Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Osłony przeciwsłoneczne

Elementy wyposażenia wnętrza


Aby użyć osłony przeciwsłonecznej, należy ją opuścić.

Aby użyć osłony przeciwsłonecznej na szybie bocznej, należy ją opuścić, wyciągnąć z zaczepu (1) i obrócić na bok (2).

Aby użyć lusterka w osłonie przeciwsłonecznej, należy opuścić osłonę i odsunąć pokrywę (3) lusterka.

Uchwyt (4) umożliwia przechowywanie biletów parkingowych itp.

Informacja

Po skorzystaniu z lusterka w osłonie przeciwsłonecznej należy zamknąć jego pokrywę i ustawić osłonę w położeniu początkowym.

OSTRZEŻENIE

Ze względów bezpieczeństwa pamiętać, by korzystając z osłon przeciwsłonecznych nie ograniczać widoczności.

UWAGA

Nie umieszczać jednocześnie wielu biletów w uchwycie. Może to spowodować uszkodzenie uchwytu na bilety.

Uchwyty na napoje

Z przodu W uchwytach można umieszczać kubki lub małe pojemniki z napojami. Z tyłu (jeżeli występują) Aby skorzystać z uchwytó ...

Gniazda zasilania

(jeżeli występują) Gniazda elektryczne służą do zasilania telefonów komórkowych lub innych urządzeń, zaprojektowanych do ...

Zobacz tez:

Dostępny język
Dostępne są języki: angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, holenderski i portugalski. Jeśli nastąpi zmiana języka, wszystkie wskazówki wypowiadane są w nowym wybranym języku i ...

Środki ostrożności obowiązujące przy wykonywaniu obsługi przez właściciela
Obsługa rutynowa Codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu zalecamy przeprowadzenie kontroli jak niżej: Poziom oleju silnikowego Poziom płynu chłodzącego silnika Poziom płynu hamulcowego i układu wspomag ...

Płyn siłownika sprzęgła w silniku
Sprawdzanie poziomu płynu siłownika sprzęgła w silniku W normalnych warunkach jazdy poziom płynu siłownika nie spada gwałtownie. Jednakże tempo zużycia oleju może wzrosnąć wraz ze ...

Instrukcje obslugi: