniać się.

W takim przypadku pojazd jak najszybciej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania układu kierowniczego

 
Lampka ta świeci się:

Lampka sygnalizacji usterek (MIL)

 
Lampka ta świeci się:

UWAGA

Jazda z włączoną lampką sygnalizacji usterek (MIL) może spowodować uszkodzenie układów kontroli emisji, a w konsekwencji pogorszenie osiągów samochodu i/lub zwiększenie zużycia paliwa.

UWAGA - Silnik benzynowy

Włączenie się lampki sygnalizacji usterek (MIL) może wskazywać na usterkę katalizatora mogącą powodować spadek mocy silnika.

W takim przypadku pojazd jak najszybciej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA - Silniki wysokoprężne

Miganie lampki sygnalizacji usterek (MIL) wskazuje na usterki związane z układem sterowania silnikiem mogące powodować spadek mocy silnika, spalanie stukowe lub nieprawidłową kontrolę emisji.

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampka ostrzegawcza braku ładowania akumulatora

 
Lampka ta świeci się:

W przypadku nieprawidłowego działania alternatora lub układu ładowania akumulatora:

1. Ostrożnie dojechać do najbliższego bezpiecznego miejsca i zatrzymać samochód.

2. Wyłączyć silnik i sprawdzić, czy pasek napędowy alternatora nie jest zbyt luźny ani urwany.

Jeżeli pasek jest prawidłowo napięty, usterka dotyczy któregoś z elementów obwodu elektrycznego układu ładowania akumulatora.

W takim przypadku pojazd jak najszybciej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampka ostrzegawcza zbyt niskiego ciśnienia oleju silnikowego


 Lampka ta świeci się:

W przypadku wykrycia zbyt niskiego ciśnienia oleju silnikowego należy:

1. Ostrożnie dojechać do najbliższego bezpiecznego miejsca i zatrzymać samochód.

2. Niezwłocznie wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju. Jeżeli poziom jest zbyt niski, należy dolać odpowiednią ilość oleju.

Jeżeli po dolaniu oleju lampka ostrzegawcza świeci się nadal lub jeżeli nie ma możliwości dolania oleju, pojazd jak najszybciej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju silnikowego (jeżeli występuje)

 
Lampka ta włącza się w przypadku konieczności sprawdzenia poziomu oleju silnikowego.

W przypadku włączenia się tej lampki należy możliwie jak najszybciej sprawdzić poziom i dolać oleju wg potrzeby.

Powoli wlać konieczną ilość oleju przez lejek (ilość wlewanego oleju: ok. 0,6 ÷ 1,0 l).

Stosować wyłącznie wymagane oleje silnikowe.

Nie przekraczać maksymalnego poziomu oleju. Sprawdzać, czy poziom oleju nie znajduje się powyżej oznaczenia F na wskaźniku.

Informacja

UWAGA

Jeżeli po dolaniu oleju i przejechaniu około 50 ÷ 100 km przy rozgrzanym silniku lampka włączy się ponownie, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Należy regularnie sprawdzać poziom oleju silnikowego i w razie potrzeby dolewać oleju, nawet jeżeli lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju nie włącza się po uruchomieniu silnika.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa

 
Lampka ta świeci się:

W takim przypadku należy możliwie jak najszybciej zatankować.

UWAGA

Jazda przy włączonej lampce ostrzegawczej niskiego poziomu paliwa i/lub wskazówce wskaźnika poziomu paliwa w pobliżu położenia "0" może spowodować wypadanie zapłonów, a w konsekwencji uszkodzenie katalizatora.

Lampka ostrzegawcza przekroczenia prędkości (jeżeli występuje)

 
Lampka ta miga:

Główna lampka ostrzegawcza usterek


Lampka ta świeci się:

Aby zapoznać się ze szczegółami ostrzeżenia, należy odczytać komunikat na wyświetlaczu LCD.

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach


Lampka ta świeci się:

Ta lampka ostrzegawcza miga przez około 60 sekund, a następnie włącza się na stałe lub miga co ok. 3 sekundy:

OSTRZEŻENIE

Zatrzymywanie się w bezpiecznym miejscu

  • Układ TPMS nie ostrzega przed poważnymi i nagłymi uszkodzeniami opon, spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak gwoździe, wyrwy w jezdni lub wysokie krawężniki.
  • Jeżeli odczuwa się niestabilność pojazdu, należy natychmiast zdjąć stopę z pedału przyspieszenia, delikatnie przycisnąć pedał hamulca, wolno zjechać z jezdni i zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Lampka ostrzegawcza filtra cząstek stałych silnika benzynowego (GPF) (silnik benzynowy, jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

Jeżeli pomimo spełnienia tych warunków lampka miga, a na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat ostrzegawczy, filtr GPF powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Kontynuowanie jazdy z migającą przez dłuższy czas lampką ostrzegawczą filtra GPF może spowodować zwiększenie zużycia paliwa i uszkodzenie filtra cząstek stałych.

Lampka ostrzegawcza filtra cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF) (silnik wysokoprężny, jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

Jeżeli pomimo spełnienia tych warunków lampka miga, a na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat ostrzegawczy, filtr DPF powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Kontynuowanie jazdy z migającą przez dłuższy czas lampką ostrzegawczą filtra DPF może spowodować zwiększenie zużycia paliwa i uszkodzenie filtra cząstek stałych.

Lampka ostrzegawcza nagromadzenia się wody w odstojniku filtra paliwa (tylko silnik wysokoprężny)


Lampka ta świeci się:

UWAGA

Lampka sygnalizacyjna działania świec żarowych (tylko silniki wysokoprężne)

 
Lampka ta świeci się:

Jeżeli lampka sygnalizacyjna działania świec żarowych świeci się lub miga po podgrzaniu silnika albo podczas jazdy, może to oznaczać nieprawidłowe działanie świec żarowych.

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Informacja

Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony w ciągu 10 sekund od momentu wyłączenia świec żarowych, w celu ponownego włączenia świec żarowych należy na 10 sekund wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/ OFF), a następnie ponownie ją włączyć (stan ON).

Lampka ostrzegawcza układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) (silnik wysokoprężny, jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

Lampka ostrzegawcza napędu na 4 koła (4×4) (jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampka sygnalizacyjna układu stabilizacji toru jazdy (ESC)

 
Lampka ta świeci się:

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Jedna z tych lampek miga:

Lampka sygnalizacyjna wyłączenia układu stabilizacji toru jazdy (ESC)

 
Lampka ta świeci się:

Lampka sygnalizacyjna automatycznego wyłączenia silnika (jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

Jedna z tych lampek miga:

Informacja

Podczas automatycznego uruchamiania silnika przez układ ISG, niektóre lampki ostrzegawcze (układu ABS, układu ESC, wyłączenia układu ESC, elektrycznego wspomagania układu kierowniczego lub hamulca postojowego) mogą świecić się przez kilka sekund.

Jest to spowodowane niskim napięciem akumulatora i nie oznacza usterki tych układów.

Lampka sygnalizacyjna immobilizera - wersje bez inteligentnego kluczyka (jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

Jedna z tych lampek miga:

Lampka sygnalizacyjna immobilizera - wersje z inteligentnym kluczykiem (jeżeli występuje)


Lampka ta włącza się na około 30 sekund:

Lampka ta miga przez kilka sekund:

Lampka ta świeci się przez 2 sekundy, a następnie gaśnie:

Jedna z tych lampek miga:

Lampki sygnalizacyjne kierunkowskazów

 
Jedna z tych lampek miga:

Wystąpienie jednego z poniższych objawów oznacza nieprawidłowe działanie kierunkowskazów.

W przypadku wystąpienia dowolnego z powyższych objawów pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampka sygnalizacyjna świateł mijania (jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

 
Lampka ta świeci się:

Lampka sygnalizacyjna asystenta świateł drogowych (HBA) (jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

Lampka sygnalizacyjna włączenia świateł

 
Lampka ta świeci się:

Lampka sygnalizacyjna świateł przeciwmgielnych przednich (jeżeli występują)


 Lampka ta świeci się:

Lampka sygnalizacyjna świateł przeciwmgielnych tylnych

 
Lampka ta świeci się:

Lampka ostrzegawcza diodowych świateł przednich (jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampka ta miga: W przypadku usterki elementu powiązanego z diodowymi światłami przednimi.

W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Jazda z włączoną lub migającą lampką ostrzegawczą diodowych świateł przednich może obniżyć żywotność świateł diodowych.

Lampka sygnalizacyjna blokady napędu na 4 koła (4×4) (jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

UWAGA

Blokady napędu na wszystkie koła nie należy używać podczas jazdy po suchych drogach asfaltowych ani autostradach, ponieważ jazda po nich może wywoływać hałas, drgania lub doprowadzić do uszkodzenia elementów składowych układu przeniesienia napędu.

Lampka sygnalizacyjna włączenia tempomatu (jeżeli występuje)

Lampka ta świeci
się:

Lampka sygnalizacyjna ustawienia tempomatu (jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

Lampka sygnalizacyjna ogranicznika prędkości (jeżeli występuje)

 
Lampka ta świeci się:

Lampka sygnalizacyjna układu wspomagającego zjazd po pochyłości (DBC) (jeżeli występuje)

Zestaw wskaźników
 Lampka ta świeci się:

Lampka ta miga:

Lampka ta świeci w kolorze żółtym:

Lampka sygnalizacyjna trybu SPORT (jeżeli występuje)


 Lampka ta świeci się:

Lampka sygnalizacyjna trybu ECO (jeżeli występuje)


Lampka ta świeci się:

Lampka ostrzegawcza układu wspomagającego unikanie kolizji czołowych (FCA) (jeżeli występuje)


Lampka ta świeci się:

Lampka sygnalizacyjna układu utrzymywania na pasie ruchu (LKA) (jeżeli występuje)

Lampka ta świeci
się:

Lampka ostrzegawcza śliskiej nawierzchni (jeżeli występuje)

 
Ta lampka ostrzega kierowcę o możliwości wystąpienia oblodzenia drogi.

Jeżeli temperatura podawana na wskaźniku temperatury zewnętrznej jest niższa niż 4ºC, lampka ostrzegawcza śliskiej nawierzchni i wskaźnik temperatury zewnętrznej migają, a następnie włączają się na stałe.

Jednocześnie włącza się pojedynczy dźwięk ostrzegawczy.

Informacja

Po włączeniu lampki ostrzegawczej śliskiej nawierzchni należy zwiększyć uwagę i ostrożność, unikać jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownego przyspieszania i hamowania oraz nagłych manewrów.

Wskazanie/podpowiedź przełożenia/trybu skrzyni biegów

Podpowiedź przełożenia mechanicznej skrzyni biegów (jeżeli występuje) Wskaźnik ten informuje o optymalnym przełożeniu skrzyni bi ...

Komunikaty na wyświetlaczu LCD

Shift to P (ustawić selektor w położeniu P - wersje z inteligentnym kluczykiem i dwusprzęgłową skrzynią biegów) Ten komunikat ostrze ...

Zobacz tez:

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym
Światła przednie Obróć przełącznikiem świateł, aby włączyć lub wyłączyć przednie światła oraz pozostałe oświetlenie zewnętrzne. Gdy świat ...

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC)
(jeśli jest w wyposażeniu) Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC) przeznaczony jest do stabilizacji toru jazdy podczas skręcania. Układ ESC sprawdza ustawienie kierownicy i bieżący kierunek jazdy. ...

Pokrywa wlewu paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa 1. Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza kabiny, popychając dźwigienkę. UWAGA Jeżeli pokrywa wlewu paliwa nie daje się otworzyć z powodu powstałego ...

Instrukcje obslugi: