Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Oznaczenia na bokach opon

Na bokach opon znajdują się oznaczenia, które określają ich podstawowe cechy, a także zawierają numer identyfikacyjny opony (TIN) oznaczający normę bezpieczeństwa opony. Numer TIN umożliwia identyfikację opony w przypadku tzw. akcji przywoławczej do serwisu.

Opony i obręcze kół


1. Producent lub marka opony

Na każdej oponie znajduje się nazwa jej producenta lub marki.

2. Oznaczenie rozmiaru opony

Z boku opony znajduje się również oznaczenie jej rozmiaru. Znajomość rozmiaru opony jest niezbędna podczas wyboru nowej opony. Poniżej podano znaczenie liter i liczb w oznaczeniach rozmiarów opon.

Przykładowe oznaczenie rozmiaru opony (faktyczny rozmiar opon w pojeździe może być inny, w zależności od wersji): 205/60R16 92H

205 - Szerokość opony w milimetrach.

60 - Oznaczenie profilu opony: stosunek wysokości do szerokości opony wyrażony w procentach.

R - Kod rodzaju opony (radialne).

16 - Średnica obręczy koła w calach.

92 - Indeks obciążenia - kod numeryczny oznaczający maksymalne dopuszczalne obciążenie opony.

H - Indeks prędkości - patrz tabela indeksów prędkości w tym rozdziale.

Oznaczenia rozmiaru obręczy kół Obręcze kół również noszą oznaczenia, których znajomość jest ważna podczas ich wymiany. Poniżej podano znaczenie liter i liczb w oznaczeniach rozmiarów obręczy.

Przykładowe oznaczenie rozmiaru obręczy: 6.5JX16

6.5 - Szerokość obręczy koła w calach.

J - Oznaczenie kształtu obręczy.

16 - Średnica obręczy koła w calach.

Indeksy prędkości Poniższa tabela przedstawia indeksy prędkości opon stosowanych obecnie w samochodach osobowych. Literowy indeks prędkości stanowi część oznaczenia opony znajdującego się na jej boku. Litera indeksu oznacza maksymalną prędkość, z jaką może poruszać się pojazd wyposażony w dany typ opon.

Opony i obręcze kół


3. Data produkcji opony (TIN: Tire Identification Number - numer identyfikacyjny opony)

Wszystkie opony pojazdu, włącznie z oponą koła zapasowego, mające więcej niż 6 lat należy wymieniać na nowe. Data produkcji opon widnieje na bokach opon (zazwyczaj od wewnątrz), stanowiąc końcówkę tzw.

kodu DOT opony. Kod DOT składa się z cyfr i liter. Datę produkcji opony przedstawiają ostatnie cztery znaki kodu DOT.

Kod DOT: XXXX XXXX OOOO

Pierwsza część kodu DOT to kod numeryczny zakładów produkcyjnych, środkowa część kodu to oznaczenie rozmiaru opony i rodzaju bieżnika, a ostatnie cztery znaki kodu określają tydzień i rok produkcji.

Na przykład: kod DOT XXXX XXXX 1518 oznacza, że opona wyprodukowana została w 15. tygodniu 2018 roku.

4. Rodzaj i skład opony

Na oponie podana jest liczba warstw osnowy - kordu opony pokrytego gumą.

Podane są również materiały, z których wykonano oponę: stal, nylon, poliester itd.

Litera "R" oznacza oponę radialną (osnowa opony składa się z kilku warstw ułożonych na przemian w dwóch kierunkach, pod różnym kątem, mniejszym niż 90º), litera "D" oznacza oponę diagonalną (osnowa ułożona krzyżowo - pod kątem 90º), litera "B" oznacza oponę opasaną.

5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w oponie

Liczba ta oznacza maksymalne ciśnienie, jakie może panować wewnątrz opony. Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w oponie. Wymagane ciśnienie - patrz tabliczka nominalnego ciśnienia i obciążenia pojazdu.

6. Indeks maksymalnego obciążenia

Liczba ta oznacza maksymalne obciążenie w kilogramach i funtach, jakie może być przenoszone przez oponę. Podczas wymiany opon należy zawsze zakładać opony o takim samym indeksie obciążenia, jak indeks opon zamontowanych fabrycznie.

7. Znormalizowane oznaczenia jakości opon

Oznaczenia jakości opon mogą znajdować się na boku opony, pomiędzy podstawą bieżnika a miejscem maksymalnej szerokości opony.

Na przykład:

TREAD WEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Tread wear (odporność bieżnika) Oznaczenie odporności na ścieranie to uniwersalny współczynnik, określający stopień zużywania się bieżnika w warunkach testowych, na określonym torze. Na przykład bieżnik opony z indeksem 150 zużywa się w warunkach testowych 1,5 raza bardziej, niż bieżnik opony z indeksem 100.

Należy jednak pamiętać, że własności opon mogą różnić się zasadniczo od własności podanych w oznaczeniach jakości i zależą od warunków ich użytkowania, a szczególnie od techniki jazdy, sposobu serwisowania pojazdu, charakterystyk pokonywanych dróg i klimatu.

Oznaczenia tego typu znajdują się na bokach opon samochodów osobowych.

Indeks odporności wyznacza rodzaj opon standardowych i opcjonalnych, dostępnych dla danego pojazdu.

Traction (własności jezdne) - AA, A, B i C Oznaczenia własności jezdnych - od własności najwyższej do najniższej - to: AA, A, B i C. Indeksy te oznaczają zdolność opony do zatrzymania się na mokrym podłożu, mierzoną w określonych warunkach testowych na asfalcie lub betonie. Opony z oznaczeniem C mogą mieć niskie własności jezdne.

OSTRZEŻENIE

Oznaczenia własności jezdnych podawane na oponach są oparte na próbach hamowania przy jeździe na wprost do przodu i nie uwzględniają przyspieszeń, pokonywania zakrętów, poślizgu na mokrych nawierzchniach (aquaplanning) ani charakterystyk szczytowych.

Temperature (własności temperaturowe) - A, B i C Oznaczenia własności temperaturowej - od własności najwyższej do najniższej - to: A, B i C. Indeksy te oznaczają wytrzymałość opony na wytwarzane ciepło i zdolność oddawania ciepła, mierzoną w określonych warunkach laboratoryjnych.

Przedłużające się oddziaływanie wysokiej temperatury może mieć negatywny wpływ na strukturę opony i skrócić jej trwałość, natomiast nadmierna temperatura może spowodować nagłe uszkodzenie opony.

Indeksy B i A oznaczają lepsze własności, zmierzone w warunkach laboratoryjnych, niż minimalne własności wymagane przepisami.

OSTRZEŻENIE

Współczynnik temperaturowy opony dotyczy opony prawidłowo napompowanej i niepoddanej nadmiernemu obciążeniu. Nadmierna prędkość, zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponie albo nadmierne obciążenie - osobno lub w połączeniu - mogą spowodować zbytnie nagrzanie się opony i niebezpieczeństwo jej nagłego uszkodzenia. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku.

Wymiana opon

W rowkach, biegnących wzdłuż bieżnika opon, znajdują się występy o wysokości 1,6 mm ponad dno rowka (patrz ilustracja). Występy ...

Opony niskoprofilowe

Opony niskoprofilowe mają oznaczenie profilu mniejsze niż 50. Podkreślają one sportowy charakter pojazdu. Niewielka wysokość opony optymalizuje w&# ...

Zobacz tez:

Obsługa radia
Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Następne naciśnięcie przycisku wyboru pasma ( ) powoduje przełączanie pasm w następuj& ...

Paliwo
Paliwo do silnik√≥w benzynowychNależy tankować wyłącznie benzynę bezołowiową zgodną z europejską normą EN 228 lub E DIN 51626-1, lub ich odpowiednikami. Silnik może być zasilany paliwe ...

Zalecenia dotyczące jazdy
OSTRZEŻENIE Nie dopuść, aby samochód poruszał się w przeciwną stronę niż w kierunku wybranym za pomocą dźwigni wybierania biegów: Nie dopuść, aby samochód porusza&# ...

Instrukcje obslugi: