Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Distance Alert i Active Safety Brake

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Distance Alert i Active Safety Brake

Distance Alert i Active Safety Brake


Zadaniem tego układu jest wspomaganie jazdy i obejmuje on trzy funkcje:

Distance Alert: funkcja ostrzega kierowcę o niebezpieczeństwie kolizji z pojazdem poprzedzającym lub z pieszym na pasie ruchu.

Inteligentne wspomaganie hamowania awaryjnego: funkcja wspomaga hamowanie realizowane przez kierowcę, jeśli jest ono niewystarczające.

Active Safety Brake: funkcja interweniuje w sytuacji, gdy włączy się alarm, a kierowca nie zareaguje odpowiednio szybko i nie włączy hamulców.

Jeśli kierowca nie podejmie działania, funkcja pomaga uniknąć kolizji lub ogranicza jej skutki, zmniejszając prędkość pojazdu.

Warunki włączenia i działania

Pojazd jest wyposażony w kamerę w górnej części przedniej szyby oraz, zależnie od wersji, radar w przednim zderzaku.

Warunki włączenia i działania


Układ włącza się od prędkości 7 km/h i wyłącza się przy prędkości poniżej 5 km/h.

Uwzględnia on:

Układ zaprojektowano w celu pomocy kierowcy i poprawy bezpieczeństwa jazdy. Obowiązkiem kierowcy jest stałe monitorowanie sytuacji na drodze i przestrzeganie kodeksu drogowego. Układ nie zastępuje czujności kierowcy. Gdy tylko układ wykryje potencjalną przeszkodę, przygotowuje obwód hamulcowy na wypadek konieczności hamowania awaryjnego. Może temu towarzyszyć cichy odgłos i wrażenie zwalniania.

Ograniczenia działania

W następujących przypadkach zaleca się wyłączenie układu w menu konfiguracji pojazdu:

Może się zdarzyć, że ostrzeżenia nie będą emitowane, będą emitowane zbyt późno albo wydadzą się nieuzasadnione. Dlatego kierowca zawsze musi zachowywać czujność i być przygotowany, aby zareagować w każdym momencie i uniknąć wypadku.

Distance Alert

W zależności od ryzyka zderzenia wykrytego przez układ i wybranego przez kierowcę progu alarmu możliwe jest generowanie wielu poziomów alarmów i wyświetlanie ich w zestawie wskaźników.

Poziom 1 (pomarańczowy): tylko alarm
wizualny sygnalizujący, że poprzedzający pojazd jest bardzo blisko.

Zostaje wyświetlony komunikat "Pojazd blisko".

Ten poziom alarmu jest oparty na wyrażonej w czasie odległości między pojazdem własnym i pojazdem jadącym z przodu.

Poziom 2 (czerwony): alarm
wizualny i dźwiękowy sygnalizujący, że zderzenie jest nieuchronne.

Zostaje wyświetlony komunikat "Hamuj!".

Ten poziom alarmu jest oparty na czasie przed zderzeniem. Uwzględnia on dynamikę pojazdu, prędkość pojazdu własnego i pojazdu poprzedzającego, warunki otoczenia, aktualną sytuację (zakręt, naciskanie pedałów itp.), aby włączyć alarm w najbardziej odpowiedniej chwili.

Gdy prędkość własnego pojazdu jest zbyt duża przy zbliżaniu się do innego pojazdu, alarm pierwszego poziomu może się nie wyświetlić: może pojawić się bezpośrednio alarm poziomu 2. Ważne: alarm poziomu 1 nigdy nie będzie wyświetlany w przypadku wybrania progu włączania "Blisko".

Zmiana progu włączania alarmu

Próg włączania alarmu określa sposób, w jaki kierowca chce być ostrzegany o obecności pojazdu poprzedzającego (jadącego lub stojącego) albo pieszego na swoim pasie ruchu.

Bieżący próg można zmienić w menu konfiguracji pojazdu.

Można wybrać jeden z trzech progów:

Ostatni przyjęty próg zostaje zapamiętany po wyłączeniu zapłonu.

Inteligentne wspomaganie hamowania awaryjnego

Jeśli hamowanie realizowane przez kierowcę będzie niewystarczające do uniknięcia kolizji, ta funkcja wspomaga hamowanie w granicach praw fizyki.

Wspomaganie występuje tylko wtedy, gdy kierowca naciśnie pedał hamulca.

Active Safety Brake

Active Safety Brake


Active Safety Brake


Active Safety Brake


Ta funkcja, zwana również automatycznym hamowaniem awaryjnym, ma na celu zmniejszenie prędkości uderzenia albo uniknięcie zderzenia czołowego w przypadku braku reakcji ze strony kierowcy.

Funkcja oddziałuje na układ hamulcowy pojazdu na podstawie sygnałów z kamery i, w zależności od wersji, radaru.

Jeżeli radar i/lub kamera potwierdzą
obecność pojazdu lub pieszego, ta kontrolka miga, gdy funkcja zaczyna oddziaływać na hamulce pojazdu.

Ważne: w przypadku zadziałania funkcji
automatycznego hamowania awaryjnego trzeba odzyskać kontrolę nad pojazdem i wcisnąć pedał hamulca, aby uzupełnić lub zakończyć hamowanie automatyczne.

Kierowca może przejąć kontrolę nad pojazdem w dowolnym momencie przez wykonanie zdecydowanego ruchu kierownicą i/lub naciśnięcie pedału przyspieszenia.

Moment rozpoczęcia hamowania można dostosować do działań kierowcy, takich jak ruchy kierownicą lub wciskanie pedału przyspieszenia. Działanie może objawiać się lekkimi drganiami pedału hamulca. W przypadku całkowitego zatrzymania pojazdu działanie funkcji automatycznego hamowania utrzymuje się przez 1 do 2 s. W razie automatycznego hamowania do całkowitego zatrzymania pojazdu z manualną skrzynią biegów silnik może zgasnąć. W razie automatycznego hamowania do całkowitego zatrzymania pojazdu z automatyczną skrzynią biegów należy przytrzymać wciśnięty pedał hamulca, aby uniemożliwić ponowne ruszenie.

Określone warunki działania

Prędkość jazdy musi wynosić od 5 do 85 km/h (wersje tylko z kamerą) lub 140 km/h (wersje z kamerą i radarem), aby został wykryty jadący pojazd.

Prędkość jazdy nie może przekraczać 80 km/h, aby został wykryty stojący pojazd.

Prędkość jazdy nie może przekraczać 60 km/h, aby został wykryty pieszy.

Układ ESC nie może być uszkodzony.

Układ DSC musi działać.

Pasy bezpieczeństwa wszystkich pasażerów muszą być zapięte.

Wymagana jest jazda z równą prędkością na niezbyt krętej drodze.

Po zderzeniu funkcja automatycznie przestaje działać. Należy zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci PEUGEOT albo przez warsztat specjalistyczny.

Wyłączenie/włączenie

Domyślnie układ włącza się automatycznie podczas każdego uruchamiania silnika.

Układ można wyłączyć lub włączyć w menu ustawień pojazdu.

Wyłączenie układu jest sygnalizowane
świeceniem tej lampki kontrolnej, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu.

Kamera może gorzej działać lub w ogóle nie działać w następujących sytuacjach:

W wersjach wyposażonych tylko w kamerę o zasłonięciu kamery informuje następujący komunikat: "Kamera wspom. jazdę: ogr. widoczność, patrz instrukcja obsługi". W tych sytuacjach skuteczność wykrywania może ulec pogorszeniu.

Należy regularnie czyścić przednią szybę, Należy regularnie czyścić przednią szybę, zwłaszcza strefę usytuowaną przed kamerą. Wewnętrzna powierzchnia przedniej szyby w okolicach kamery może ulec zaparowaniu. W wilgotnych lub zimnych warunkach należy regularnie osuszać przednią szybę. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się śniegu na pokrywie komory silnika ani na dachu samochodu, gdyż mogłoby to spowodować zasłonięcie kamery. Oczyścić przedni zderzak, zwłaszcza w pobliżu radaru, usuwając błoto, śnieg itp. W przypadku lakierowania lub napraw lakierniczych przedniego zderzaka należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. Niektóre typy lakieru mogą zakłócać działanie radaru. Układ zostaje automatycznie wyłączony po wykryciu koła zapasowego typu dojazdowego lub w przypadku wykrycia usterki świateł stop.

Usterka

W przypadku uszkodzenia układu kierowcę
ostrzega zapalenie się tej kontrolki w zestawie wskaźników, wyświetlenie komunikatu w zestawie wskaźników oraz sygnał dźwiękowy.

Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub warsztatem specjalistycznym w celu sprawdzenia układu.

Tempomat adaptacyjny

Układ spełnia następujące funkcje: Automatyczne utrzymywanie prędkości zaprogramowanej przez kierowcę. W pojazdach z manualną skrzynią biegów, automatyczna r ...

Wykrywanie zmęczenia kierowcy

Zaleca się, aby robić przerwę w przypadku pojawienia się pierwszych objawów zmęczenia lub przynajmniej co dwie godziny. W zależności od wersji funkcja obejmuje tylko u ...

Zobacz tez:

Dobór fotelika dla dziecka
Podczas doboru fotelika dla dziecka zawsze należy: Upewnić się, że fotelik posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Montować jedynie foteliki dziecięce sp ...

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)
Przednia poduszka powietrzna kierowcy Przednia poduszka powietrzna pasażera Boczne poduszki powietrzne Kurtynowe poduszki powietrzne Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera Pojazd jest wyposa ...

Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu
Obrócić kluczyk: 0 : zapłon wyłączony: Jeśli poprzednio był włączony zapłon, niektóre funkcje będą aktywne, dopóki nie zostanie wyjęty kluczyk lub nie zo ...

Instrukcje obslugi: