Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Harmonogram przeglądów okresowych

Jeżeli nie jest spełniony żaden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z harmonogramem przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych.

Jeżeli natomiast spełniony jest choćby jeden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z harmonogramem przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych.

Jeżeli podczas eksploatacji pojazdu spełniony jest choćby jeden z powyższych warunków, pojazd należy sprawdzać, a także uzupełniać i wymieniać płyny/części eksploatacyjne częściej, niż podano w harmonogramie przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych.

Po upływie czasu lub przejechaniu dystansu podanego w tabeli należy nadal przestrzegać podanych harmonogramów przeglądów okresowych.

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych - silniki benzynowe

Harmonogram przeglądów okresowych


S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

W: Wymienić.

** Poziom oleju silnikowego należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby uzupełniać. Zbyt mała ilość oleju silnikowego może spowodować uszkodzenie silnika, które nie jest objęte gwarancją.

*1 Sprawdzać napinacz paska napędowego, koło pośrednie i koło pasowe alternatora, a w razie potrzeby naprawić lub wymienić.

*2 Sprawdzać poziom oleju silnikowego i szczelność silnika co 500 km oraz przed każdą dłuższą jazdą.

*3 Dla wygody można wymieniać przed osiągnięciem podanego przebiegu, podczas sprawdzania/wymiany innych elementów.

Harmonogram przeglądów okresowych


S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

W: Wymienić.

*4 Dolewać tylko wody destylowanej, miękkiej lub odpowiedniego płynu chłodzącego. Nigdy nie dolewać wody twardej. Niewłaściwy skład płynu chłodzącego może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie silnika.

*5 Dla wygody można wymieniać przed osiągnięciem podanego przebiegu, podczas sprawdzania/wymiany innych elementów.

Harmonogram przeglądów okresowych


S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

W: Wymienić.

*6 Olej mechanicznej skrzyni biegów/olej dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT), olej skrzyni rozdzielczej i olej mechanizmu różnicowego należy wymieniać po każdym zanurzeniu podzespołu w wodzie.

*7 Sprawdzać czy układ zaworowy nie pracuje zbyt głośno i czy silnik nie wibruje, w razie potrzeby wyregulować. W takim przypadku układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych lub pokonującego krótkie dystanse - silniki benzynowe

W pojazdach eksploatowanych głównie w warunkach trudnych oraz pokonujących krótkie dystanse, wymianę oleju i sprawdzanie niektórych elementów należy wykonywać częściej, niż w pojazdach użytkowanych w warunkach normalnych - patrz poniższa tabela.

Harmonogram przeglądów okresowych


S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

W: Wymienić.

Harmonogram przeglądów okresowych


Jazda w trudnych warunkach

A: Powtarzająca się jazda na dystansach krótszych niż 8 km w normalnych temperaturach otoczenia lub jazda na dystansach krótszych niż 16 km w niskich temperaturach otoczenia.

B: Długotrwałe postoje na biegu jałowym lub pokonywanie długich dystansów z niską prędkością.

C: Jazda po drogach nierównych, zapylonych, błotnistych, gruntowych, pokrytych żwirem lub solą.

D: Jazda na obszarach, gdzie używana jest sól drogowa lub inne substancje sprzyjające korozji albo jazda w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

E: Jazda w warunkach wysokiego zapylenia.

F: Jazda w ruchu o wysokim natężeniu.

G: Częste pokonywanie podjazdów lub zjazdów albo jazda w terenach górskich.

H: Ciągnięcie przyczepy lub używanie zamkniętego bagażnika dachowego.

I: Wykorzystywanie pojazdu w charakterze samochodu policyjnego, taksówki, pojazdu holującego lub w innych celach komercyjnych.

J: Jazda z prędkościami ponad 170 km/h.

K: Częste zatrzymywanie i ruszanie z miejsca lub przebieg poniżej 15 000 km rocznie.

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych - silnik wysokoprężny

Harmonogram przeglądów okresowych


S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

W: Wymienić.

** Poziom oleju silnikowego należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby uzupełniać. Zbyt mała ilość oleju silnikowego może spowodować uszkodzenie silnika, które nie jest objęte gwarancją.

*1 Sprawdzać napinacz paska napędowego, koło pośrednie i koło pasowe alternatora, a w razie potrzeby naprawić lub wymienić.

*2 Co 500 km oraz przed każdą dłuższą jazdą sprawdzać poziom oleju silnikowego oraz sprawdzać, czy nie ma wycieków oleju z silnika.

*3 Częstotliwość obsługi zależy od jakości paliwa. Podane częstotliwości dotyczą wyłącznie paliwa spełniającego normę EN 590. Jeżeli tankowany olej napędowy nie spełnia normy EN 590, wymiany należy dokonywać zgodnie z harmonogramem przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych.

*4 Częstotliwość obsługi zależy od jakości paliwa. Podane częstotliwości dotyczą wyłącznie paliwa spełniającego normę EN 590. Jeżeli tankowany olej napędowy nie spełnia normy EN 590, wymiany należy dokonywać częściej. Jeżeli dopływ paliwa jest blokowany, paliwo podawane jest w zbyt małych ilościach, silnik traci moc lub uruchamia się z trudem, należy natychmiast udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai celem sprawdzenia i wymiany filtra paliwa oraz ewentualnie czyszczenia zbiornika paliwa. W celu uzyskania pomocy zaleca się konsultację z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Harmonogram przeglądów okresowych


S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

W: Wymienić.

*5 Dolewać tylko wody destylowanej, miękkiej lub odpowiedniego płynu chłodzącego. Nigdy nie dolewać wody twardej. Niewłaściwy skład płynu chłodzącego może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie silnika.

*6 Dla wygody można wymieniać przed osiągnięciem podanego przebiegu, podczas sprawdzania/wymiany innych elementów.

Harmonogram przeglądów okresowych


S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

W: Wymienić.

*7 Olej mechanicznej skrzyni biegów/olej dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT), olej skrzyni rozdzielczej i olej mechanizmu różnicowego należy wymieniać po każdym zanurzeniu podzespołu w wodzie.

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych lub pokonującego krótkie dystanse - silnik wysokoprężny

W pojazdach eksploatowanych głównie w warunkach trudnych oraz pokonujących krótkie dystanse, wymianę oleju i sprawdzanie niektórych elementów należy wykonywać częściej, niż w pojazdach użytkowanych w warunkach normalnych - patrz poniższa tabela.

Harmonogram przeglądów okresowych


W: Wymienić.

S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

Harmonogram przeglądów okresowych


Jazda w trudnych warunkach

A: Powtarzająca się jazda na dystansach krótszych niż 8 km w normalnych temperaturach otoczenia lub jazda na dystansach krótszych niż 16 km w niskich temperaturach otoczenia.

B: Długotrwałe postoje na biegu jałowym lub pokonywanie długich dystansów z niską prędkością.

C: Jazda po drogach nierównych, zapylonych, błotnistych, gruntowych, pokrytych żwirem lub solą.

D: Jazda na obszarach, gdzie używana jest sól drogowa lub inne substancje sprzyjające korozji albo jazda w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

E: Jazda w warunkach wysokiego zapylenia.

F: Jazda w ruchu o wysokim natężeniu.

G: Częste pokonywanie podjazdów lub zjazdów albo jazda w terenach górskich.

H: Ciągnięcie przyczepy lub używanie zamkniętego bagażnika dachowego.

I: Wykorzystywanie pojazdu w charakterze samochodu policyjnego, taksówki, pojazdu holującego lub w innych celach komercyjnych.

J: Jazda z prędkościami ponad 170 km/h.

K: Częste zatrzymywanie i ruszanie z miejsca lub przebieg poniżej 15 000 km rocznie.

Czynności obsługowe wykonywane przez Właściciela pojazdu

OSTRZEŻENIEWykonywanie czynności obsługowych może być niebezpieczne. W przypadku braku wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu czynno&# ...

Instrukcje wykonywania poszczególnych czynności przeglądu

Olej silnikowy i filtr oleju Olej silnikowy i filtr oleju należy wymieniać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów. Jeż ...

Zobacz tez:

Wskazówki ogólne
Akcesoria i modyfikacje pojazdu Zaleca się używanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, oraz części zatwierdzonych przez producenta do użytku w danym modelu samochodu. Producent samochodu ni ...

Boczne poduszki powietrzne
Pojazd jest wyposażony w boczne poduszki powietrzne zamontowane w fotelach przednich. Zadaniem bocznych poduszek powietrznych jest podniesienie poziomu ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianego przez pasy bezpieczeństwa. Bocz ...

Wyposażenie do holowania przyczepy
Haki holownicze Informacja Otwory montażowe haka holowniczego znajdują się po obu stronach podwozia, za tylnymi kołami. Do holowania niezbędne jest posiadanie odpowiedniego haka holowniczego. Odpowiedni hak holowni ...

Instrukcje obslugi: