Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Jazda z przyczepą

Holowanie przyczepy wymaga pewnego doświadczenia oraz - w zależności od jej masy - prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Przed wyjazdem na drogę należy zapoznać się z charakterystyką przyczepy.

Należy poznać zachowanie pojazdu podczas kierowania i hamowania z dodatkowym ciężarem przyczepy. Należy zawsze pamiętać, że pojazd wraz z przyczepą jest o wiele dłuższy, a reakcje pojazdu z przyczepą są wolniejsze i późniejsze, niż bez przyczepy.

Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić hak holowniczy i zaczep przyczepy, łańcuch zabezpieczający, złącze elektryczne, światła, opony i hamulce.

Podczas jazdy należy regularnie sprawdzać mocowanie ładunku oraz działanie świateł i hamulców przyczepy.

Odległość

Holując przyczepę należy utrzymywać odległość od pojazdu poprzedzającego co najmniej dwa razy większą, niż podczas jazdy bez przyczepy. Większy dystans pomaga unikać sytuacji wymagających nagłego hamowania i gwałtownych skrętów.

Wyprzedzanie

Wyprzedzanie z przyczepą wymaga pokonania większego dystansu. Z powodu zwiększonej długości pojazdu z przyczepą, przed powrotem na swój pas ruchu należy wyprzedzić pojazd na odległość większą, niż bez przyczepy.

Cofanie

Trzymać jedną ręką dolną część kierownicy.

Następnie aby skręcić przyczepą w lewo, należy obrócić kierownicę w prawo. Aby skręcić przyczepą w prawo, należy obrócić kierownicę w lewo. Zawsze cofać powoli i - jeżeli to możliwe - z pomocą drugiej osoby.

Skręcanie

Aby skręcać z przyczepą, należy wykonywać skręty szerzej niż normalnie. W ten sposób unika się zjeżdżania przyczepą na pobocze, uderzania o krawężniki, znaki drogowe, drzewa i inne przeszkody. Należy unikać ostrych i gwałtownych manewrów. Zamiar skrętu należy sygnalizować dużo wcześniej.

Kierunkowskazy

Podczas holowania pojazd musi być wyposażony w dodatkowe przerywacze kierunkowskazów.

Zielone strzałki kierunkowskazów w zestawie wskaźników migają zawsze podczas sygnalizowania zamiaru skrętu lub zmiany pasa ruchu. Zamiar skrętu, zmiany pasa ruchu lub zatrzymania się powinny sygnalizować również światła przyczepy.

Podczas holowania przyczepy zielone strzałki w zestawie wskaźników migają nawet wtedy, gdy żarówki w kierunkowskazach przyczepy są przepalone. Dlatego kierowca może być przekonany, że inni użytkownicy drogi odbierają sygnały o jego zamiarach, nawet gdy tak się nie dzieje. Z tego powodu należy okresowo sprawdzać działanie świateł przyczepy. Ich działanie należy również sprawdzać po każdym odłączeniu i ponownym podłączeniu złącza elektrycznego.

OSTRZEŻENIE

Świateł przyczepy nie należy podłączać bezpośrednio do świateł pojazdu.

Należy w tym celu używać wyłącznie złącza, znajdującego się przy haku holowniczym. Użycie wiązki przewodów nieodpowiedniej dla przyczepy może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego pojazdu i zagrożenie dla zdrowia. Szczegóły można uzyskać w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Podjazdy i zjazdy

Przed rozpoczęciem długiego lub stromego zjazdu należy zmniejszyć prędkość i zmienić bieg na niższy. W przypadku braku redukcji biegu może wystąpić potrzeba przedłużonego użycia hamulców, powodującego ich przegrzanie i utratę skuteczności hamowania.

Aby zmniejszyć ryzyko przegrzania silnika i skrzyni biegów, na długich podjazdach należy zmieniać bieg na niższy i zmniejszać prędkość do około 70 km/h.

Jeżeli ciężar przyczepy holowanej samochodem z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT) przekracza maksymalny ciężar przyczepy bez hamulców, jaką może holować pojazd, należy ją holować z selektorem w położeniu D.

Holowanie przyczepy z selektorem w położeniu D zapobiega przegrzewaniu się skrzyni biegów i przedłuża jej żywotność.

UWAGA

Aby uniknąć przegrzania silnika i/lub skrzyni biegów, należy przestrzegać następujących wskazówek:

Zatrzymywanie się na pochyłościach

Z przyczepą przymocowaną do pojazdu nie powinno się parkować na pochyłościach.

Jeżeli jednak zatrzymanie się na pochyłości jest konieczne, należy zastosować się do poniższych zaleceń.

1. Ustawić pojazd wraz z przyczepą poza pasem ruchu.

Skręcić kierownicę w kierunku krawężnika (w prawo jeżeli pojazd stoi przodem w dół, w lewo - jeżeli w górę).

2. Ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) lub ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów).

3. Włączyć hamulec postojowy i wyłączyć silnik.

4. Włożyć kliny pod koła przyczepy od strony zjazdu.

5. Uruchomić silnik, wcisnąć pedał hamulca, ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym, zwolnić hamulec postojowy i powoli zwalniać pedał hamulca, do momentu gdy koła przyczepy oprą się na klinach.

6. Wcisnąć pedał hamulca i włączyć hamulec postojowy.

7. Ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) albo włączyć pierwszy bieg (mechaniczna skrzynia biegów) (jeżeli pojazd stoi pod górę) lub bieg wsteczny (jeżeli pojazd stoi w dół).

8. Wyłączyć silnik, zwolnić pedał hamulca, ale pozostawić włączony hamulec postojowy.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia lub życia, należy stosować następujące środki ostrożności:

  • Nie wysiadać z pojazdu przed prawidłowym włączeniem hamulca postojowego. Pozostawienie pracującego silnika może spowodować nagłe przemieszczenie się pojazdu.

    Może to zagrażać zdrowiu lub życiu kierowcy i pasażerów.

  • Nie naciskać pedału przyspieszenia przy włączonym hamulcu postojowym.

Ruszanie po postoju na wzniesieniu

1. Przy selektorze w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) lub dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów) wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca, a następnie wykonać następujące czynności:

2. Powoli zwolnić pedał hamulca.

3. Ruszyć powoli, tak by koła przyczepy przestały opierać się o kliny.

4. Zatrzymać się i poprosić kogoś o wyjęcie i schowanie klinów.

Wyposażenie do holowania przyczepy

Haki holownicze Informacja Otwory montażowe haka holowniczego znajdują się po obu stronach podwozia, za tylnymi kołami. Do holowania niezbędne jest ...

Przeglądy i czynności obsługowe w przypadku holowania przyczepy

Pojazd regularnie holujący przyczepę wymaga przeglądów częstszych, niż zwykle. W szczególności należy zwracać uwagę n ...

Zobacz tez:

Bluetooth
Wprowadzenie Opis zestawu głośnomówiącego Bluetooth Po podłączeniu urządzenia Bluetooth (telefonu komórkowego) do samochodowego systemu audio, który obsługuje technologię Bluetooth, mo ...

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
Nacisnąć przycisk menu Klimatyzacja, aby wyświetlić stronę elementów sterowania układ Automatyczny program zapewniania widoczności. Zamknięty obieg powietrza. Regulacja temperatury po lewej stronie. Regulacja tempera ...

Narzędzia samochodowe
Narzędzia Samochody z kołem zapasowym Podnośnik, narzędzia, pas do mocowania uszkodzonego koła i ucho holownicze znajdują się w skrzynce narzędziowej w prawej ścianie przestrzeni bagażowej. ...

Instrukcje obslugi: