KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Postępowanie w przypadku awarii –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

(JEŻELI JEST W WYPOSAŻENIU)

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)


  1. Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu / Wskaźnik usterki TPMS
  2. Wskaźnik niskiego ciśnienia w poszczególnych oponach (wyświetlany na wyświetlaczu LCD)

Po wykonaniu jazdy można sprawdzić ciśnienie

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)


Każda z opon, również koło zapasowe (opcja), jeśli panują niskie temperatury otoczenia, powinna być co miesiąc sprawdzana, a ciśnienie w niej powinno być uzupełniane do wartości zalecanej przez producenta pojazdu podanej na etykiecie pojazdu lub na etykiecie ciśnienia opony. (Jeśli Twój pojazd jest wyposażony w opony o innym rozmiarze, niż wskazany na etykiecie pojazdu lub na etykiecie ciśnienia opony, powinieneś określić właściwą wartość ciśnienia odpowiednią dla tych opon.) W ramach dodatkowej funkcji zabezpieczającej, Twój pojazd został wyposażony w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), który włącza wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponie, kiedy w jednej oponie lub większej ilości opon ciśnienie jest w znaczący sposób zbyt niskie. W związku z tym, kiedy zapali się wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponie, powinieneś jak najszybciej stanąć i skontrolować stan ciśnienia w ogumieniu, a następnie uzupełnić go do właściwej wartości.

Jazda na oponie, w której w znaczącym stopniu ciśnienie jest zbyt małe może spowodować przegrzanie opony i jej awarię. Zbyt niskie ciśnienie zmniejsza również parametry i okres trwałości bieżnika opony oraz może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia i zatrzymania pojazdu.

Należy zauważyć, że TPMS nie zastąpi poprawnej konserwacji opon, a za utrzymanie poprawnej wartości ciśnienia w oponach odpowiedzialny jest kierowca, nawet jeśli ubytek ciśnienia nie osiągnął jeszcze takiej wartości, by spowodował włączenie się wskaźnika niskiego ciśnienia w ogumieniu TPMS.

Twój pojazd został również wyposażony we wskaźnik usterki TPMS pokazujący kiedy układ nie pracuje poprawnie. Wskaźnik usterek TPMS składa się z kontrolek ostrzegawczych sygnalizacji niskiego ciśnienia w oponach. Kiedy układ wykryje usterkę, kontrolka ostrzegawcza będzie migać przez około 1 minutę, a następnie będzie świecić ciągłym światłem.

Sekwencja ta będzie kontynuowana przy kolejnym uruchomieniu samochodu, dopóki istnieje usterka.

Kiedy wskaźnik usterek świeci się, układ może nie móc wykrywać.

Lampka kontrolna układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie pozostaje zapalona.

system może nie być zdolny do wykrycia lub sygnalizacji niskiego ciśnienia w ogumieniu zgodnie z przeznaczeniem.

Usterki TPMS mogą występować z różnych powodów, włącznie z instalacją lub wymianą opon lub zamianą opon lub kół pojazdu, które to czynności uniemożliwiają prawidłowe działanie układu TPMS.

Po zmianie jednej lub większej ilości opon albo po wymianie kół w pojeździe zawsze sprawdź wskaźnik usterki TPMS, by upewnić się, że wymiana taka pozwoli na dalsze poprawne działanie TPMS.

UWAGA

Jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

1. Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu / Lampka kontrolna układu TPMS nie zapalają się na 3 sekundy po obróceniu włącznika zapłonu w położenie ON lub uruchomieniu silnika.

2. Lampka kontrolna układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie pozostaje zapalona.

3. Wskaźnik opony o niskim ciśnieniu pozostaje zapalony.

Przegrzanie silnika

Jeśli wskaźnik temperatury wskazuje przegrzanie, można wyczuć spadek mocy lub słyszalne jest głośne stukanie lub pukanie znaczy to, że p ...

Wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia w ogumieniu

Jeżeli lampki ostrzegawcze niskiego ciśnienia w ogumieniu palą się, i pokazywany jest komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu LCD, oznacza to, ż ...

Zobacz tez:

Regulacja prędkości obrotowej wentylatora
Prędkość obrotową wentylatora można ustawić, wciskając odpowiedni przycisk regulacyjny. Im wyższa jest prędkość obrotowa wentylatora, tym więcej powietrza jest dostarczane. Wenty ...

Aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system MRCC z funkcją Stop & Go)
(Automatyczna skrzynia biegów, nie dotyczy Tajwanu) Zadaniem systemu MRCC z funkcją Stop & Go jest stałe kontrolowanie prędkości samochodu*1 w stosunku do pojazdu poprzedzającego przy użyciu czujnika rada ...

Dbałość o pasy bezpieczeństwa
Nigdy nie należy rozmontowywać ani modyfikować pasów bezpieczeństwa. Ponadto należy dokładnie sprawdzać, czy pasy i ich osprzęt nie zostały uszkodzone przez zawiasy fotela, drzwi lub niew ...

Instrukcje obslugi: