Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Funkcje systemu audio

Jednostka główna

System audio (bez ekranu dotykowego)Rzeczywisty wygląd
może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

(1) Przyciski [SEEK/TRACK]

* Wersje z tunerem DAB

(2) Przycisk [RADIO]

* Wersje z tunerem DAB

(3) Przycisk [MEDIA] (źródło dźwięku)

(4) Przycisk telefonu

(5) Włącznik/pokrętło regulacji głośności

(6) Przycisk resetowania


(7) Przyciski [PRESET]

(8) Przycisk ustawień

(9) Przycisk [MENU]

(10) Przycisk [BACK]

(11) Pokrętło prawe


(12) Przyciski zapamiętanych ustawień [1] ÷ [6]

Przyciski zdalnego sterowania na kierownicy


Rzeczywisty
wygląd może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

(1) Przycisk wyciszenia

(2) Przycisk zmiany trybu

(3) Przełącznik regulacji głośności

(4) Przełącznik w górę/w dół

(5) Przycisk nawiązania/odebrania połączenia

(6) Przycisk zakończenia połączenia

OSTRZEŻENIE
 • Nie wpatrywać się w ekran podczas prowadzenia. Dłuższe wpatrywanie się w ekran może doprowadzić do wypadku.
 • Nie rozmontowywać, nie montować ani nie modyfikować systemu audio pojazdu. Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia elektrycznego.
 • Używanie podczas prowadzenia telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego może spowodować dekoncentrację kierowcy i zwiększyć prawdopodobieństwo wypadku. Telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego należy używać po zatrzymaniu samochodu w bezpiecznym miejscu.
 • Uważać, by nie rozlać wody na urządzenie systemu audio i nie wkładać do urządzenia obcych przedmiotów.

  Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania systemu, uszkodzenia, a nawet zagrożenia pożarowego.

 • Nie należy używać systemu, jeżeli na ekranie nie pojawiają się żadne wskazania lub nie słychać dźwięku.

  Może to oznaczać jego niesprawność.

  Używanie systemu w takich warunkach może prowadzić do jego uszkodzenia, pożaru i/lub porażenia elektrycznego.

 • Nie dotykać anteny podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, ponieważ może to spowodować porażenie elektryczne.
 • Aby obsługiwać system, należy zatrzymywać się wyłącznie w bezpiecznych i dozwolonych miejscach.

  Zatrzymanie się w miejscu niedozwolonym może doprowadzić do wypadku.

 • System obsługiwać przy pracującym silniku pojazdu. Przedłużone korzystanie z systemu przy niepracującym silniku może spowodować rozładowanie akumulatora.

 

OSTRZEŻENIE

Prowadzenie pojazdu bez zachowania należytej koncentracji może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Kierowca jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z przepisami użytkowanie pojazdu oraz jego wyposażenia. Dlatego podczas jazdy nie należy nigdy korzystać z urządzeń ani systemów odwracających wzrok lub uwagę kierowcy oraz nie należy używać urządzeń niedozwolonych.

UWAGA

Symbole stanu

W prawym górnym rogu ekranu system audio prezentuje symbole stanu systemu.

System audio (bez ekranu dotykowego)


Działanie radioodbiornika pojazdu

Odbiór sygnału radiowego Nadajniki transmitują sygnały radiowe FM (ultrakrótkie) oraz AM (średnie i długie). Sygnały te odbiera a ...

Radioodbiornik

Zakres FM/AM (z systemem RDS) (jeżeli występuje) Przełączanie pomiędzy zakresami FM i AM Naciskanie przycisku [RADIO] na panelu sterowania po ...

Zobacz tez:

Ręczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz
Blokada ręczna uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych za pomocą wewnętrznych klamek. Czerwony przełącznik umieszczony jest z boku każdych drzwi tylnych. Jest on oznaczony etykietą naklejoną na nadwoziu. Blokowanie Za pomocą kluc ...

Wykrywanie martwego pola / Asystent zmiany pasa ruchu
Warunki działania Kontrolka na przełączniku zapala się po wciśnięciu przycisku układu wykrywania pojazdu w martwym polu, podczas gdy przełącznik zapłonu znajduje się w położeniu ...

Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej
(jeżeli występuje) Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej znajduje się na końcu dźwigni sterowania wycieraczkami i spryskiwaczami. Aby włączyć wycieraczkę i spryskiwacz szyby ...

Instrukcje obslugi: