Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Pióra wycieraczek

Sprawdzanie piór wycieraczek

Zanieczyszczenie szyby czołowej lub piór wycieraczek może ograniczać skuteczność pracy wycieraczek.

Najczęstszym źródłem zanieczyszczeń są owady, soki drzew i woski nakładane na gorąco, stosowane w myjniach automatycznych.

Jeżeli pióra wycieraczek nie oczyszczają szyby prawidłowo, należy wyczyścić szybę i pióra wycieraczek odpowiednim środkiem myjącym, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia piór wycieraczek, należy przestrzegać poniższych wytycznych:

Informacja

Woskowanie nadwozia, stosowane w myjniach automatycznych, utrudnia oczyszczanie szyby czołowej.

Informacja

Pióra wycieraczek ulegają zużyciu podczas normalnego użytkowania. Zużycie takie nie jest objęte gwarancją producenta pojazdu.

Wymiana piór wycieraczek

Jeżeli wycieraczka nie oczyszcza szyby prawidłowo, może to oznaczać zużycie lub pęknięcie pióra i konieczność jego wymiany.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia ramion lub innych elementów wycieraczek, nie próbować poruszać wycieraczkami ręcznie.

UWAGA

Użycie niewłaściwych piór wycieraczek może spowodować nieprawidłowe działanie i usterkę wycieraczek.

UWAGA

Typ A

Pióra wycieraczek


1. Podnieść zaczep pióra, a następnie podnieść pióro.

2. Naciskając blokadę (1), pociągnąć pióro w dół (2).

Pióra wycieraczek


3. Odłączyć pióro od ramienia.

4. Założyć nowe pióro, wykonując czynności odwrotne do zdemontowania.

5. Opuścić ramię wycieraczki na szybę.

Typ B

Pióra wycieraczek


1. Podnieść ramię wycieraczki.

Pióra wycieraczek


2. Podnieść zaczep pióra, a następnie zsunąć pióro w dół i odłączyć je.

Pióra wycieraczek


3. Założyć nowe pióro, wkładając jego zaczep w ramię wycieraczki.

4. Opuścić ramię wycieraczki na szybę.

Pióro wycieraczki tylnej

Pióra wycieraczek


1. Podnieść ramię wycieraczki i odłączyć pióro wycieraczki.

Pióra wycieraczek


2. Założyć nowe pióro wycieraczki, wsuwając jego środkową część w otwór w ramieniu wycieraczki, tak aby zaskoczyło w prawidłowym położeniu.

3. Upewnić się, że pióro wycieraczki jest prawidłowo założone, lekko je pociągając.

Aby uniknąć uszkodzenia ramion i innych elementów wycieraczek, pióra wycieraczek powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Filtr powietrza układu klimatyzacji

Sprawdzanie filtra Jeżeli pojazd jest użytkowany w bardzo zanieczyszczonych miastach lub na drogach gruntowych, filtr należy sprawdzać i - w razie potrzeby ...

Akumulator

OSTRZEŻENIEAby uniknąć POWAŻNEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA własnego lub osób znajdujących się w pobliżu ...

Zobacz tez:

Płyn chłodzący silnika
Wysokociśnieniowy układ chłodzenia ma zbiornik napełniony całorocznym płynem chłodzącym zabezpieczającym przed zamarzaniem. Zbiornik ten jest napełniany przed wysyłką z zakładu pro ...

Akumulator
OSTRZEŻENIE Przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia przed obsługą lub kontrolą akumulatora, aby zapewnić bezpieczną i prawidłową pracę: Pracując przy akumulatorze zawsze no" ...

Płyn chłodzący
Układ chłodzenia napełniony jest całorocznym, niezamarzającym płynem chłodzącym. Zbiornik wyrównawczy napełniony jest fabrycznie. Co najmniej raz w roku należy sprawdzać stę& ...

Instrukcje obslugi: