Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Operowanie mechaniczną skrzynią biegów

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Mechaniczna skrzynia biegów –> Operowanie mechaniczną skrzynią biegów

Mechaniczna skrzynia biegów


Mechaniczna skrzynia biegów posiada 6 przełożeń do jazdy do przodu. Wszystkie biegi do przodu są w pełni synchronizowane, co ułatwia zmianę biegu na wyższy lub niższy.

OSTRZEŻENIE

Przed opuszczeniem pojazdu kierowca powinien zawsze upewnić się, że włączony jest 1. bieg (jeżeli pojazd stoi pod górę) lub bieg wsteczny (jeżeli pojazd stoi w dół), włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/ OFF). W przypadku niezachowania tych środków ostrożności pojazd może niespodziewanie ruszyć.

Przed włączeniem biegu wstecznego (R) należy upewnić się, że pojazd zatrzymał się całkowicie, a następnie na moment ustawić dźwignię zmiany w położeniu neutralnym.

Jeżeli po całkowitym zatrzymaniu pojazdu włączenie biegu pierwszego lub wstecznego jest utrudnione, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i zwolnić pedał sprzęgła.

2. Wcisnąć pedał sprzęgła i włączyć bieg pierwszy lub wsteczny.

Informacja

Przy niskich temperaturach otoczenia zmiana biegu może być utrudniona, do momentu rozgrzania się oleju w skrzyni biegów.

Operowanie sprzęgłem

Pedał sprzęgła należy wciskać do oporu w następujących przypadkach:

Silnika nie można uruchomić bez wciśnięcia pedału sprzęgła.

Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, a następnie wcisnąć pedał hamulca i pedał sprzęgła. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i wyłączyć silnik.

Pedał sprzęgła należy zwalniać powoli.

Podczas jazdy pedał sprzęgła powinien być zawsze całkowicie zwolniony.

UWAGA

Aby uniknąć przedwczesnego zużycia lub uszkodzenia sprzęgła:

OSTRZEŻENIE
  • Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w blokadę stacyjki, uruchomienie silnika w poniższych sytuacjach może spowodować nagłe ruszenie pojazdu.
    • Wyłączony hamulec postojowy.
    • Dźwignia zmiany biegów w położeniu innym niż neutralne.
    • Niecałkowicie wciśnięty pedał sprzęgła.

Zmiana biegu na niższy

Kiedy konieczne jest zwolnienie (np. w ruchu ulicznym) lub podczas jazdy pod górę należy zmienić bieg na niższy zanim silnik zacznie tracić moc.

Zmiana biegu na niższy zmniejsza również ryzyko zgaśnięcia silnika i umożliwia lepsze przyspieszenie, gdy będzie to możliwe.

Na zjazdach zmiana biegu na niższy pomaga zachować bezpieczną prędkość poprzez hamowanie silnikiem i ogranicza zużycie hamulców.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia silnika, sprzęgła i skrzyni biegów:

Mechaniczna skrzynia biegów

...

Prawidłowa technika jazdy

Podczas zjeżdżania ze wzniesień nigdy nie ustawiać dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym i nie zjeżdżać si& ...

Zobacz tez:

Dane techniczne
Identyfikacja pojazduNumer identyfikacyjny pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu może być wybity na tabliczce znamionowej i na płycie podłogowej, pod osłoną podłogową. Jest widoczny po ścią ...

System powitalny
Oświetlenie powitalne (jeśli jest w wyposażeniu) Gdy wszystkie drzwi (i klapa tylna) są zablokowane i zamknięte, podświetlenie klamki drzwi włączy się na około 15 sekund w przypadku wykonania ...

Pasy bezpieczeństwa
Pasy bezpieczeństwa blokują się podczas intensywnego przyspieszania lub hamowania pojazdu, dzięki czemu przytrzymują pasażerów w fotelu. Powoduje to znaczące ograniczenie ryzyka odniesienia obra& ...

Instrukcje obslugi: