KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Postępowanie w przypadku awarii –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

(JEŻELI JEST W WYPOSAŻENIU)

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)


  1. Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu / Wskaźnik usterki TPMS
  2. Wskaźnik niskiego ciśnienia w poszczególnych oponach (wyświetlany na wyświetlaczu LCD)

Po wykonaniu jazdy można sprawdzić ciśnienie

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)


Każda z opon, również koło zapasowe (opcja), jeśli panują niskie temperatury otoczenia, powinna być co miesiąc sprawdzana, a ciśnienie w niej powinno być uzupełniane do wartości zalecanej przez producenta pojazdu podanej na etykiecie pojazdu lub na etykiecie ciśnienia opony. (Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w opony o innym rozmiarze, niż wskazany na etykiecie pojazdu lub na etykiecie ciśnienia opony, powinieneś określić właściwą wartość ciśnienia odpowiednią dla tych opon.) W ramach dodatkowej funkcji zabezpieczającej, Twój pojazd został wyposażony w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), który włącza wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponie, kiedy w jednej oponie lub większej ilości opon ciśnienie jest w znaczący sposób zbyt niskie. W związku z tym, kiedy zapali się wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponie, powinieneś jak najszybciej stanąć i skontrolować stan ciśnienia w ogumieniu, a następnie uzupełnić go do właściwej wartości.

Jazda na oponie, w której w znaczącym stopniu ciśnienie jest zbyt małe może spowodować przegrzanie opony i jej awarię. Zbyt niskie ciśnienie zmniejsza również parametry i okres trwałości bieżnika opony oraz może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia i zatrzymania pojazdu.

Należy zauważyć, że TPMS nie zastąpi poprawnej konserwacji opon, a za utrzymanie poprawnej wartości ciśnienia w oponach odpowiedzialny jest kierowca, nawet jeśli ubytek ciśnienia nie osiągnął jeszcze takiej wartości, by spowodował włączenie się wskaźnika niskiego ciśnienia w ogumieniu TPMS.

Twój pojazd został również wyposażony we wskaźnik usterki TPMS pokazujący kiedy układ nie pracuje poprawnie. Wskaźnik usterek TPMS składa się z kontrolek ostrzegawczych sygnalizacji niskiego ciśnienia w oponach. Kiedy układ wykryje usterkę, kontrolka ostrzegawcza będzie migać przez około 1 minutę, a następnie będzie świecić ciągłym światłem.

Sekwencja ta będzie kontynuowana przy kolejnym uruchomieniu samochodu, dopóki istnieje usterka.

Kiedy wskaźnik usterek świeci się, układ może nie móc wykrywać.

Lampka kontrolna układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie pozostaje zapalona.

system może nie być zdolny do wykrycia lub sygnalizacji niskiego ciśnienia w ogumieniu zgodnie z przeznaczeniem.

Usterki TPMS mogą występować z różnych powodów, włącznie z instalacją lub wymianą opon lub zamianą opon lub kół pojazdu, które to czynności uniemożliwiają prawidłowe działanie układu TPMS.

Po zmianie jednej lub większej ilości opon albo po wymianie kół w pojeździe zawsze sprawdź wskaźnik usterki TPMS, by upewnić się, że wymiana taka pozwoli na dalsze poprawne działanie TPMS.

UWAGA

Jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

1. Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu / Lampka kontrolna układu TPMS nie zapalają się na 3 sekundy po obróceniu włącznika zapłonu w położenie ON lub uruchomieniu silnika.

2. Lampka kontrolna układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie pozostaje zapalona.

3. Wskaźnik opony o niskim ciśnieniu pozostaje zapalony.

Przegrzanie silnika

Jeśli wskaźnik temperatury wskazuje przegrzanie, można wyczuć spadek mocy lub słyszalne jest głośne stukanie lub pukanie znaczy to, że p ...

Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu

Jeżeli lampki ostrzegawcze niskiego ciśnienia w ogumieniu palą się, i pokazywany jest komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu LCD, oznacza to, ż ...

Zobacz tez:

Ogrzewana szyba przednia
Przy niskich temperaturach układ ogrzewa szybę przednią, jak również strefę usytuowaną wzdłuż przednich słupków. Bez zmieniania ustawień układu klimatyzacji funkcja umożliwia szybsze oderwanie piór wycieraczek od szyby, gdy ...

Akumulator 12 V
Informacje ogólne Kwasowo-ołowiowe akumulatory rozruchowe Akumulatory zawierają szkodliwe substancje, takie jak kwas siarkowy i ołów. Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w żadnym wypadku nie wolno ich wyrzucać raze ...

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja
Sterowanie automatyczną klimatyzacją polega wyłącznie na ustawieniu wymaganej temperatury. 1. Nacisnąć przycisk [AUTO] (3). Sterowanie trybami nawiewu, biegiem dmuchawy, dopływem powietrza/obiegiem wewn ...

Instrukcje obslugi: