Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Oznaczenia na bokach opon

Na bokach opon znajdują się oznaczenia, które określają ich podstawowe cechy, a także zawierają numer identyfikacyjny opony (TIN) oznaczający normę bezpieczeństwa opony. Numer TIN umożliwia identyfikację opony w przypadku tzw. akcji przywoławczej do serwisu.

Opony i obręcze kół


1. Producent lub marka opony

Na każdej oponie znajduje się nazwa jej producenta lub marki.

2. Oznaczenie rozmiaru opony

Z boku opony znajduje się również oznaczenie jej rozmiaru. Znajomość rozmiaru opony jest niezbędna podczas wyboru nowej opony. Poniżej podano znaczenie liter i liczb w oznaczeniach rozmiarów opon.

Przykładowe oznaczenie rozmiaru opony (faktyczny rozmiar opon w pojeździe może być inny, w zależności od wersji): 205/60R16 92H

205 - Szerokość opony w milimetrach.

60 - Oznaczenie profilu opony: stosunek wysokości do szerokości opony wyrażony w procentach.

R - Kod rodzaju opony (radialne).

16 - Średnica obręczy koła w calach.

92 - Indeks obciążenia - kod numeryczny oznaczający maksymalne dopuszczalne obciążenie opony.

H - Indeks prędkości - patrz tabela indeksów prędkości w tym rozdziale.

Oznaczenia rozmiaru obręczy kół Obręcze kół również noszą oznaczenia, których znajomość jest ważna podczas ich wymiany. Poniżej podano znaczenie liter i liczb w oznaczeniach rozmiarów obręczy.

Przykładowe oznaczenie rozmiaru obręczy: 6.5JX16

6.5 - Szerokość obręczy koła w calach.

J - Oznaczenie kształtu obręczy.

16 - Średnica obręczy koła w calach.

Indeksy prędkości Poniższa tabela przedstawia indeksy prędkości opon stosowanych obecnie w samochodach osobowych. Literowy indeks prędkości stanowi część oznaczenia opony znajdującego się na jej boku. Litera indeksu oznacza maksymalną prędkość, z jaką może poruszać się pojazd wyposażony w dany typ opon.

Opony i obręcze kół


3. Data produkcji opony (TIN: Tire Identification Number - numer identyfikacyjny opony)

Wszystkie opony pojazdu, włącznie z oponą koła zapasowego, mające więcej niż 6 lat należy wymieniać na nowe. Data produkcji opon widnieje na bokach opon (zazwyczaj od wewnątrz), stanowiąc końcówkę tzw.

kodu DOT opony. Kod DOT składa się z cyfr i liter. Datę produkcji opony przedstawiają ostatnie cztery znaki kodu DOT.

Kod DOT: XXXX XXXX OOOO

Pierwsza część kodu DOT to kod numeryczny zakładów produkcyjnych, środkowa część kodu to oznaczenie rozmiaru opony i rodzaju bieżnika, a ostatnie cztery znaki kodu określają tydzień i rok produkcji.

Na przykład: kod DOT XXXX XXXX 1518 oznacza, że opona wyprodukowana została w 15. tygodniu 2018 roku.

4. Rodzaj i skład opony

Na oponie podana jest liczba warstw osnowy - kordu opony pokrytego gumą.

Podane są również materiały, z których wykonano oponę: stal, nylon, poliester itd.

Litera "R" oznacza oponę radialną (osnowa opony składa się z kilku warstw ułożonych na przemian w dwóch kierunkach, pod różnym kątem, mniejszym niż 90º), litera "D" oznacza oponę diagonalną (osnowa ułożona krzyżowo - pod kątem 90º), litera "B" oznacza oponę opasaną.

5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w oponie

Liczba ta oznacza maksymalne ciśnienie, jakie może panować wewnątrz opony. Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w oponie. Wymagane ciśnienie - patrz tabliczka nominalnego ciśnienia i obciążenia pojazdu.

6. Indeks maksymalnego obciążenia

Liczba ta oznacza maksymalne obciążenie w kilogramach i funtach, jakie może być przenoszone przez oponę. Podczas wymiany opon należy zawsze zakładać opony o takim samym indeksie obciążenia, jak indeks opon zamontowanych fabrycznie.

7. Znormalizowane oznaczenia jakości opon

Oznaczenia jakości opon mogą znajdować się na boku opony, pomiędzy podstawą bieżnika a miejscem maksymalnej szerokości opony.

Na przykład:

TREAD WEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Tread wear (odporność bieżnika) Oznaczenie odporności na ścieranie to uniwersalny współczynnik, określający stopień zużywania się bieżnika w warunkach testowych, na określonym torze. Na przykład bieżnik opony z indeksem 150 zużywa się w warunkach testowych 1,5 raza bardziej, niż bieżnik opony z indeksem 100.

Należy jednak pamiętać, że własności opon mogą różnić się zasadniczo od własności podanych w oznaczeniach jakości i zależą od warunków ich użytkowania, a szczególnie od techniki jazdy, sposobu serwisowania pojazdu, charakterystyk pokonywanych dróg i klimatu.

Oznaczenia tego typu znajdują się na bokach opon samochodów osobowych.

Indeks odporności wyznacza rodzaj opon standardowych i opcjonalnych, dostępnych dla danego pojazdu.

Traction (własności jezdne) - AA, A, B i C Oznaczenia własności jezdnych - od własności najwyższej do najniższej - to: AA, A, B i C. Indeksy te oznaczają zdolność opony do zatrzymania się na mokrym podłożu, mierzoną w określonych warunkach testowych na asfalcie lub betonie. Opony z oznaczeniem C mogą mieć niskie własności jezdne.

OSTRZEŻENIE

Oznaczenia własności jezdnych podawane na oponach są oparte na próbach hamowania przy jeździe na wprost do przodu i nie uwzględniają przyspieszeń, pokonywania zakrętów, poślizgu na mokrych nawierzchniach (aquaplanning) ani charakterystyk szczytowych.

Temperature (własności temperaturowe) - A, B i C Oznaczenia własności temperaturowej - od własności najwyższej do najniższej - to: A, B i C. Indeksy te oznaczają wytrzymałość opony na wytwarzane ciepło i zdolność oddawania ciepła, mierzoną w określonych warunkach laboratoryjnych.

Przedłużające się oddziaływanie wysokiej temperatury może mieć negatywny wpływ na strukturę opony i skrócić jej trwałość, natomiast nadmierna temperatura może spowodować nagłe uszkodzenie opony.

Indeksy B i A oznaczają lepsze własności, zmierzone w warunkach laboratoryjnych, niż minimalne własności wymagane przepisami.

OSTRZEŻENIE

Współczynnik temperaturowy opony dotyczy opony prawidłowo napompowanej i niepoddanej nadmiernemu obciążeniu. Nadmierna prędkość, zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponie albo nadmierne obciążenie - osobno lub w połączeniu - mogą spowodować zbytnie nagrzanie się opony i niebezpieczeństwo jej nagłego uszkodzenia. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku.

Wymiana opon

W rowkach, biegnących wzdłuż bieżnika opon, znajdują się występy o wysokości 1,6 mm ponad dno rowka (patrz ilustracja). Występy ...

Opony niskoprofilowe

Opony niskoprofilowe mają oznaczenie profilu mniejsze niż 50. Podkreślają one sportowy charakter pojazdu. Niewielka wysokość opony optymalizuje w&# ...

Zobacz tez:

Zestaw głośnomówiący
Informacja Korzystanie z telefonów komórkowych z łączem bezprzewodowym Bluetooth Łącze Bluetooth wykorzystuje technologię komunikacji bezprzewodowej o niewielkim zasięgu i częstotliwości ...

Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC)
(jeśli jest w wyposażeniu) Przy próbie ruszenia pod górę na stromym wzniesieniu pojazd ma tendencję do staczania się do tyłu. Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC) zapobiega stacza ...

Wstęp
Dysponując zestawem naprawczym do opon (Tire Mobility Kit - TMK), można naprawić przebitą oponę bez konieczności wymiany koła na zapasowe. W skład zestawu wchodzi sprężarka i specjalny ś ...

Instrukcje obslugi: