Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Funkcje systemu audio

Jednostka główna

System audio (bez ekranu dotykowego)Rzeczywisty wygląd
może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

(1) Przyciski [SEEK/TRACK]

* Wersje z tunerem DAB

(2) Przycisk [RADIO]

* Wersje z tunerem DAB

(3) Przycisk [MEDIA] (źródło dźwięku)

(4) Przycisk telefonu

(5) Włącznik/pokrętło regulacji głośności

(6) Przycisk resetowania


(7) Przyciski [PRESET]

(8) Przycisk ustawień

(9) Przycisk [MENU]

(10) Przycisk [BACK]

(11) Pokrętło prawe


(12) Przyciski zapamiętanych ustawień [1] ÷ [6]

Przyciski zdalnego sterowania na kierownicy


Rzeczywisty
wygląd może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

(1) Przycisk wyciszenia

(2) Przycisk zmiany trybu

(3) Przełącznik regulacji głośności

(4) Przełącznik w górę/w dół

(5) Przycisk nawiązania/odebrania połączenia

(6) Przycisk zakończenia połączenia

OSTRZEŻENIE
 • Nie wpatrywać się w ekran podczas prowadzenia. Dłuższe wpatrywanie się w ekran może doprowadzić do wypadku.
 • Nie rozmontowywać, nie montować ani nie modyfikować systemu audio pojazdu. Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia elektrycznego.
 • Używanie podczas prowadzenia telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego może spowodować dekoncentrację kierowcy i zwiększyć prawdopodobieństwo wypadku. Telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego należy używać po zatrzymaniu samochodu w bezpiecznym miejscu.
 • Uważać, by nie rozlać wody na urządzenie systemu audio i nie wkładać do urządzenia obcych przedmiotów.

  Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania systemu, uszkodzenia, a nawet zagrożenia pożarowego.

 • Nie należy używać systemu, jeżeli na ekranie nie pojawiają się żadne wskazania lub nie słychać dźwięku.

  Może to oznaczać jego niesprawność.

  Używanie systemu w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, pożaru i/lub porażenia elektrycznego.

 • Nie dotykać anteny podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, ponieważ może to spowodować porażenie elektryczne.
 • Aby obsługiwać system, należy zatrzymywać się wyłącznie w bezpiecznych i dozwolonych miejscach.

  Zatrzymanie się w miejscu niedozwolonym może doprowadzić do wypadku.

 • System obsługiwać przy pracującym silniku pojazdu. Przedłużone korzystanie z systemu przy niepracującym silniku może spowodować rozładowanie akumulatora.

 

OSTRZEŻENIE

Prowadzenie pojazdu bez zachowania należytej koncentracji może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Kierowca jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z przepisami użytkowanie pojazdu oraz jego wyposażenia. Dlatego podczas jazdy nie należy nigdy korzystać z urządzeń ani systemów odwracających wzrok lub uwagę kierowcy oraz nie należy używać urządzeń niedozwolonych.

UWAGA

Symbole stanu

W prawym górnym rogu ekranu system audio prezentuje symbole stanu systemu.

System audio (bez ekranu dotykowego)


Działanie radioodbiornika pojazdu

Odbiór sygnału radiowego Nadajniki transmitują sygnały radiowe FM (ultrakrótkie) oraz AM (średnie i długie). Sygnały te odbiera a ...

Radioodbiornik

Zakres FM/AM (z systemem RDS) (jeżeli występuje) Przełączanie pomiędzy zakresami FM i AM Naciskanie przycisku [RADIO] na panelu sterowania po ...

Zobacz tez:

Sprawdzanie ciśnienia w oponie
1. Przejechać 7 ÷ 10 km (jechać ok. 10 minut) i zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu. 2. Podłączyć przewód elastyczny (9) sprężarki bezpośrednio do zaworu uszczelnionej opo ...

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Ogrzewanie tylnej szyby Układ ogrzewania i wentylacji, układ klimatyzacji Ogrzewanie można włączyć, naciskając . Elektroniczny układ sterowania klimatyzacji Ogrzewanie można włączy ...

Dach
Szyba Do okna dachowego nie należy przytwierdzać jakichkolwiek naklejek. Nie przykrywać samochodu pokrowcem brezentowym. Roleta przeciwsłoneczna Roleta przeciwsłoneczna jest obsługiwana elektrycznie. Lekkie n ...

Instrukcje obslugi: