Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Włączanie układu ISG

Warunki wstępne aktywacji układu

Układ ISG działa po spełnieniu następujących warunków:

Informacja

Układ Start/Stop (ISG)


Automatyczne wyłączanie silnika

Układ Start/Stop (ISG)


Aby silnik wyłączył się automatycznie:

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

1. Zwolnić do prędkości poniżej 5 km/h.

2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym.

3. Zwolnić pedał sprzęgła.

Po wyłączeniu silnika w zestawie wskaźników świeci się zielona lampka sygnalizacyjna układu ISG .


Informacja

Aby silnik wyłączył się automatycznie po następnym zatrzymaniu, prędkość pojazdu od poprzedniego automatycznego wyłączenia silnika musi przekroczyć 10 km/h.

Pojazdy z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT)

1. Całkowicie zatrzymać pojazd.

2. Nacisnąć pedał hamulca przy selektorze w położeniu D lub N.

Po wyłączeniu silnika w zestawie wskaźników świeci się zielona lampka sygnalizacyjna układu ISG .


Informacja

Aby silnik wyłączył się automatycznie po następnym zatrzymaniu, prędkość pojazdu od poprzedniego automatycznego wyłączenia silnika musi przekroczyć 8 km/h.

Otwarcie maski silnika po automatycznym wyłączeniu silnika przez układ ISG powoduje wyłączenie układu.

W przypadku wyłączenia układu:

Układ Start/Stop (ISG)


Świeci się lampka wyłącznika układu ISG.

Układ Start/Stop (ISG)


Na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat "Auto Stop deactivated. Start manually" (układ ISG wyłączony, uruchomić silnik ręcznie). Komunikatowi towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Aby w takiej sytuacji uruchomić silnik ręcznie, należy:

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów Nacisnąć równocześnie pedał sprzęgła i pedał hamulca przy dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym.

Pojazdy z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT) Nacisnąć pedał hamulca przy selektorze w położeniu P lub N. Jednakże ze względów bezpieczeństwa zaleca się uruchamianie silnika przy selektorze w położeniu P.

Automatyczne uruchamianie silnika

Aby silnik uruchomił się po wyłączeniu automatycznym:

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

Po uruchomieniu silnika gaśnie zielona lampka sygnalizacyjna układu ISG
w zestawie wskaźników.

Pojazdy z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT)

Po uruchomieniu silnika gaśnie zielona lampka sygnalizacyjna układu ISG
w zestawie wskaźników.

W następujących sytuacjach silnik uruchamia się automatycznie:

W takim przypadku zielona lampka sygnalizacyjna układu ISG w zestawie
wskaźników miga przez 5 sekund, a na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat "Auto Start" (automatyczne uruchamianie silnika).

W następujących sytuacjach automatyczne uruchomienie silnika jest niemożliwe:

Układ Start/Stop (ISG)


Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

Włączenie biegu bez wciśnięcia pedału sprzęgła. W takim przypadku na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat "Press clutch pedal for Auto Start" (aby automatycznie uruchomić silnik, wcisnąć pedał sprzęgła). Aby umożliwić automatyczne uruchomienie silnika, ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i wcisnąć pedał sprzęgła.

Układ Start/Stop (ISG)


Pojazdy z dwusprzęgłową skrzynią biegów (DCT)

Ustawienie selektora z położenia N w położeniu R lub D albo włączenie trybu manualnej zmiany biegów bez naciśnięcia pedału hamulca. W takim przypadku na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat "Press brake pedal for Auto Start" (aby automatycznie uruchomić silnik, wcisnąć pedał hamulca). Aby umożliwić automatyczne uruchomienie silnika, nacisnąć pedał hamulca.

Układ Start/Stop (ISG)

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Układ Start/Stop (ISG) obniża zużycie paliwa, automatycznie chwilowo wyłączając silnik podczas krótkich postoj& ...

Wyłączanie układu ISG

Aby wyłączyć układ ISG, należy nacisnąć jego wyłącznik. Po wyłączeniu układu świeci się lampka wył ...

Zobacz tez:

Wyświetlacz przezierny (HUD)
(JEŻELI WYSTĘPUJE) Wyświetlacz przezierny (Head Up Display - HUD) to przezroczysty wyświetlacz, który prezentuje niektóre informacje zestawu wskaźników i systemu nawigacji. Znajduje się on na ...

Łańcuchy śniegowe
W warunkach zimowych łańcuchy śniegowe poprawiają właściwości trakcyjne pojazdu, jak również jego zachowanie podczas hamowania. Łańcuchy śniegowe należy zakładać wyłącznie na przednie koła. Nie należy ich zakładać na koła ...

Dach
Szyba Do okna dachowego nie należy przytwierdzać jakichkolwiek naklejek. Nie przykrywać samochodu pokrowcem brezentowym. Roleta przeciwsłoneczna Roleta przeciwsłoneczna jest obsługiwana elektrycznie. Lekkie n ...

Instrukcje obslugi: