Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Wykrywanie zmęczenia kierowcy

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Wykrywanie zmęczenia kierowcy

Zaleca się, aby robić przerwę w przypadku pojawienia się pierwszych objawów zmęczenia lub przynajmniej co dwie godziny.

W zależności od wersji funkcja obejmuje tylko układ "Sygnalizator czasu jazdy" albo towarzyszy mu układ "Wykrywanie zmęczenia kierowcy".

Układ w żadnym przypadku nie może zastępować czujności kierowcy. Nie siadać za kierownicą, odczuwając zmęczenie.

Włączanie/wyłączanie

Funkcję włącza się i wyłącza z poziomu menu konfiguracji samochodu.

Więcej informacji na temat menu można znaleźć w opisie odpowiedniej części ekranu w rozdziale "Przyrządy pokładowe".

Stan układu zostaje zapamiętany przy wyłączaniu zapłonu.

Sygnalizator czasu jazdy

Układ włącza alarm w chwili wykrycia, że
kierowca nie zrobił przerwy po dwóch godzinach jazdy z prędkością przekraczającą 65 km/h.

Sygnalizator czasu jazdy


Ten alarm powoduje wyświetlenie komunikatu zachęcającego do zrobienia przerwy, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Jeżeli kierowca zignoruje zalecenie, alarm będzie powtarzał się co godzinę aż do zatrzymania samochodu.

Układ zeruje się automatycznie, gdy zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

Gdy prędkość samochodu spadnie poniżej 65 km/h, układ przełącza się w tryb gotowości. Gdy prędkość jazdy przekroczy 65 km/h, czas jazdy jest ponownie zliczany.

System wykrywania zmęczenia kierowcy

W zależności od wersji układ "Sygnalizator czasu jazdy" jest uzupełniony przez układ "Wykrywanie zmęczenia kierowcy".

System wykrywania zmęczenia kierowcy


Za pomocą kamery umieszczonej w górnej
części przedniej szyby układ ocenia stan czujności kierowcy, określając odchylenia od toru jazdy w stosunku do oznakowania na jezdni.

Układ szczególnie dobrze sprawdza się na szybkich drogach (prędkość powyżej 65 km/h).

System wykrywania zmęczenia kierowcy


Pierwszy poziom alarmu włącza się, gdy na podstawie zachowania samochodu na drodze układ wykryje, że kierowca wykazuje określony stopień zmęczenia lub nieuwagi.

Kierowca zostaje wówczas ostrzeżony komunikatem "Zachowaj ostrożność!", któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Po trzech alarmach pierwszego poziomu układ włącza kolejny alarm, wyświetlając komunikat "Zrób przerwę!" oraz włączając głośniejszy sygnał dźwiękowy.

W pewnych warunkach jazdy (droga w złym stanie lub przy silnym wietrze) układ może generować alarmy niezależnie od stanu czujności kierowcy. Działanie układu może ulec zakłóceniu lub układ może nie działać w następujących sytuacjach:

Distance Alert i Active Safety Brake

Zadaniem tego układu jest wspomaganie jazdy i obejmuje on trzy funkcje: Distance Alert (alarm w przypadku ryzyka kolizji). Inteligentne wspomaganie hamowania awaryjnego. ...

System monitorowania pasa ruchu

Za pomocą kamery, która rozpoznaje linie ciągłe albo przerywane, układ wykrywa przypadkowe przejechanie poziomego oznakowania pasa drogi. Aby zapewnić bezpieczną jazdę ...

Zobacz tez:

Połączenie alarmowe lub z assistance
Zgodnie z warunkami ogólnymi korzystania z usługi, które są dostępne w punktach sprzedaży, a także z zastrzeżeniem ograniczeń technologicznych i technicznych. Peugeot Connect SOS W sytuacji awaryjnej nacisnąć na ponad 2 sekund ...

Fotele przednie
Pozycja fotela Ostrzeżenie Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować fotele.Niebezpieczeństwo Aby możliwe było bezpieczne napełnienie poduszki powietrznej, kierowca siedzący ...

Włączenie tylko alarmu perymetrycznego
Wyłączyć zabezpieczenia pojemnościowe i zapobiegające podniesieniu, aby uniknąć nieoczekiwanego włączenia alarmu w pewnych sytuacjach: pozostawienie zwierzęcia w samochodzie, pozostawienie uchylonej szyby lub otwieranego dachu, my ...

Instrukcje obslugi: