Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Przegrzanie silnika

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> W razie awarii –> Przegrzanie silnika

Kiedy wskaźnik temperatury wskazuje przegrzanie lub kiedy świeci się lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego silnik, samochód traci moc albo słyszysz głośne stukanie lub świst, najprawdopodobniej silnik jest zbyt gorący.

OSTRZEŻENIE


Zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu, wyłącz zapłon i przed przystąpieniem do dalszych czynności upewnij się, czy wentylator chłodnicy nie pracuje: Podejmowanie jakichkolwiek czynności w pobliżu pracującego wentylatora zagraża bezpieczeństwu. Wentylator może nadal pracować nawet wtedy, gdy silnik został wyłączony, a temperatura w komorze silnika jest nadal wysoka.

Pracujący wentylator może Cię uderzyć i spowodować poważne obrażenia.


Nie odkręcaj korków w układzie chłodzenia, jeżeli silnik i chłodnica są gorące: Gdy silnik i chłodnica są gorące, rozgrzany płyn chłodzący i para są pod ciśnieniem i mogą spowodować poważne obrażenia.

Otwórz pokrywę silnika DOPIERO wtedy, gdy para przestanie ulatniać się z komory: Para z przegrzanego silnika zagraża bezpieczeństwu. Ulatniająca się para może spowodować poważne poparzenia.

Jeśli wskaźnik temperatury wskazuje przegrzanie lub świeci się lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego silnik:

1. Zjedź ostrożnie na pobocze i zatrzymaj się możliwie najdalej od ruchu drogowego.

2. Ustaw dźwignię zmiany biegów w skrzyni automatycznej w pozycję Park (P), a w przypadku skrzyni manualnej w pozycję neutralną.

3. Zaciągnij hamulec postojowy.

4. Wyłącz klimatyzację.

5. Sprawdź, czy spod pokrywy komory silnika lub z komory silnika wydobywa się para albo płyn chłodzący.

Jeśli z komory silnika wydobywa się para:

Nie zbliżaj się do przodu samochodu.

Wyłącz silnik.

Poczekaj, aż para zniknie, a następnie podnieś pokrywę silnika i uruchom silnik.

Jeżeli nie wydobywa się ani para, ani płyn chłodzący:

Podnieś pokrywę silnika i pozostaw silnik na wolnych obrotach, dopóki się nie wychłodzi.

PRZESTROGA

Jeśli silnik pracuje, a wentylator chłodnicy nie działa, temperatura silnika wzrośnie. Wyłącz silnik i skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

6. Upewnij się, czy wentylator chłodnicy pracuje, a kiedy temperatura obniży się, wyłącz silnik.

7. Gdy płyn chłodzący ostygnie, sprawdź jego poziom w zbiorniku.

Jeśli jest niski, sprawdź, czy w chłodnicy i w przewodach nie ma nieszczelności.

Jeśli stwierdzisz nieszczelność lub inne uszkodzenie lub jeżeli płyn chłodzący w dalszym ciągu wycieka:

Wyłącz silnik i skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Przegrzanie silnika


Jeśli nie stwierdzisz żadnych problemów, silnik jest chłodny i nie występują żadne nieszczelności:

Ostrożnie uzupełnij płyn chłodzący do wymaganego poziomu.

PRZESTROGA

Jeśli silnik dalszym ciągu się przegrzewa, należy skontrolować układ chłodzenia.

Zaniechanie naprawy może spowodować poważne uszkodzenie silnika. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Awaryjne uruchamianie silnika

Uruchamianie zalanego silnika (SKYACTIV-G 20 i SKYACTIV-G 25) Jeśli silnika nie uda się uruchomić, może być zalany (nadmiar paliwa w silniku). Przep ...

Holowanie samochodu

Zasady holowania Zalecamy, aby holowanie przeprowadzane było wyłącznie przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy lu ...

Zobacz tez:

Lampki kontrolne
Lampka kontrolna układu ESC (jeśli jest w wyposażeniu) Lampka zapala się, gdy: Zapłon lub przycisk uruchamiania/wyłączania silnika jest w położeniu ON. Zapala się na około 3 s ...

Zagłówek (fotele przednie)
Dla bezpieczeństwa i wygody pasażera oraz kierowcy oba przednie fotele są wyposażone w zagłówki. Zagłówek nie tylko zapewnia komfort kierowcy i przedniemu pasażerowi, ale również ...

Elementy składowe zestawu naprawczego do opon
Naklejka ostrzegawcza o konieczności ograniczenia prędkości Pojemnik ze środkiem uszczelniającym i naklejka ostrzegawcza o konieczności ograniczenia prędkości Przewód elastyczny ł ...

Instrukcje obslugi: