Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Pokrywa wlewu paliwa

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

Elementy wyposażenia zewnętrznego


Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza samochodu, pociągając dźwignię otwierania.

1. Wyłączyć silnik.

2. Aby otworzyć pokrywę wlewu paliwa, pociągnąć dźwignię otwierania.

Elementy wyposażenia zewnętrznego


3. Pociągnąć i otworzyć pokrywę (1) wlewu paliwa.

4. Aby odkręcić zakrętkę (2) wlewu paliwa, należy obracać ją w lewo. Podczas odkręcania zakrętki słyszalny może być świszczący odgłos powstający w wyniku wyrównywania ciśnienia w zbiorniku z ciśnieniem otoczenia.

5. Umieścić zakrętkę na krawędzi pokrywy wlewu paliwa.

Informacja

Jeżeli pokrywa wlewu paliwa nie otwiera się z powodu oblodzenia, należy lekko stuknąć lub nacisnąć pokrywę, by skruszyć blokujący ją lód. Nie podważać pokrywy.

W razie potrzeby rozpylić wokół pokrywy odpowiedni odmrażacz w płynie (nie używać niezamarzającego płynu chłodzącego) lub przestawić samochód w ciepłe miejsce, aby lód się stopił.

Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

1. Aby zakręcić zakrętkę wlewu paliwa, obracać ją w prawo do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

2. Zamknąć i zatrzasnąć pokrywę wlewu paliwa.

Informacja

Jeżeli drzwi kierowcy są zablokowane, pokrywy wlewu paliwa nie da się zamknąć. W przypadku zablokowania drzwi kierowcy podczas tankowania, przed zamknięciem pokrywy wlewu paliwa należy je odblokować.

OSTRZEŻENIE

Benzyna jest wysoce łatwopalna i wybuchowa. Niezastosowanie się do poniższych środków ostrożności może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia:

 • Zapoznawać się ze wszystkimi ostrzeżeniami umieszczonymi na stacjach paliw i stosować się do nich.
 • Przed rozpoczęciem tankowania należy zlokalizować awaryjny wyłącznik dystrybutora (jeżeli dystrybutor jest w niego wyposażony).
 • Przed dotknięciem pistoletu paliwowego należy wyeliminować potencjalne zagrożenie wyładowaniem elektrostatycznym, dotykając nieosłoniętą dłonią metalowej części samochodu. Zachowywać przy tym bezpieczną odległość od wlewu paliwa, pistoletu paliwowego i innych źródeł paliwa.
 • Podczas tankowania nie używać telefonów komórkowych. Prąd elektryczny lub zakłócenia elektroniczne wywołane przez telefony komórkowe mogą spowodować zapłon oparów paliwa i w konsekwencji doprowadzić do pożaru.
 • Nie wsiadać do samochodu przed zakończeniem tankowania. Dotknięcie elementów pojazdu lub tapicerki albo otarcie się o nie może spowodować powstanie ładunków elektrostatycznych, a w konsekwencji wyładowanie elektrostatyczne. Wyładowanie elektrostatyczne może wywołać zapłon oparów paliwa i doprowadzić do pożaru. Jeżeli zachodzi potrzeba wejścia do samochodu, należy ponownie wyeliminować potencjalne zagrożenie wyładowaniem elektrostatycznym, jeszcze raz dotykając nieosłoniętą dłonią karoserii samochodu. Zachowywać przy tym bezpieczną odległość od wlewu paliwa, pistoletu paliwowego i innych źródeł paliwa.
 • Przed rozpoczęciem tankowania zawsze ustawiać selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) lub włączać 1. bieg albo bieg wsteczny (mechaniczna skrzynia biegów), włączać hamulec postojowy i wyłączać stacyjkę (stan LOCK/OFF).

  Iskry powstające podczas działania układów elektrycznych silnika mogą spowodować zapłon oparów paliwa i doprowadzić do pożaru.

 • Przed nalaniem paliwa do kanistra należy postawić kanister na podłożu - używać wyłącznie kanistrów dopuszczonych do użytku.

  Wyładowanie elektrostatyczne przy kanistrze może wywołać zapłon oparów paliwa i doprowadzić do pożaru.

  Podczas tankowania należy cały czas dotykać nieosłoniętą dłonią metalowej części samochodu.

 • Używać wyłącznie dopuszczonych do użytku kanistrów z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do przewozu i przechowywania paliwa.
 • Na stacjach paliw, a w szczególności podczas tankowania, nie wolno używać zapałek ani zapalniczek, nie wolno palić tytoniu i nie wolno pozostawiać zapalonych papierosów w samochodzie.
 • Przerywać tankowanie zanim paliwo zacznie wylewać się ze zbiornika.
 • Jeżeli podczas tankowania pojawi się ogień, należy odejść od samochodu i natychmiast powiadomić personel stacji paliw, a następnie wezwać straż pożarną. Zastosować się do wszelkich zaleceń pracowników stacji lub straży pożarnej.
 • Jeżeli paliwo pod ciśnieniem rozpryśnie z wlewu paliwa na zewnątrz, może zmoczyć ubranie lub skórę i spowodować poważne zagrożenie pożarem, a w konsekwencji zagrożenie dla zdrowia lub życia. Dlatego zakrętkę wlewu paliwa należy odkręcać ostrożnie i powoli. Jeżeli spod zakrętki wydostaje się paliwo lub słychać syk, należy odczekać, aż zjawiska te ustaną i dopiero wtedy całkowicie odkręcić zakrętkę.
 • Aby nie dopuścić do rozlania paliwa zawsze sprawdzać, czy zakrętka wlewu paliwa jest prawidłowo dokręcona.

Informacja

Upewnić się, że tankowane paliwo spełnia wymagania podane na wstępie niniejszej Instrukcji.

UWAGA

Klapa bagażnika

Otwieranie klapy bagażnika Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym (mechaniczna skrzynia bieg ...

Zestaw wskaźników

Obrotomierz Prędkościomierz Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego Wskaźnik poziomu paliwa Lampki ostrzegawcze i sygnalizacyjne ...

Zobacz tez:

Dane techniczne
Dane silników i masy przyczep Silniki Dane silnika są wyszczególnione w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w dokumentacji handlowej Moc maksymalna odpowiada wartości homologowanej uzyskanej na hamowni silnika zgodnie z warunkami ustalonymi ...

Warunki uruchamiania poduszek powietrznych
Przednie poduszki powietrzne Przednie poduszki powietrzne przeznaczone są do uruchomienia w przypadku zderzenia czołowego, w zależności od siły zderzenia. Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne (jeśli jest w wypo ...

System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu analizuje obraz z kamery przedniej w celu śledzenia oznaczeń pasa ruchu, po którym porusza się samochód. System wykrywa zmiany pasa ruchu i ostrzega kierowcę w przypa ...

Instrukcje obslugi: