Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Holowanie przyczepy

Jeżeli zamierza się holować przyczepę, należy najpierw zapoznać się z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Ponieważ przepisy dotyczące holowania przyczep różnią się w zależności od rodzajów przyczep, pojazdów itp., dlatego przed rozpoczęciem holowania należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Należy pamiętać, że technika jazdy pojazdem holującym przyczepę jest różna od techniki jazdy bez przyczepy. Holowanie przyczepy oznacza zmiany w sposobie prowadzenia, własnościach jezdnych, osiągach i zużyciu paliwa. Bezpieczne holowanie wymaga odpowiedniego wyposażenia i właściwego zachowania. Uszkodzenia pojazdu spowodowane nieprawidłowym holowaniem przyczepy nie są objęte gwarancją producenta.

W tej części instrukcji podano wielokrotnie sprawdzone, cenne porady dotyczące holowania oraz zasady bezpieczeństwa.

Wiele z nich ma duże znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

Przed rozpoczęciem holowania należy uważnie zapoznać się z nimi.

OSTRZEŻENIE

Stosować następujące środki ostrożności:

  • Użycie nieodpowiedniego wyposażenia lub niewłaściwy sposób jazdy podczas holowania przyczepy mogą doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. Na przykład zbyt ciężka przyczepa może ograniczać skuteczność hamowania. Może to zagrażać zdrowiu lub życiu kierowcy i pasażerów. Holować przyczepę można dopiero po zastosowaniu się do wszystkich zasad i wykonaniu wszystkich czynności, opisanych w niniejszym podrozdziale.
  • Przed holowaniem należy upewnić się, że całkowita masa przyczepy, pojazdu, pojazdu wraz z przyczepą, naciski na osie i nacisk dyszla przyczepy nie przekraczają wartości ograniczonych przepisami ani parametrami pojazdu.
  • Przed holowaniem przyczepy wyłączać układ ISG.

Informacja

Jazda zimą

Trudne warunki atmosferyczne panujące zimą powodują większe zużycie opon i mogą być przyczyną innych problemów. Aby unikną& ...

Zamiar holowania przyczepy

Jeżeli zamierza się holować przyczepę, należy uwzględnić podane poniżej zalecenia: Rozważyć zastosowanie połączenia ...

Zobacz tez:

Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS
W przypadku usterki układu lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS miga przez ok. 1 minutę, a następnie świeci się stale. Lampka ostrzegawcza usterki układu TPMS świeci się nawet w przypadku, kied ...

Półka tylna
(jeżeli występuje) Półka tylna służy do zasłaniania przedmiotów przewożonych w bagażniku. Półka podnosi się podczas otwierania klapy bagażnika. Aby opuści ...

Funkcja oszczędności akumulatora
Jej zadaniem jest zapobieganie rozładowaniu akumulatora. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi od strony kierowcy system automatycznie wyłącza zewnętrzne światła samochodu. Dzięki tej ...

Instrukcje obslugi: