Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF)

Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF) gromadzi sadzę obecną w spalinach silnika wysokoprężnego.

W przeciwieństwie do wymiennego filtra powietrza, w określonych warunkach jazdy filtr DPF automatycznie spala i usuwa całą nagromadzoną w nim sadzę.

Wysoka temperatura spalin przy normalnej lub wysokiej prędkości jazdy powoduje spalenie sadzy nagromadzonej w filtrze.

Jeżeli jednak pojazd często jeździ na krótkich dystansach lub przez dłuższy czas z niską prędkością, z powodu zbyt niskiej temperatury spalin sadza nagromadzona w filtrze nie może zostać automatycznie spalona. W takim przypadku jeżeli ilość nagromadzonej sadzy przekracza określony poziom i nie może ona zostać spalona automatycznie, włącza się lampka ostrzegawcza filtra DPF ( ).


Lampka ostrzegawcza filtra DPF gaśnie po upływie około 25 minut jazdy z prędkością powyżej 60 km/h albo przy prędkości obrotowej silnika w zakresie 1500 ÷ 2500 obr./ min na biegu drugim lub wyższym.

Jeżeli lampka ostrzegawcza filtra DPF miga lub pojawia się komunikat ostrzegawczy "Check exhaust system" (sprawdzić układ wydechowy), filtr DPF powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Dłuższa jazda z migającą lampką ostrzegawczą filtra DPF może spowodować uszkodzenie filtra i zwiększenie zużycia paliwa.

OSTROŻNIE

Olej napędowy pojazdów z filtrem cząstek stałych (DPF)

Ponieważ pojazd z silnikiem wysokoprężnym jest wyposażony w filtr cząstek stałych (DPF), zdecydowanie zaleca się stosowanie zwykłego oleju napędowego bez żadnych dodatków.

Używanie oleju napędowego o wysokiej zawartości siarki (powyżej 50 ppm) lub stosowanie niedozwolonych dodatków może spowodować usterkę filtra cząstek stałych (DPF) objawiającą się obecnością białego dymu w spalinach.

Pułapka ubogich tlenków azotu (jeżeli występuje)

Pułapka ubogich tlenków azotu (LNT) usuwa ze spalin tlenki azotu (NOx). W przypadku paliwa niskiej jakości można wyczuwać nieprzyjemny zapach spalin i może spadać wydajność usuwania tlenków azotu (NOx).

Dlatego należy stosować wyłącznie dopuszczony do obrotu olej napędowy bez żadnych dodatków.

Filtr cząstek stałych silnika benzynowego (GPF)

(jeżeli występuje) Filtr cząstek stałych silnika benzynowego (GPF) gromadzi sadzę obecną w spalinach silnika benzynowego. W przeciwieńs ...

Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

(jeżeli występuje) Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) służy do katalitycznej konwersji tlenków azotu (NOx) w azot i wodę z wykor ...

Zobacz tez:

Podświetlany przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika)
Po każdym otwarciu drzwi przednich przycisk ENGINE START/STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) podświetli się dla wygody kierowcy. Podświetlenie zgaśnie po upływie 30 sekund od zamknięcia drzwi. Zgaś ...

Masa pojazdu
Na słupku drzwi kierowcy znajdują się dwie tabliczki. Jedna z nich podaje nominalne ciśnienie w oponach i obciążenie pojazdu, a druga to tabliczka certyfikacyjna. Przed umieszczeniem ładunku w pojeździe ...

Wyłączanie poduszek powietrznych
Jeżeli na przednim fotelu pasażera ma być zamontowany fotelik dziecięcy, należy wyłączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera zgodnie z instrukcjami podanymi w tabeli. Boczne i kur ...

Instrukcje obslugi: