Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

(jeżeli występuje)

Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) służy do katalitycznej konwersji tlenków azotu (NOx) w azot i wodę z wykorzystaniem czynnika redukującego - roztworu mocznika.

Wskaźnik poziomu roztworu mocznika (jeżeli występuje)

Układ kontroli emisji

Wskaźnik poziomu roztworu mocznika pokazuje przybliżoną ilość roztworu, jaka pozostała w zbiorniku.

Wskaźnik poziomu roztworu mocznika
pokazuje się na wyświetlaczu po włączeniu stacyjki (stan ON).

Komunikat ostrzegawczy niskiego poziomu roztworu mocznika (jeżeli występuje)

Układ kontroli emisji

Komunikaty ostrzegawcze niskiego poziomu roztworu mocznika pojawiają się, kiedy ilość roztworu spada poniżej 5,4 l. W przypadku pojawienia się komunikatu "Low Urea" (niski poziom roztworu mocznika) i włączenia się lampki ostrzegawczej układu SCR ( )
należy uzupełnić roztwór w zbiorniku. Jeżeli roztwór mocznika nie zostanie uzupełniony, po pokonaniu określonego dystansu pojawia się komunikat ponaglający "Refill Urea" (uzupełnić roztwór mocznika) i nadal świeci się lampka ostrzegawcza układu SCR ( ).


W takim przypadku należy pilnie uzupełnić roztwór mocznika. Jeżeli ilość roztworu mocznika w zbiorniku zbliża się do ilości zbyt małej, pojawia się komunikat "Refill Urea tank or vehicle will not start" (uzupełnić roztwór mocznika, w przeciwnym razie rozruch nie będzie niemożliwy) i nadal świeci się lampka ostrzegawcza układu SCR ( ). Wartość "xxx km" oznacza
pozostały dystans, jaki można pokonać bez uzupełniania roztworu mocznika. Nie należy kontynuować jazdy aż do tej odległości.

W przeciwnym razie po wyłączeniu silnika jego uruchomienie nie będzie możliwe.

Rzeczywisty dystans, jaki można pokonać, zależy od techniki jazdy, warunków otoczenia oraz od warunków drogowych i może się różnić od wyświetlanego dystansu szacunkowego.

Komunikat "Low Urea" (niski poziom roztworu mocznika) lub "Refill Urea" (uzupełnić roztwór mocznika) oznacza, że należy dolać odpowiednią ilość roztworu. W przypadku komunikatu "Refill Urea tank or vehicle will not start" (uzupełnić roztwór mocznika, w przeciwnym razie rozruch nie będzie niemożliwy) należy dolać odpowiednią ilość roztworu. Komunikat "Refill Urea tank or vehicle will not start" (uzupełnić roztwór mocznika, w przeciwnym razie rozruch nie będzie niemożliwy) oraz świecąca się lampka ostrzegawcza układu SCR ( )
oznacza, że po wyłączeniu silnika jego uruchomienie nie będzie możliwe. W opisanych powyżej przypadkach zawsze zaleca się całkowite napełnienie zbiornika roztworu mocznika.

* Pojemność zbiornika wynosi 12 l.

Usterki układu SCR mogą wynikać z odłączenia elementów elektrycznych, nieprawidłowego roztworu mocznika itp.

Wartość "xxx km" oznacza pozostały dystans, jaki można pokonać bez uzupełniania roztworu mocznika. Nie należy kontynuować jazdy bez ustalenia przyczyny usterki. W przeciwnym razie po wyłączeniu silnika jego uruchomienie nie będzie możliwe.

W takim przypadku układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Usterki układu SCR (jeżeli występuje)

  W momencie wykrycia usterki Po przejechaniu 50 km od wykrycia usterki
Usterka układu roztworu mocznika (= brak wtrysku roztworu mocznika) Układ kontroli emisji
Układ kontroli emisji
Wykrycie nieprawidłowego roztworu mocznika (= nieprawidłowy roztwór mocznika) Układ kontroli emisji
Układ kontroli emisji
Nieprawidłowe zużycie roztworu mocznika (= usterka układu końcowego oczyszczania spalin) Układ kontroli emisji
Układ kontroli emisji

Usterki układu SCR mogą wynikać z odłączenia elementów elektrycznych, nieprawidłowego roztworu mocznika itp.

Wartość "xxx km" oznacza pozostały dystans, jaki można pokonać bez uzupełniania roztworu mocznika. Nie należy kontynuować jazdy bez ustalenia przyczyny usterki. W przeciwnym razie po wyłączeniu silnika jego uruchomienie nie będzie możliwe. W takim przypadku układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Kasowanie ograniczeń uruchamiania pojazdu

Brak możliwości uruchomienia silnika

Niski poziom roztworu mocznika

Układ kontroli emisji
Usterka układu roztworu mocznika (= brak wtrysku roztworu mocznika) Układ kontroli emisji
Wykrycie nieprawidłowego roztworu mocznika (= nieprawidłowy roztwór mocznika) Układ kontroli emisji

Nieprawidłowe zużycie roztworu mocznika (= usterka układu końcowego oczyszczania spalin)

Układ kontroli emisji

Kiedy układ dozowania mocznika osiągnął stan końcowy i zablokował rozruch, blokadę tę można wyłączyć jedynie poprzez napełnienie zbiornika roztworu mocznika lub usunięcie usterki. Jeżeli pojazdu nie można uruchomić w następstwie komunikatu "Refill Urea tank or vehicle will not start" (uzupełnić roztwór mocznika, w przeciwnym razie rozruch nie będzie niemożliwy), należy wlać odpowiednią ilość roztworu mocznika, poczekać kilka minut i podjąć ponowną próbę rozruchu. Jeżeli uruchomienie silnika nie jest możliwe niezależnie od poziomu mocznika, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Uzupełnianie roztworu mocznika

Układ kontroli emisji

Uzupełnianie roztworu mocznika za pomocą przewodu elastycznego

1. Wyłączyć stacyjkę (stan OFF).

2. Otworzyć wlew zbiornika roztworu mocznika, obracając zakrętkę w lewo.

3. Całkowicie wsunąć elastyczny przewód napełniania i całkowicie napełnić zbiornik roztworem mocznika zgodnym z normą ISO 22241 lub wlać taką ilość, by poziom roztworu znalazł się powyżej oznaczenia na zbiorniku.

Zachowywać szczególną ostrożność,
by nie wlać roztworu mocznika do zbiornika paliwa. Spowoduje to spadek osiągów pojazdu i liczne nieprawidłowości.

Nigdy nie stosować roztworu
mocznika z domieszkami lub z wodą. Może to spowodować przedostanie się do zbiornika roztworu mocznika ciał obcych. Spowoduje to spadek osiągów pojazdu i liczne nieprawidłowości.

Stosować wyłącznie roztwór mocznika
zgodny z normą ISO 22241.

Zastosowanie nieodpowiedniego roztworu mocznika spowoduje spadek osiągów pojazdu i liczne nieprawidłowości.

4. Pewnie zamknąć wlew zbiornika roztworu mocznika, obracając zakrętkę w prawo.

Uzupełnianie roztworu mocznika z pojemnika

1. Wyłączyć stacyjkę (stan OFF).

2. Otworzyć wlew zbiornika roztworu mocznika, obracając zakrętkę w lewo.

3. Całkowicie napełnić zbiornik roztworem mocznika zgodnym z normą ISO 22241 lub wlać taką ilość, by poziom roztworu znalazł się powyżej oznaczenia na zbiorniku.

Zachowywać szczególną
ostrożność, by nie wlać roztworu mocznika do zbiornika paliwa. Spowoduje to spadek osiągów pojazdu i liczne nieprawidłowości.

Zachowywać szczególną
ostrożność, by nie napełnić nadmiernie zbiornika roztworu mocznika. Nadmiernie napełniony zbiornik roztworu mocznika w przypadku zamarznięcia zwiększa swoją objętość. Może to spowodować poważne uszkodzenia zbiornika oraz układu dozowania mocznika.

Nigdy nie stosować roztworu
mocznika z domieszkami lub z wodą. Może to spowodować przedostanie się do zbiornika roztworu mocznika ciał obcych. Spowoduje to spadek osiągów pojazdu i liczne nieprawidłowości.

Stosować wyłącznie roztwór
mocznika zgodny z normą ISO 22241.

Zastosowanie nieodpowiedniego roztworu mocznika spowoduje spadek osiągów pojazdu i liczne nieprawidłowości.

4. Pewnie zamknąć wlew zbiornika roztworu mocznika, obracając zakrętkę w prawo.

Roztwór mocznika należy uzupełniać co około 5 600 km (zużycie roztworu mocznika zależy od warunków drogowych, techniki jazdy i warunków otoczenia).

Aktualizacja wskazań zestawu
wskaźników po uzupełnieniu roztworu mocznika zajmuje pewien czas.

OSTRZEŻENIE
 • Nie uderzać elementów układu DPF, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
 • Nie dokonywać żadnych przeróbek ani modyfikacji układu DPF poprzez zmianę przebiegu lub długości rury wydechowej, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na układ DPF.
 • Unikać kontaktu z wodą wypływającą z rury wydechowej. Woda ta ma odczyn nieznacznie kwaśny i jest szkodliwa dla skóry. W przypadku kontaktu należy ją dokładnie opłukać.
 • Wszelkie przeróbki lub modyfikacje układu DPF mogą spowodować nieprawidłowe działanie układu. Układ DPF jest sterowany przez skomplikowane urządzenie.
 • Przed rozpoczęciem prac serwisowych poczekać na całkowicie wystygnięcie układu DPF. W przeciwnym przypadku może dojść do oparzeń skóry.
 • Stosować wyłącznie wskazany roztwór mocznika.
 • Układ dozowania mocznika (wtryskiwacz roztworu mocznika, pompa i moduł DCU) działają jeszcze przez 2 minuty od momentu wyłączenia stacyjki (stan OFF) w celu usunięcia roztworu pozostałego w układzie.

  Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy sprawdzić, czy układ dozowania roztworu mocznika jest całkowicie wyłączony.

 • Nieprawidłowy roztwór mocznika lub niedozwolone płyny mogą spowodować uszkodzenie elementów pojazdu, w tym układu DPF. Wszelkie niesprawdzone domieszki do roztworu mocznika mogą wywołać niedrożność katalizatora SCR i inne usterki, które spowodują konieczność wymiany drogiego układu DPF.
 • W przypadku kontaktu roztworu mocznika z oczami lub ze skórą, dane miejsce należy starannie przemyć.
 • W przypadku połknięcia roztworu mocznika należy dokładnie wypłukać usta i wypić dużą ilość wody, a następnie natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
 • Odzież zanieczyszczoną roztworem mocznika należy natychmiast wymienić.
 • W przypadku reakcji alergicznej na roztwór mocznika należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
 • Chronić dzieci przed kontaktem z roztworem mocznika.
 • Rozlany roztwór mocznika należy zmyć wodą lub wytrzeć tkaniną.

  Roztwór mocznika, który uległ krystalizacji, należy wytrzeć gąbką lub tkaniną zamoczoną w zimnej wodzie. Przedłużone narażenie rozlanego roztworu mocznika na działanie powietrza powoduje jego krystalizację i uszkodzenie powierzchni pojazdu.

 • Roztwór mocznika nie jest domieszką do paliwa. Dlatego nie należy go wlewać do zbiornika paliwa, ponieważ może doprowadzić do uszkodzenia silnika.
 • Roztwór mocznika to roztwór wodny, który nie jest łatwopalny, jest nietoksyczny, bezbarwny i bezwonny.
 • Pojemniki z roztworem mocznika przechowywać wyłącznie w miejscach z dobrą wentylacją. Narażenie roztworu mocznika na działanie przez dłuższy czas temperatury powyżej 50ºC (np. bezpośrednie działanie promieni słonecznych) może spowodować jego rozkład chemiczny i powstawanie oparów amoniaku.

Przechowywanie roztworu mocznika

Czystość roztworu mocznika

Nigdy nie dolewać roztworu mocznika spuszczonego ze zbiornika (np. podczas przeglądu), ponieważ nie można zagwarantować jego czystości. Zawsze dolewać nowy roztwór mocznika.

Wymagania dotyczące standardowego roztworu mocznika

W układzie SCR nie wolno stosować płynów takich jak olej napędowy, benzyna czy alkohole.

Wszelkie płyny inne niż zalecany roztwór mocznika (zgodny z normą ISO 22241 lub DIN 70070) mogą uszkodzić elementy układu SCR i spowodować wzrost emisji szkodliwych składników spalin.

 

OSTRZEŻENIE

Podczas odkręcania zakrętki wlewu roztworu mocznika przy wysokich temperaturach zewnętrznych mogą ulatniać się opary amoniaku. Opary amoniaku mają gryzący zapach i powodują podrażnienia:

 • skóry,
 • błon śluzowych,
 • oczu.

Mogą one wywoływać pieczenie oczu, nosa i gardła, a także kaszel oraz łzawienie. Nie wdychać oparów amoniaku. Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu roztworu mocznika ze skórą. Jest to niebezpieczne dla zdrowia. Wszelkie miejsca kontaktu z roztworem mocznika należy przemyć dużą ilością czystej wody.

W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

 • W przypadku wykonywania czynności przy roztworze mocznika w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację.

  Po otwarciu pojemnika z roztworem mocznika mogą ulatniać się opary o gryzącym zapachu.

 • Roztwór mocznika przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku rozlania roztworu mocznika na powierzchnię pojazdu, aby nie dopuścić do powstania korozji należy umyć nadwozie czystą wodą.
 • Podczas uzupełniania roztworu mocznika uważać, by nie przepełnić zbiornika.
 • Jeżeli pojazd przez dłuższy czas stał w bardzo niskiej temperaturze (poniżej -11ºC), roztwór mocznika może zamarznąć. W przypadku zamarznięcia roztworu mocznika jego poziom w zbiorniku może nie być wykrywany prawidłowo, aż do momentu rozmrożenia roztworu przez podgrzewacz. Użycie nieprawidłowego lub rozcieńczonego roztworu mocznika może spowodować wzrost temperatury zamarzania i doprowadzić do nieprawidłowego rozmrażania go przez podgrzewacz, który włącza się poniżej określonej temperatury. Sytuacja taka może spowodować nieprawidłowe działanie układu SCR, które może doprowadzić do zablokowania rozruchu.
 • Czas rozmrażania roztworu mocznika zmienia się w zależności od warunków jazdy i temperatury zewnętrznej.

 

OSTROŻNIE
 • Zastosowanie nieprawidłowego roztworu mocznika lub innego niedozwolonego płynu może spowodować uszkodzenie układów pojazdu, a w szczególności układu przetwarzania mocznika. Zastosowanie paliwa nieodpowiedniej jakości może spowodować dostanie się ciał obcych do katalizatora SCR i jego uszkodzenie.

  W przypadku wlania niewłaściwego roztworu mocznika należy możliwie jak najszybciej udać się do najbliższej stacji serwisowej.

 • Stosować wyłącznie wymagany roztwór mocznika, spełniający normy ISO 22241 lub DIN 70070.
 • Zastosowanie nieprawidłowego roztworu mocznika lub innego niedozwolonego płynu może spowodować uszkodzenie układów pojazdu, a w szczególności układu przetwarzania mocznika. Zastosowanie paliwa nieodpowiedniej jakości może spowodować dostanie się ciał obcych do katalizatora SCR i jego uszkodzenie.

Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF)

Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego (DPF) gromadzi sadzę obecną w spalinach silnika wysokoprężnego. W przeciwieństwie ...

Dane techniczne i informacje dla użytkownika

Wymiary *¹ Z relingami dachowymi Silniki Moc żarówek Opony i obręcze kół UWAGA Jeżeli w nieodległej przysz ...

Zobacz tez:

Wyposażenie awaryjne
(JEŻELI WYSTĘPUJE) W pojeździe znajduje się wyposażenie pomagające w sytuacjach awaryjnych. Gaśnica Jeżeli płomień jest niewielki i znany jest sposób użycia gaśnicy, należy ...

Czujniki parkowania
System parkowania składa się z czujników ultradźwiękowych, które wykrywają przeszkody wokół samochodu podczas wjazdu do garażu lub parkowania, gdy samochód porusza się z pr ...

Mocowanie bezpiecznego fotelika dziecięcego za pomocą systemu mocowania zaczepów
(jeśli jest w wyposażeniu) Uchwyty do mocowania zaczepów bezpiecznego fotelika dziecięcego umieszczone są za oparciami. 1. Przełożyć linkę mocującą bezpieczny fotelik dzieci ...

Instrukcje obslugi: