Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Osłony przeciwsłoneczne

Elementy wyposażenia wnętrza


Aby użyć osłony przeciwsłonecznej, należy ją opuścić.

Aby użyć osłony przeciwsłonecznej na szybie bocznej, należy ją opuścić, wyciągnąć z zaczepu (1) i obrócić na bok (2).

Aby użyć lusterka w osłonie przeciwsłonecznej, należy opuścić osłonę i odsunąć pokrywę (3) lusterka.

Uchwyt (4) umożliwia przechowywanie biletów parkingowych itp.

Informacja

Po skorzystaniu z lusterka w osłonie przeciwsłonecznej należy zamknąć jego pokrywę i ustawić osłonę w położeniu początkowym.

OSTRZEŻENIE

Ze względów bezpieczeństwa pamiętać, by korzystając z osłon przeciwsłonecznych nie ograniczać widoczności.

UWAGA

Nie umieszczać jednocześnie wielu biletów w uchwycie. Może to spowodować uszkodzenie uchwytu na bilety.

Uchwyty na napoje

Z przodu W uchwytach można umieszczać kubki lub małe pojemniki z napojami. Z tyłu (jeżeli występują) Aby skorzystać z uchwytó ...

Gniazda zasilania

(jeżeli występują) Gniazda elektryczne służą do zasilania telefonów komórkowych lub innych urządzeń, zaprojektowanych do ...

Zobacz tez:

Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby
Włącznik wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby umieszczony jest na końcu dźwigni włącznika wycieraczek i spryskiwaczy przedniej szyby. Aby uruchomić wycieraczkę i spryskiwacz tylnej szyby, obróc ...

Ograniczanie ryzyka przewrócenia samochodu
Niniejszy samochód określany jest mianem samochodu sportowo-użytkowego (Sports Utility Vehicle - SUV). Samochody typu SUV mają większy prześwit i mniejszy rozstaw kół, co polepsza ich właściwo ...

Zewnętrzne lusterko wsteczne
Przed podjęciem jazdy należy upewnić się, czy kąt lusterka jest prawidłowo ustawiony. Samochód Kia wyposażony jest zarówno w lewe, jak i prawe zewnętrzne lusterko wsteczne. Lusterka moż ...

Instrukcje obslugi: