Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych

(jeżeli występuje)

Elementy wyposażenia wnętrza


W konsoli przedniej znajduje się ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych.

Z układu można korzystać przy zamkniętych wszystkich drzwiach i włączonej stacyjce (stan ACC/ON).

Ładowanie telefonu komórkowego

Ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych obsługuje wyłącznie telefony zgodne ze standardem Qi ( ). Aby
sprawdzić, czy dany telefon komórkowy jest zgodny ze standardem Qi, należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu lub odwiedzić stronę internetową producenta urządzenia.

Ładowanie rozpoczyna się w momencie umieszczenia telefonu komórkowego, zgodnego ze standardem Qi, na ładowarce bezprzewodowej.

1. Z ładowarki bezprzewodowej należy usunąć wszystkie znajdujące się tam przedmioty (np. inteligentny kluczyk). W przeciwnym razie może nastąpić przerwanie ładowania. Umieścić telefon komórkowy na środku płytki ładowania.

2. W trakcie ładowania świeci się pomarańczowa lampka sygnalizacyjna.

Zakończenie procesu ładowania sygnalizuje zielona lampka.

3. W trybie "User Settings" (ustawienia użytkownika) w zestawie wskaźników można włączać/wyłączać funkcję ładowania bezprzewodowego (więcej informacji podano w podrozdziale "Tryby wyświetlacza LCD" w niniejszym rozdziale).

Jeżeli telefon komórkowy nie ładuje się:

W przypadku usterki ładowarki bezprzewodowej przez 10 sekund miga pomarańczowa lampka sygnalizacyjna.

W takim przypadku następuje wstrzymanie ładowania, a następnie zostaje podjęta kolejna próba ładowania.

W przypadku pozostawienia telefonu komórkowego na ładowarce bezprzewodowej przy otwartych drzwiach przednich i wyłączonej stacyjce (stan LOCK/OFF) układ wyświetla ostrzeżenie na wyświetlaczu LCD.

Informacja

W przypadku niektórych modeli telefonów komórkowych układ może nie ostrzegać o pozostawieniu telefonu na ładowarce bezprzewodowej. Wynika to z charakterystyk telefonu komórkowego i nie oznacza usterki ładowarki bezprzewodowej.

UWAGA

Informacja

Wyłączenie stacyjki (stan OFF) powoduje wstrzymanie ładowania bezprzewodowego.

Gniazda zasilania

(jeżeli występują) Gniazda elektryczne służą do zasilania telefonów komórkowych lub innych urządzeń, zaprojektowanych do ...

Zegar

OSTRZEŻENIEKierowca nie powinien regulować zegara podczas jazdy. Może to spowodować utratę panowania nad pojazdem, a w konsekwencji doprowa ...

Zobacz tez:

Tylne światło przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne można włączyć, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON. Sprawia, że Twój samochód jest lepiej widoczny. Gdy światła są w& ...

Kluczyki
PrzestrogaNie przymocowywać ciężkich lub dużych przedmiotów do kluczyka zapłonu.Kluczyki zapasowe Numer kluczyka jest zamieszczony na oddzielnym identyfikatorze. Ponieważ kluczyk stanowi częś& ...

Dane techniczne i informacje dla użytkownika
Wymiary Silnik Całkowita masa pojazdu Pojemność bagażnika Min.: Za oparciami tylnych siedzeń do poziomu górnej krawędzi oparć Maks.: Za oparciami przednich siedzeń do poziomu dachu. Uk& ...

Instrukcje obslugi: