Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Działanie radioodbiornika pojazdu

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> System multimedialny –> Działanie radioodbiornika pojazdu

Odbiór sygnału radiowego

System multimedialny


Nadajniki transmitują sygnały radiowe FM (ultrakrótkie) oraz AM (średnie i długie).

Sygnały te odbiera antena radiowa samochodu.

Następnie radioodbiornik przetwarza je i przekazuje do głośników.

Jeżeli do anteny dociera mocny sygnał radiowy, nowoczesny system audio zapewnia najwyższą możliwą jakość dźwięku.

Jednakże w niektórych przypadkach sygnał docierający do anteny może być niewystarczająco mocny lub zakłócony.

Może to być spowodowane takimi czynnikami, jak odległość od nadajnika, bliskość innych mocnych nadajników lub budynków, mostów albo innych dużych obiektów.

Odbiór sygnału radiowego AM

System multimedialny


Sygnały AM (fale średnie i długie) można odbierać z większych odległości, niż sygnały FM (fale ultrakrótkie). Dzieje się tak, ponieważ częstotliwości nadawania fal radiowych AM są niskie. Długie fale radiowe o niskiej częstotliwości dopasowują się do krzywizny Ziemi zamiast rozpraszać się prostoliniowo w atmosferze.

Ponadto zakrzywiają się one wokół przeszkód i dlatego zapewniają lepszą propagację sygnału.

Nadajnik radiowy FM

System multimedialny


Sygnały FM (fale ultrakrótkie) są nadawane z wysokimi częstotliwościami i nie zaginają się zgodnie z krzywizną Ziemi. Dlatego sygnały FM zazwyczaj zanikają już w stosunkowo niewielkiej odległości od nadajnika.

Ponadto na sygnały FM duży wpływ mają budynki, góry lub inne przeszkody. Może to doprowadzić do takiego pogorszenia słyszalności, które użytkownik odbiera jako usterki radioodbiornika.

Następujące sytuacje są normalne i nie oznaczają problemów z radioodbiornikiem:

System multimedialny


System multimedialny


Używanie telefonu komórkowego lub radiostacji nadawczo-odbiorczej

Używanie telefonu komórkowego w samochodzie może powodować zakłócenia dźwięku emitowanego przez system audio.

Zakłócenia tego typu nie oznaczają usterki systemu audio. Podczas rozmowy telefon komórkowy należy trzymać możliwie najdalej od elementów systemu audio.

UWAGA

Aby umożliwić używanie w samochodzie telefonu komórkowego lub radiostacji (CB-radia), należy zainstalować osobną antenę zewnętrzną. Używanie telefonu komórkowego lub radiostacji nadawczo-odbiorczej (CB-radia) z wykorzystaniem tylko instalacji antenowej pojazdu może powodować zakłócanie ich działania przez urządzenia elektryczne samochodu lub zakłócać działanie urządzeń elektrycznych samochodu.

OSTRZEŻENIE

Podczas prowadzenia nie używać telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego. Aby porozmawiać przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

iPod

iPod to zarejestrowany znak towarowy firmy Apple Inc.

Łącze bezprzewodowe Bluetooth

Nazwa i logo "Bluetooth" to zarejestrowane znaki towarowe, należące do Bluetooth SIG, Inc., używane przez firmę Hyundai w ramach licencji.

Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą odpowiednio do ich posiadaczy.

Do korzystania z łącza bezprzewodowego Bluetooth konieczny jest telefon komórkowy wyposażony w takie łącze.


Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Łącze Bluetooth umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia z telefonem komórkowym. Przycisk nawiązania/odebrania poł ...

Funkcje systemu audio

Jednostka główna Rzeczywisty wygląd może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji. (1) Przyciski [SEEK/TRACK] Tryb radioodbiornika ...

Zobacz tez:

Tempomat
Układ automatycznie utrzymujący prędkość podróżną na poziomie zaprogramowanym przez kierowcę bez konieczności używania pedału przyspieszenia. Włączenie tempomatu odbywa się ręcznie. Wymaga to minimalnej prędkości samochodu ...

Zamykanie bagażnika
Opuścić i docisnąć klapę bagażnika. Upewnić się, że bagażnik jest bezpiecznie zatrzaśnięty. OSTRZEŻENIEPrzed zamknięciem drzwi bagażnika należy się ...

Nadajnik zdalnego sterowania
Umożliwia obsługę poniższych funkcji za pomocą przycisków pilota zdalnego sterowania: centralnego zamka zabezpieczenia przed kradzieżą autoalarmu odblokowywania tylnej klapy szyb otwieranyc ...

Instrukcje obslugi: