Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Wymiana opon

Opony i obręcze kół


W rowkach, biegnących wzdłuż bieżnika opon, znajdują się występy o wysokości 1,6 mm ponad dno rowka (patrz ilustracja).

Występy te pełnią funkcję wskaźników zużycia opon. Ich położenie jest oznaczone na bokach opon. W oponach nowych powierzchnia bieżnika znajduje się wyżej, niż powierzchnia występów. Wraz z zużywaniem się bieżnika jego powierzchnia zrównuje się z występami. Zrównanie się powierzchni bieżnika z powierzchnią występów oznacza, że grubość bieżnika opony wynosi mniej niż 1,6 mm. W takim przypadku należy niezwłocznie wymienić oponę.

Z wymianą opony nie należy czekać do momentu, aż powierzchnia bieżnika zrówna się z powierzchnią występów na całej szerokości opony.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

 • Opony zużyte, nierównomiernie zużyte i uszkodzone należy wymieniać.

  Zużyte opony mogą spowodować zmniejszenie skuteczności hamowania, precyzji kierowania i pogorszenie własności jezdnych.

 • Podczas wymiany opon zakładane nowe opony muszą mieć zawsze taki sam rozmiar, jak opony zamontowane fabrycznie. Założenie opon i/lub obręczy kół o innych rozmiarach może spowodować zmianę zachowania pojazdu, utrudnić kierowanie lub zakłócić prawidłowe działanie układu ABS, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku.
 • Podczas wymiany opon/kompletnych kół zalecana jest równoczesna wymiana obu opon/kompletnych kół przednich albo tylnych. Wymiana tylko jednej opony może mieć bardzo negatywny wpływ na prowadzenie samochodu. W przypadku wymiany tylko dwóch opon zaleca się zakładanie nowych opon na koła tylne.
 • Stan opon, również tych nieużywanych, pogarsza się z upływem czasu.

  Hyundai zaleca wymianę opon po 6 latach normalnego użytkowania, bez względu na stan bieżnika.

 • Wysoka temperatura i jazda pod dużym obciążeniem mogą przyspieszać proces zużywania się opon.

  Brak należytej ostrożności w takich warunkach może doprowadzić do nagłego pęknięcia opony i utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do wypadku.

Wymiana opony dojazdowego koła zapasowego (jeżeli występuje)

Opona dojazdowego koła zapasowego ma bieżnik cieńszy, niż zwykła opona.

W rowkach biegnących wzdłuż bieżnika opon znajdują się występy, pełniące funkcję wskaźników zużycia opon. Położenie występów jest oznaczone na bokach opon.

W nowych oponach powierzchnia bieżnika znajduje się wyżej, niż powierzchnia występów.

Wraz z wycieraniem bieżnika opony jego powierzchnia zrównuje się z występami.

Zrównanie się powierzchni bieżnika z powierzchnią występów oznacza, że grubość bieżnika opony jest zbyt mała.

W takim przypadku należy niezwłocznie wymienić oponę. Wymieniana opona koła dojazdowego powinna być tego samego rozmiaru i kształtu, jak zdejmowana. Opona koła dojazdowego nie służy do zakładania na zwykłą obręcz koła, analogicznie - na obręcz koła dojazdowego nie należy zakładać zwykłych opon.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć nagłego uszkodzenia opony koła dojazdowego, a w konsekwencji utraty panowania nad pojazdem i wypadku, należy jak najszybciej naprawić lub wymienić uszkodzoną oponę.

Dojazdowe koło zapasowe można zakładać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Po założeniu koła dojazdowego nie przekraczać prędkości 80 km/h.

Wymiana obręczy kół

Podczas wymiany obręczy kół należy upewnić się, że zakładane obręcze są identyczne z tymi, które były zamontowane fabrycznie (pod względem średnicy, szerokości i "odsadzenia").

Własności jezdne opon

Opony ze zużytym bieżnikiem, nieprawidłowo napompowane lub toczące się po śliskiej nawierzchni mogą nie zapewniać odpowiednich własności jezdnych. Jeżeli powierzchnia bieżnika zrównała się z powierzchnią wskaźników zużycia opony, należy ją wymienić. Aby nie stracić panowania nad pojazdem, podczas jazdy w deszczu, po wodzie, śniegu lub oblodzonej jezdni należy zwolnić i zachować szczególną ostrożność.

Wyważanie kół

Zużywanie się bieżnika można ograniczyć nie tylko prawidłowym ciśnieniem w oponach, ale również prawidłowo wyregulowaną geometrią kół. Jeżeli zauważalne jest nierównomierne zużywanie się bieżnika, Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) powinna wyregulować geometrię kół pojazdu.

Po założeniu nowych opon należy pamiętać o prawidłowym wyważeniu kół. Wyważenie podnosi bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz podnosi trwałość opon. Ponadto koła należy wyważać po każdym zdjęciu lub wymianie opony.

Przekładanie kół

Aby uzyskać równomierne zużycie bieżnika, Hyundai zaleca przekładanie kół co 12 000 km lub - jeżeli opony zużywają się ...

Oznaczenia na bokach opon

Na bokach opon znajdują się oznaczenia, które określają ich podstawowe cechy, a także zawierają numer identyfikacyjny opony (TIN) oznaczaj&# ...

Zobacz tez:

Zmiana koła w sytuacji awaryjnej
1. Ustawić pojazd na równym podłożu i mocno zaciągnąć hamulec postojowy. 2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P (Postój) w przypadku dwusprzęgłowe ...

Zalecenie dotyczące przewożenia dzieci na siedzeniach tylnych
OSTRZEŻENIEZawsze prawidłowo zabezpieczać dzieci jadące pojazdem. Bez względu na wiek dzieci są bezpieczniejsze na tylnych siedzeniach, niż na przednim fotelu pasażera. Nigdy nie umiesz ...

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Aby móc korzystać z wycieraczki, wyłącznik zapłonu musi znajdować się w położeniu ON. Wycieraczka tylnej szyby Włącz wycieraczkę obracając pokrętło tylnej wycieracz ...

Instrukcje obslugi: