Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Przekładanie kół

Aby uzyskać równomierne zużycie bieżnika, Hyundai zaleca przekładanie kół co 12 000 km lub - jeżeli opony zużywają się nierównomiernie - częściej.

Podczas przekładania kół należy sprawdzać ich wyważenie.

Podczas przekładania kół należy sprawdzać, czy opony nie są nierównomiernie zużyte ani uszkodzone. Nierównomierne wytarcie bieżnika zwykle spowodowane jest nieprawidłowym ciśnieniem w oponie, nieprawidłowo wyregulowaną geometrią kół, niewłaściwym wyważeniem koła, zbyt intensywnym hamowaniem lub pokonywaniem zakrętów z nadmierną prędkością. Należy sprawdzać, czy na bieżniku ani z boku opon nie widać nierówności ani wybrzuszeń. Jeżeli widoczne są odkształcenia opony, należy ją wymienić. Jeżeli widoczny jest oplot lub kord opony, należy ją wymienić. Po przełożeniu kół należy pamiętać o dostosowaniu ciśnienia w oponach kół przednich i tylnych, a także sprawdzić prawidłowość dokręcenia nakrętek kół (prawidłowy moment dokręcania: 11 ÷ 13 kGm).

Opony i obręcze kół


Podczas przekładania kół należy sprawdzać stopień zużycia klocków hamulcowych.

Informacja

Część zewnętrzna i wewnętrzna opony niesymetrycznej różnią się od siebie. Podczas zakładania opony niesymetrycznej pamiętać, by strona oznaczona napisem "outside" (zewnętrzna) znajdowała się po stronie zewnętrznej. Założenie opony stroną oznaczoną napisem "inside" (wewnętrzna) skierowaną na zewnątrz powoduje pogorszenie własności jezdnych.

OSTRZEŻENIE
  • Podczas przekładania kół nie zakładać dojazdowego koła zapasowego.
  • Nigdy nie stosować jednocześnie opon diagonalnych i radialnych.

    Może to spowodować zmianę zachowania pojazdu, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem i wypadek.

Geometria i wyważanie kół

Aby zapewnić jak najdłuższą trwałość opon, najwyższe bezpieczeństwo jazdy i najlepsze cechy użytkowe, koła pojazdu mają fabrycznie wyregulowaną geometrię i są fabrycznie wyważone.

W większości przypadków ponowna regulacja ich geometrii nie jest konieczna. Jeżeli jednak opony zużywają się nieprawidłowo lub pojazd "ściąga" w jedną stronę, należy ponownie wyregulować geometrię kół.

Jeżeli na równej drodze wyczuwalne są drgania pojazdu, oznacza to, że może być konieczne ponowne wyważenie kół.

UWAGA

Niewłaściwe ciężarki wyważające mogą doprowadzić do uszkodzenia obręczy kół. Używać wyłącznie zaaprobowanych ciężarków.

Dbałość o opony

Aby zapewnić odpowiednią trwałość opon, bezpieczeństwo jazdy i niskie zużycie paliwa, należy zawsze utrzymywać prawidłowe ci ...

Wymiana opon

W rowkach, biegnących wzdłuż bieżnika opon, znajdują się występy o wysokości 1,6 mm ponad dno rowka (patrz ilustracja). Występy ...

Zobacz tez:

Automatyczna kontrola prędkości
OstrzeżenieZadaniem systemów wspomagania kierowcy jest służenie mu pomocą, a nie zastępowanie go. Kierowca musi całkowicie panować na pojazdem i ponosi on pełną odpowiedzialno ...

Olej silnikowy
Kontrola poziomu oleju silnikowego 1. Upewnić się, czy pojazd stoi na poziomym terenie. 2. Uruchomić silnik i poczekać, aż osiągnie on normalną temperaturę roboczą. 3.Wyłączyć s ...

Obsługa okresowa
Wloty powietrza Wloty powietrza do układu ogrzewania i wentylacji znajdują się przed szybą przednią i nie mogą być niczym zasłonięte. Należy usuwać z nich liście, brud lub śnie ...

Instrukcje obslugi: