Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Obsługa akumulatora

Akumulator


Etykieta znamionowa akumulatora

Akumulator


Rzeczywisty wygląd etykiety akumulatora w pojeździe może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji.

  1. CMF60L-BCI: model akumulatora Hyundai.
  2. 12 V: napięcie znamionowe.
  3. 60 Ah (20 HR): pojemność nominalna (w amperogodzinach).
  4. 92 RC: nominalna pojemność rezerwowa (w minutach).
  5. 550 CCA: prąd zimnego rozruchu w amperach wg normy SAE.
  6. 440 A: prąd zimnego rozruchu w amperach wg normy EN.

Akumulator

OSTRZEŻENIEAby uniknąć POWAŻNEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA własnego lub osób znajdujących się w pobliżu ...

Ładowanie akumulatora

Za pomocą prostownika Pojazd wyposażony jest w bezobsługowy akumulator kwasowy. Jeżeli akumulator szybko się rozładował (np. z powodu poz ...

Zobacz tez:

Zmniejszanie ustawionej prędkości
Ustawić przełącznik w położeniu [SET-] i przytrzymać go. Pojazd stopniowo zwalnia. Po osiągnięciu wymaganej prędkości zwolnić przełącznik. Ustawić przełączni ...

Objaśnienie zawartości ekranu trybu rozpoznawania mowy
Ekran startowy trybu rozpoznawania mowy Cztery najczęściej używane polecenia: wyświetla cztery najczęściej używane polecenia. Polecenia wymagające dodatkowych ustawień: wyświetla polece ...

Funkcja nauki wybierania głosowego (rejestracja użytkownika)
Funkcja nauki wybierania głosowego umożliwia rozpoznawanie mowy zgodnie z charakterystyką głosu użytkownika. Jeśli rozpoznawanie poleceń głosowych podawanych systemowi nie jest prawidłowe, funkcja ta ...

Instrukcje obslugi: