Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: System zabezpieczenia przed kradzieżą

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Przed rozpoczęciem jazdy –> System zabezpieczenia przed kradzieżą

Modyfikacje i wyposażenie dodatkowe

Mazda nie gwarantuje prawidłowego działania alarmu, gdy system zostanie zmodyfikowany lub zostanie zainstalowane do niego jakiekolwiek dodatkowe wyposażenie.

PRZESTROGA Aby uniknąć uszkodzenia samochodu, nie modyfikuj systemu i nie instaluj jakiegokolwiek dodatkowego wyposażenia immobilizera oraz systemu alarmowego w samochodzie.

Immobilizer

Immobilizer umożliwia uruchomienie silnika tylko wtedy, gdy system rozpozna klucz.

Jeżeli ktoś spróbuje uruchomić silnik nierozpoznanym kluczem, silnik nie uruchomi się, co pomaga zapobiec kradzieży samochodu.

Jeżeli masz problem z systemem immobilizera lub z kluczem, skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

PRZESTROGA

UWAGA

Działanie

UWAGA

Uzbrojenie

System uzbraja się, gdy włącznik zapłonu zostanie przestawiony z pozycji ON w pozycję OFF.

Lampka sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia przed kradzieżą w zestawie wskaźników miga co 2 sekundy, do chwili rozbrojenia systemu.


Rozbrojenie

System rozbraja się, gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycję ON przy użyciu właściwego zaprogramowanego klucza. Lampka sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia przed kradzieżą włączy się na około 3 sekundy i wyłączy się. Jeżeli silnik nie uruchomi się właściwym kluczem, a lampka sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia przed kradzieżą świeci się lub miga, spróbuj co następuje: Sprawdź, czy klucz znajduje się w zasięgu działania transmisji sygnału. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji OFF, a następnie ponownie uruchom silnik. Jeśli po 3 lub więcej próbach silnik nie uruchomi się, skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

UWAGA

System alarmowy

Jeżeli system alarmowy wykryje próbę otwarcia lub wewnętrzny czujnik ruchu rozpozna ruch w samochodzie, co może świadczyć o kradzieży pojazdu (wyposażonego w czujnik ruchu) lub znajdujących się w nim przedmiotów, alarm uruchomi syrenę oraz światła awaryjne.

System nie funkcjonuje dopóki nie zostanie właściwie uzbrojony. Opuszczając samochód należy wykonać prawidłowo procedurę uzbrojenia.

Wewnętrzny czujnik ruchu

Ultradźwiękowy czujnik wykrywa ruch wewnątrz samochodu i uruchamia alarm w razie włamania.

Czujnik alarmu wykrywa określone rodzaje ruchu wewnątrz samochodu, może jednak reagować na zjawiska zewnętrzne, takie jak wibracje, hałas, wiatr.

PRZESTROGA

Aby zapewnić prawidłowe działanie wewnętrznego czujnika ruchu, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

System alarmowy


Działanie

Warunki uruchomienia syreny/sygnału dźwiękowego

Syrena emituje dźwięk przerywany, a światła awaryjne migają przez 30 sekund, gdy system zostanie uruchomiony na skutek:

Alarm uruchomi się ponownie (do 10 razy), jeżeli jedna z powyższych przyczyn będzie trwała nadal.

Alarm zostanie uruchomiony około 10 razy.

UWAGA

Jak uzbroić system

1. Zamknij dokładnie wszystkie okna i otwierany* dach.

UWAGA (Z czujnikiem ruchu) System można włączyć również przy opuszczonej szybie lub otwartym dachu*. Jednak pozostawienie nawet częściowo opuszczonej szyby lub częściowo otwartego* dachu może stanowić zachętę dla złodzieja, a podmuchy wiatru mogą uruchomić alarm.

Czujnik ruchu alarmu można wyłączyć.

2. Wyłącz zapłon.

3. Upewnij się, czy pokrywa komory silnika, drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte.

4. Naciśnij w nadajniku przycisk blokowania lub zablokuj drzwi po stronie kierowcy z zewnątrz za pomocą klucza pomocniczego.

Światła awaryjne migną raz.

(Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania) Naciśnij przycisk żądania.

Lampka sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia przed kradzieżą w zestawie wskaźników miga dwa razy na sekundę przez 20 sekund.


5. Po 20 sekundach alarm jest w pełni uzbrojony.

UWAGA

Wyłączenie wewnętrznego czujnika ruchu (Z czujnikiem ruchu)

Gdy alarm został uzbrojony i wystąpi jeden z poniższych przypadków, wyłącz czujnik ruchu alarmu, aby zapobiec niepotrzebnemu uruchomieniu.

UWAGA Jeśli którekolwiek drzwi lub pokrywa bagażnika pozostaną zamknięte przez 30 sekund, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną ponownie automatycznie zablokowane, a system alarmowy zostanie uzbrojony, nawet w przypadku pozostawienia otwartych okien i dachu*.

Aby wyłączyć czujnik ruchu, naciśnij przycisk wyłączania czujnika w nadajniku w ciągu 20 sekund od naciśnięcia przycisku blokowania.

Światła awaryjne migną trzy razy.

UWAGA

Wyłączenie uzbrojonego alarmu

Uzbrojony system można wyłączyć za pomocą jednej z następujących metod:

Światła awaryjne migną dwa razy.

UWAGA Gdy drzwi zostaną odblokowane poprzez naciśnięcie w nadajniku przycisku odblokowywania podczas, gdy system alarmowy jest wyłączony, światła awaryjne migną dwukrotnie, aby zasygnalizować, że system został wyłączony.

Aby wyłączyć sygnał alarmowy

Sygnał alarmu można wyłączyć na jeden z wymienionych poniżej sposobów:

Światła awaryjne migną dwa razy.

Szyby

Szyby sterowane elektrycznieSzyby można podnieść/opuścić za pomocą przełączników elektrycznie sterowanych szyb. OSTRZEŻENIE ...

Zalecenia dotyczące jazdy

Docieranie Docieranie zespołów układu napędowego nie jest konieczne, lecz zastosowanie się do poniższych zaleceń podczas pierwszego 1.000 k ...

Zobacz tez:

Paliwo
Paliwo do silnik√≥w benzynowychNależy tankować wyłącznie benzynę bezołowiową zgodną z europejską normą EN 228 lub E DIN 51626-1, lub ich odpowiednikami. Silnik może być zasilany paliwe ...

System wspomagania parkowania tyłem
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) System wspomagania parkowania tyłem pomaga kierowcy podczas cofania pojazdu, włączając dźwięk ostrzegawczy, gdy w odległości 120 cm za pojazdem zostanie wykryty jakik ...

Filtr powietrza
Wymiana filtru Kiedy zajdzie potrzeba należy go wymienić i nie powinno się go myć. Możesz oczyścić filtr, kiedy sprawdzany jest wkład filtru. Filtr należy czyścić za pomocą spr&# ...

Instrukcje obslugi: