Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Dbałość o opony

Aby zapewnić odpowiednią trwałość opon, bezpieczeństwo jazdy i niskie zużycie paliwa, należy zawsze utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach, nie przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu i równomiernie rozkładać obciążenie.

Opony i obręcze kół


Wszystkie dane dotyczące opon (rozmiar i ciśnienie) znajdują się na tabliczce zlokalizowanej na środkowym słupku po stronie kierowcy.

Wymagane ciśnienie w oponach zimnych

Ciśnienie w oponach wszystkich kół (włącznie z zapasowym) należy sprawdzać, kiedy opony są zimne. Określenie "opony zimne" oznacza opony pojazdu, który stał przez ostatnie trzy godziny lub przejechał w tym czasie mniej niż 1,6 km.

Po rozgrzaniu opon panujące w nich ciśnienie zwykle zwiększa się o 0,28 ÷ 0,41 bar (28 ÷ 41 kPa). Nie spuszczać powietrza z rozgrzanych opon celem wyregulowania ciśnienia, ponieważ może to doprowadzić do zbyt niskiego ciśnienia po ostygnięciu opon. Wymagane ciśnienie opon .

OSTRZEŻENIE

Utrzymywanie wymaganego ciśnienia jest niezbędne dla zachowania najlepszych własności jezdnych, pewności prowadzenia pojazdu i minimalnego zużycia opon.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach może obniżyć trwałość opon, negatywnie wpłynąć na precyzję prowadzenia pojazdu i doprowadzić do uszkodzenia opony, a w konsekwencji do wypadku.

Poważny spadek ciśnienia w oponie może prowadzić do intensywnego rozgrzewania się opony, a w konsekwencji do jej pęknięcia, oddzielenia się bieżnika i innych uszkodzeń. Mogą one skutkować utratą panowania nad pojazdem i zagrożeniem dla zdrowia lub życia.

Ryzyko uszkodzenia opony jest znacznie większe w upalne dni i podczas długotrwałej jazdy z wysoką prędkością.

 

OSTROŻNIE
  • Zbyt niskie ciśnienie w oponach skutkuje nadmiernym zużywaniem się bieżnika, pogorszeniem własności jezdnych i zwiększeniem zużycia paliwa. Możliwe jest również trwałe odkształcenie opony. Dbać o prawidłowe ciśnienie w oponach. W przypadku częstych spadków ciśnienia w oponach pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.
  • Zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach powoduje niekomfortową jazdę, nadmierne zużywanie się środkowej części bieżnika opon i zwiększenie prawdopodobieństwa ich uszkodzenia na drodze.

Sprawdzanie ciśnienia w oponach

Ciśnienie w oponach, w tym w oponie koła zapasowego, sprawdzać co najmniej raz w miesiącu.

Sposób sprawdzania

Korzystać z miernika ciśnienia wysokiej jakości. Nie można oceniać prawidłowości napompowania opony wyłącznie na podstawie jej wyglądu. Opony radialne mogą wydawać się napompowane prawidłowo nawet wtedy, gdy są napompowane niedostatecznie.

Odkręcić kapturek zaworu opony. Aby zmierzyć ciśnienie w oponie, przyłożyć mocno końcówkę miernika ciśnienia do zaworu opony. Jeżeli ciśnienie w zimnej oponie odpowiada ciśnieniu i obciążeniu pojazdu, podanemu na naklejce informacyjnej, oznacza to, że jest prawidłowe i nie wymaga korekty. Jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie, należy dopompować oponę, tak by osiągnąć prawidłowe ciśnienie. Pamiętać o przykręceniu kapturka zaworu. Brak kapturka może spowodować wniknięcie zanieczyszczeń lub wilgoci do zaworu, co może prowadzić do uchodzenia powietrza z opony. Jeżeli kapturek został zgubiony, należy jak najszybciej przykręcić nowy.

Jeżeli opona jest napompowana zbyt mocno, należy spuścić z niej nadmiar powietrza, przyciskając metalowy trzpień znajdujący się wewnątrz zaworu. Ponownie zmierzyć ciśnienie za pomocą miernika. Pamiętać o przykręceniu kapturka zaworu. Brak kapturka może spowodować wniknięcie zanieczyszczeń lub wilgoci do zaworu, co może prowadzić do uchodzenia powietrza z opony. Jeżeli kapturek został zgubiony, należy jak najszybciej przykręcić nowy.

Opony i obręcze kół

OSTRZEŻENIEUszkodzenie opony może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. Aby ograniczyć POWA ...

Przekładanie kół

Aby uzyskać równomierne zużycie bieżnika, Hyundai zaleca przekładanie kół co 12 000 km lub - jeżeli opony zużywają się ...

Zobacz tez:

Sterowanie zatrzymaniem samochodu
Podczas korzystania z systemu MRCC z funkcją Stop & Go Twój samochód zatrzyma się, kiedy zatrzyma się pojazd poprzedzający go. Kiedy samochód jest zatrzymany i działa funkcja sterowania zatrzyma ...

Sposób użycia zestawu naprawczego do opon
OSTROŻNIE Odkleić naklejkę (0), ostrzegającą przed przekraczaniem prędkości, znajdującą się na pojemniku (1) i przykleić ją w dobrze widocznym miejscu w samochodzie, ...

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
(JEŻELI JEST W WYPOSAŻENIU) Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu / Wskaźnik usterki TPMS Wskaźnik niskiego ciśnienia w poszczególnych oponach (wyświetlany na wyświetl ...

Instrukcje obslugi: