Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Przycisk Start/Stop

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Stacyjka –> Przycisk Start/Stop

(jeżeli występuje)

Stacyjka


Podświetlenie przycisku Start/Stop włącza się po otwarciu drzwi przednich i gaśnie po 30 sekundach od momentu zamknięcia drzwi.

OSTRZEŻENIE

Wyłączanie silnika w sytuacji awaryjnej

Przez ponad 2 sekundy naciskać przycisk Start/Stop lub w ciągu 3 sekund trzykrotnie szybko nacisnąć i zwolnić przycisk Start/Stop.

Jeżeli pojazd jedzie rozpędem, można ponownie uruchomić silnik bez wciskania pedału hamulca, ustawiając dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów)/ selektor w położeniu N (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) i naciskając przycisk Start/Stop.

 

OSTRZEŻENIE
  • NIGDY nie naciskać przycisku Start/ Stop podczas jazdy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Powoduje to wyłączenie silnika, a zatem również wspomagania układu kierowniczego i hamulcowego. Utrudnia to kierowanie oraz hamowanie i może w konsekwencji doprowadzić do wypadku.
  • Przed opuszczeniem pojazdu kierowca powinien zawsze upewnić się, że selektor skrzyni biegów znajduje się w położeniu P, włączyć hamulec postojowy, wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF) i zabrać inteligentny kluczyk ze sobą. W przypadku niezachowania tych środków ostrożności pojazd może niespodziewanie ruszyć.

Stacyjka na kluczyk

(jeżeli występuje) Podświetlenie stacyjki włącza się zawsze po otwarciu drzwi przednich, chyba że kluczyk znajduje się w położ ...

Stany przycisku Start/Stop

- Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów Stan przycisku Działanie Uwagi Aby wyłączyć silnik, należy zatrzyma ...

Zobacz tez:

Wspomaganie parkowania
Przy wykorzystaniu czujników w zderzaku układ ostrzega o bliskości przeszkody (np. pieszego, samochodu, drzewa, barierki) znajdującej się w polu wykrywania czujników. Układ stanowi pomoc w wykonywaniu manewrów, ale w żadnym wypadku ...

Moment dokręcający nakrętki koła
Obręcze stalowe i ze stopów aluminium: 11~13 kgf.m (79~94 funto-stóp) Jeśli dostępne jest urządzenie pomiarowe, należy zdjąć kapturek ochronny wentyla i sprawdzić ciśnienie powietrza w ...

Fotele podgrzewane i wentylowane
Podgrzewanie foteli przednich (jeżeli występuje) Podgrzewanie foteli przednich zapewnia komfort przy niskich temperaturach otoczenia. OSTRZEŻENIEPodgrzewanie foteli może spowodować POWAŻNE POPARZENIA ...

Instrukcje obslugi: