Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych

(jeżeli występuje)

Elementy wyposażenia wnętrza


W konsoli przedniej znajduje się ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych.

Z układu można korzystać przy zamkniętych wszystkich drzwiach i włączonej stacyjce (stan ACC/ON).

Ładowanie telefonu komórkowego

Ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych obsługuje wyłącznie telefony zgodne ze standardem Qi ( ). Aby
sprawdzić, czy dany telefon komórkowy jest zgodny ze standardem Qi, należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu lub odwiedzić stronę internetową producenta urządzenia.

Ładowanie rozpoczyna się w momencie umieszczenia telefonu komórkowego, zgodnego ze standardem Qi, na ładowarce bezprzewodowej.

1. Z ładowarki bezprzewodowej należy usunąć wszystkie znajdujące się tam przedmioty (np. inteligentny kluczyk). W przeciwnym razie może nastąpić przerwanie ładowania. Umieścić telefon komórkowy na środku płytki ładowania.

2. W trakcie ładowania świeci się pomarańczowa lampka sygnalizacyjna.

Zakończenie procesu ładowania sygnalizuje zielona lampka.

3. W trybie "User Settings" (ustawienia użytkownika) w zestawie wskaźników można włączać/wyłączać funkcję ładowania bezprzewodowego (więcej informacji podano w podrozdziale "Tryby wyświetlacza LCD" w niniejszym rozdziale).

Jeżeli telefon komórkowy nie ładuje się:

W przypadku usterki ładowarki bezprzewodowej przez 10 sekund miga pomarańczowa lampka sygnalizacyjna.

W takim przypadku następuje wstrzymanie ładowania, a następnie zostaje podjęta kolejna próba ładowania.

W przypadku pozostawienia telefonu komórkowego na ładowarce bezprzewodowej przy otwartych drzwiach przednich i wyłączonej stacyjce (stan LOCK/OFF) układ wyświetla ostrzeżenie na wyświetlaczu LCD.

Informacja

W przypadku niektórych modeli telefonów komórkowych układ może nie ostrzegać o pozostawieniu telefonu na ładowarce bezprzewodowej. Wynika to z charakterystyk telefonu komórkowego i nie oznacza usterki ładowarki bezprzewodowej.

UWAGA

Informacja

Wyłączenie stacyjki (stan OFF) powoduje wstrzymanie ładowania bezprzewodowego.

Gniazda zasilania

(jeżeli występują) Gniazda elektryczne służą do zasilania telefonów komórkowych lub innych urządzeń, zaprojektowanych do ...

Zegar

OSTRZEŻENIEKierowca nie powinien regulować zegara podczas jazdy. Może to spowodować utratę panowania nad pojazdem, a w konsekwencji doprowa ...

Zobacz tez:

Wymiana koła
OSTRZEŻENIEPojazd może zsunąć się lub zjechać z podnośnika, powodując poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób znajdujących się w pobliżu. Należy p ...

Rozładowany akumulator
Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego, zagraża bezpieczeństwu, jeśli jest wykonywane nieprawidłowo. Dlatego stosuj się ściś ...

Parkowanie
Ostrzeżenie Nie wolno parkować samochodem na podłożu łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodować zapalenie się podłoża. Zawsze zaciąga& ...

Instrukcje obslugi: