Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Instrukcje wykonywania poszczególnych czynności przeglądu

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy –> Instrukcje wykonywania poszczególnych czynności przeglądu

Olej silnikowy i filtr oleju

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymieniać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów. Jeżeli pojazd użytkowany jest w warunkach trudnych, wymagane są częstsze wymiany oleju i filtra.

Paski napędowe

Sprawdzać wszystkie paski napędowe: czy nie są przecięte, pęknięte, nadmiernie zużyte ani zabrudzone olejem. Wymieniać w razie potrzeby. Regularnie sprawdzać napięcie pasków napędowych i regulować je w razie potrzeby.

OSTROŻNIE

Podczas sprawdzania pasków napędowych stacyjka musi być wyłączona (stan LOCK/OFF lub ACC).

Sztywne i elastyczne przewody paliwowe oraz ich połączenia

Sprawdzać szczelność oraz stan sztywnych i elastycznych przewodów paliwowych, a także ich połączeń. Sztywne i elastyczne przewody paliwowe oraz ich połączenia powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Filtr paliwa (silnik wysokoprężny)

Niedrożność filtra paliwa może ograniczać prędkość pojazdu, spowodować uszkodzenie układu kontroli emisji i utrudniać rozruch.

W przypadku nagromadzenia znacznej ilości ciał obcych w zbiorniku paliwa należy wymienić filtr paliwa.

Po wymianie filtra paliwa należy uruchomić silnik wysokoprężny na kilka minut i sprawdzić, czy połączenia przewodów paliwowych i filtra są szczelne. Filtr paliwa powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Filtr paliwa (silnik benzynowy)

Pojazdy marki Hyundai z silnikami benzynowymi są wyposażone w filtr paliwa znajdujący się w zbiorniku paliwa. Filtr ten zasadniczo nie wymaga regularnej obsługi ani wymiany przez cały okres użytkowania pojazdu, ale zależy to od jakości paliwa. Jeżeli dopływ paliwa jest blokowany, paliwo podawane jest w zbyt małych ilościach, silnik traci moc lub uruchamia się z trudem, należy natychmiast udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) celem sprawdzenia i wymiany filtra paliwa.

Filtr paliwa powinna sprawdzać i wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Przewody elastyczne oparów paliwa i zakrętka wlewu paliwa

Przewody elastyczne oparów paliwa i zakrętkę wlewu paliwa należy sprawdzać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów. Po wymianie sprawdzić prawidłowość podłączenia nowych przewodów/ prawidłowość dokręcenia nowej zakrętki.

Przewody elastyczne układu wentylacji skrzyni korbowej

Sprawdzać, czy na powierzchni przewodów nie widać oznak przegrzania ani uszkodzenia mechanicznego. Stwardniała i krusząca się guma, pęknięcie, przecięcie, przetarcie lub odkształcenie oznacza uszkodzenie przewodu elastycznego. Ze szczególną uwagą należy sprawdzać odcinki przewodów w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np.

kolektor wylotowy.

Sprawdzać ułożenie przewodów i upewniać się, że nie stykają się z nagrzewającymi się elementami, ostrymi krawędziami ani elementami ruchomymi, które mogłyby spowodować ich przegrzanie lub uszkodzenie mechaniczne. Sprawdzać wszystkie połączenia przewodów (złącza i opaski) i upewniać się, że są pewne i szczelne. Zużyte lub uszkodzone przewody elastyczne należy natychmiast wymieniać.

Filtr powietrza

Filtr powietrza powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Świece zapłonowe

Upewnić się, że montowane nowe świece zapłonowe mają właściwą wartość cieplną.

OSTRZEŻENIE

Nie odłączać ani nie sprawdzać świec zapłonowych przy rozgrzanym silniku.

Może to spowodować poparzenie.

Luzy zaworowe

Sprawdzać czy układ zaworowy nie pracuje zbyt głośno i czy silnik nie wibruje, w razie potrzeby wyregulować. Przeglądy układu powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Układ chłodzenia

Sprawdzać szczelność i stan wszystkich elementów układu chłodzenia, takich jak chłodnica, zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, przewody elastyczne i połączenia.

Wymieniać wszystkie uszkodzone elementy.

Płyn chłodzący

Płyn chłodzący należy wymieniać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów.

Olej mechanicznej skrzyni biegów

Poziom oleju mechanicznej skrzyni biegów należy sprawdzać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów.

Olej dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT)

Poziom oleju dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT) należy sprawdzać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów.

Sztywne i elastyczne przewody hamulcowe

Sprawdzać, czy hydrauliczne przewody hamulcowe są prawidłowo podłączone, nie są poprzecierane, popękane, uszkodzone ani nieszczelne. Natychmiast wymieniać wszystkie elementy uszkodzone lub w nieprawidłowym stanie.

Płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem

Sprawdzać poziom płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem w zbiorniku. Poziom płynu powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami "MIN" i "MAX" na zbiorniku.

Stosować wyłącznie płyn hamulcowy DOT 4.

Hamulec postojowy

Sprawdzać cały mechanizm hamulca postojowego, w tym dźwignię i cięgna.

Tarcze, klocki hamulcowe, zaciski i bębny

Sprawdzać, czy klocki nie są nadmiernie zużyte. Sprawdzać bicie i zużycie tarcz oraz szczelność zacisków.

Więcej informacji na temat sprawdzania zużycia klocków i okładzin hamulcowych można znaleźć na stronie internetowej Hyundai: http://service.hyundai-motor.com

Śruby mocujące układu zawieszenia

Sprawdzać, czy połączenia elementów układu zawieszenia nie są poluzowane ani uszkodzone. Dokręcać, stosując wymagany moment dokręcania.

Przekładnia kierownicza, połączenia oraz osłony i przeguby kulowe wahaczy dolnych

Przy wyłączonym silniku sprawdzać, czy nie ma zbyt dużego luzu kierownicy.

Sprawdzać, czy połączenia nie są wygięte ani uszkodzone. Sprawdzać, czy osłony przeciwpyłowe i przeguby kulowe nie są zniszczone, popękane ani uszkodzone.

Wymieniać wszystkie uszkodzone elementy.

Półosie napędowe i osłony przegubów

Sprawdzać czy półosie napędowe, osłony przegubów i opaski osłon nie są popękane, zużyte ani uszkodzone. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszkodzone elementy i/lub uzupełnić smar.

Czynnik chłodniczy i sprężarka układu klimatyzacji

Sprawdzać szczelność i stan przewodów układu klimatyzacji oraz ich połączeń.

Harmonogram przeglądów okresowych

Jeżeli nie jest spełniony żaden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z harmonogramem przeglądów pojazdu uży ...

Olej silnikowy

...

Zobacz tez:

Lampki ostrzegawcze
UWAGA - Lampki ostrzegawcze Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy wszystkie lampki ostrzegawcze zgasły. Jeżeli którakolwiek z nich nadal jest zapalona, sygnalizuje to sytuację wymagającą zainteresowania k ...

Rozwiązywanie problemów
Obsługa Klienta w zakresie zestawu głośnomówiącego Mazda Bluetooth Jeśli masz jakiekolwiek problemy z obsługą Bluetooth, skontaktuj się z obsługą klienta, dzwoniąc na numer darmowej in ...

Uruchamianie silnika
Pojazdy ze stacyjką zapłonu Obrócić kluczyk w położenie 1, aby zwolnić blokadę kierownicy. Manualna skrzynia biegów: wcisnąć pedał sprzęgła i hamulca. Automatyczna ...

Instrukcje obslugi: