Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Dbałość o wnętrze

Ogólne środki ostrożności

Chronić deskę rozdzielczą i inne elementy plastikowe przed kontaktem z substancjami chemicznymi, takimi jak perfumy, olejki kosmetyczne, kremy do opalania, środki do mycia rąk czy odświeżacze powietrza.

Substancje te mogą spowodować odbarwienie lub uszkodzenie wspomnianych elementów.

Jeżeli doszło do kontaktu tych substancji z elementem wnętrza, należy go natychmiast wytrzeć.

Podczas czyszczenia elementów winylowych należy stosować się do instrukcji podanej poniżej.

UWAGA

Uważać, aby woda ani żadna inna ciecz nie zetknęła się z elementami elektrycznymi ani elektronicznymi pojazdu, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.

UWAGA

Do czyszczenia skóry (kierownicy, foteli ze skórzaną tapicerką itp.) używać neutralnych detergentów lub roztworów z niską zawartością alkoholu.

Zastosowanie roztworu z wysoką zawartością alkoholu albo detergentu na bazie kwasu lub zasady może spowodować odbarwienie skóry albo zniszczenie jej powierzchni.

Czyszczenie tapicerki i elementów plastikowych wnętrza

Winyl (jeżeli występuje) Kurz lub zabrudzenia elementów wykonanych z winylu usuwać za pomocą szczotki do ubrań lub odkurzacza. Elementy winylowe czyścić specjalnym środkiem do winylu.

Tkaniny (jeżeli występują) Kurz lub zabrudzenia tkanin usuwać za pomocą szczotki do ubrań lub odkurzacza.

Czyścić wodą z łagodnym płynem zalecanym do tapicerek lub dywanów.

Plamy usuwać natychmiast za pomocą specjalnego środka do wywabiania plam z tkanin. Jeżeli plama nie zostanie natychmiast usunięta, może dojść do trwałego odbarwienia tkaniny. Ponadto niewłaściwie pielęgnowane tkaniny mogą utracić swoje niepalne właściwości.

UWAGA

Użycie środków i procedur innych niż zalecane może negatywnie wpłynąć na wygląd tapicerki i jej własności niepalne.

Tapicerka skórzana (jeżeli występuje)

OSTROŻNIE
  • Fałdy, zmarszczki lub wytarcia powstające podczas normalnego użytkowania nie są objęte gwarancją producenta pojazdu.
  • Paski z metalowymi akcesoriami, zamki błyskawiczne lub klucze trzymane w kieszeniach tylnych mogą uszkodzić tapicerkę siedziska.
  • Nie dopuszczać do zamoczenia foteli.

    Zamoczenie może spowodować zmianę właściwości skóry naturalnej.

  • Dżinsy lub ubrania farbujące mogą zabrudzić tapicerkę.

Czyszczenie pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa czyścić wodą z łagodnym płynem zalecanym do tapicerek lub dywanów. Przestrzegać instrukcji użycia płynu. Nie wybielać ani nie barwić pasów bezpieczeństwa, ponieważ może to osłabić ich strukturę.

Czyszczenie szyb od wewnątrz

Jeżeli wewnętrzna powierzchnia szyb zaparowała (lub jest pokryta cienką warstwą oleju, smaru albo wosku), należy oczyścić ją za pomocą środka do mycia szyb.

Przestrzegać instrukcji użycia tego środka.

UWAGA

Nie drapać wewnętrznej powierzchni szyby tylnej, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia ścieżki jej ogrzewania.

Dbałość o nadwozie

Uwagi ogólne W przypadku stosowania chemicznego środka czyszczącego lub polerującego należy przestrzegać instrukcji jego stosowania. Przeczyta ...

Układ kontroli emisji

Układ kontroli emisji pojazdu objęty jest ograniczoną gwarancją - patrz informacje w Książce gwarancyjnej, dostarczanej razem z samochodem. Aby ...

Zobacz tez:

Etykieta podnośnika
Przykład Rzeczywisty wygląd etykiety podnośnika w pojeździe może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji. Więcej informacji - patrz etykieta podnośnika. Model Dopuszczalne obciąże ...

Akumulator 12 V
Informacje ogólne Kwasowo-ołowiowe akumulatory rozruchowe Akumulatory zawierają szkodliwe substancje, takie jak kwas siarkowy i ołów. Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w żadnym wypadku nie wolno ich wyrzucać raze ...

Czujniki zderzeń układu poduszek powietrznych
Moduł sterujący systemem SRS (SRSCM) Czujnik zderzenia czołowego Boczny czujnik nacisku (jeśli jest w wyposażeniu) Czujnik zderzenia bocznego (jeśli jest w wyposażeniu) Poduszki powietrzne ...

Instrukcje obslugi: