KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Układ hamulcowy –> Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC)

(jeśli jest w wyposażeniu)

Układ hamulcowy


Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC) przeznaczony jest do stabilizacji toru jazdy podczas skręcania.

Układ ESC sprawdza ustawienie kierownicy i bieżący kierunek jazdy.

Układ ESC włącza hamowanie poszczególnych kół i ingeruje w układ sterowania silnikiem w celu stabilizacji toru jazdy samochodu.

OSTRZEŻENIE

Nie wolno jechać z prędkością niedostosowaną do warunków drogowych ani pokonywać zakrętów z nadmierną prędkością.

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC) nie zapobiega wypadkom. Nadmierna prędkość na zakrętach, gwałtowne manewry i aquaplaning na mokrych nawierzchniach nadal mogą być przyczyną poważnych wypadków.

Jedynie uważny, bezpiecznie jeżdżący kierowca może zapobiec wypadkom, unikając manewrów prowadzących do utraty przyczepności kół. Nawet w pojeździe wyposażonym w układ ESC należy zawsze przestrzegać wszystkich środków ostrożności - w tym prędkości dostosowanej do warunków drogowych.

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC) jest układem elektronicznym przeznaczonym do wspomagania kierowcy w panowaniu nad pojazdem w niekorzystnych warunkach. Nie zastępuje bezpiecznego kierowania samochodem. O skuteczności ESC w zapobieganiu utraty panowania nad pojazdem decydują takie czynniki, jak: prędkość, warunki drogowe czy manewry kierownicą. Kierowca jest nadal odpowiedzialny za prowadzenie samochodu i pokonywanie zakrętów z odpowiednią prędkością oraz pozostawienie wystarczającego marginesu bezpieczeństwa.

Przy uruchamianiu hamulców w warunkach mogących doprowadzić do blokady kół można usłyszeć stuki dochodzące z hamulców lub wyczuć pulsowanie pedału hamulca. Jest to zjawisko normalne, wskazujące na aktywność układu ESC.

UWAGA

Po uruchomieniu silnika przy ruszaniu pojazdu może być słyszane szczęknięcie w przedziale silnikowym. Jest to normalne i wskazuje na prawidłowe działanie elektronicznego programu stabilizacji toru jazdy (ESC).

Działanie układu ESC

Warunki uruchamiania układu ESC

 


W trakcie działania

Gdy działa układ
ESC, miga jego lampka kontrolna.

Wyłączenie działania układu ESC

Tryb ESC OFF

  W tym
samochodzie występują dwa stany wyłączenia układu ESC.

Po zatrzymaniu silnika przy wyłączonym układzie ESC pozostaje on wyłączony. Po uruchomieniu silnika układ ESC automatycznie włączy się ponownie.

"Traction Control disabled" (Układ kontroli trakcji wyłączony)

Aby wyłączyć działanie układu ESC, wcisnąć na krótko przycisk wyłączenia układu ESC (ESC OFF ). Zaświeci się
kontrolka wyłączenia ESC (ESC OFF ),
a na wyświetlaczu LCD pojawi się powyższy komunikat. W tym trybie nie działa funkcja sterowania silnikiem.

Oznacza to, że funkcja kontroli trakcji jest wyłączona. Funkcja sterowania hamulcami nadal działa.

"Traction & Stability Control disabled" (Układ kontroli trakcji i stabilności wyłączony)

Aby wyłączyć działanie układu ESC, wcisnąć i przytrzymać przycisk wyłączenia układu ESC (ESC OFF )
przez ponad 3 sekundy. Zaświeci się kontrolka wyłączenia układu ESC (ESC OFF), na wyświetlaczu LCD pojawi
się powyższy komunikat i wyemitowany zostanie sygnał ostrzegawczy ESC OFF.

W tym trybie nie działa funkcja sterowania silnikiem ani funkcja sterowania hamulcami. Oznacza to, że funkcja stabilizacji toru jazdy jest całkowicie wyłączona.

Lampka kontrolna

Układ hamulcowy


Gdy kluczyk zapłonu zostanie obrócony w położenie ON, a układ ESC działa normalnie, lampka kontrolna zapali się, po czym zgaśnie.

Lampka kontrolna układu ESC miga podczas działania układu lub świeci ciągle, jeśli ESC nie działa prawidłowo.

Lampka kontrolna wyłączonego układu ESC zapali się, gdy zostanie on wyłączony za pomocą przycisku.

OSTROŻNIE

Jazda samochodem wyposażonym w opony różnego typu lub koła o różnych średnicach może spowodować wadliwe działanie układu ESC. Przy wymianie opon należy upewnić się, że ich wymiary są identyczne z oryginalnymi.

 

OSTRZEŻENIE

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy jest jedynie narzędziem pomocniczym dla kierowcy. Należy przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy, zmniejszając prędkość na zakrętach i zaśnieżonych lub oblodzonych drogach. Gdy miga lampka kontrolna układu ESC lub nawierzchnia drogi jest śliska, należy jechać powoli i nie przyspieszać.

Korzystanie z opcji wyłączenia układu ESC

Podczas jazdy

OSTRZEŻENIE

Nie wolno wciskać przycisku ESC OFF podczas działania układu ESC (lampka kontrolna miga).

Jeżeli układ ESC zostanie wyłączony w trakcie działania, może dojść do utraty kontroli nad pojazdem.

UWAGA

Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)

OSTRZEŻENIEUkład ABS (lub ESC) nie zapobiega wypadkom spowodowanym nieprawidłowymi i niebezpiecznymi manewrami. Mimo że przy nagłym hamo ...

System kontroli stabilności pojazdu (VSM)

(jeśli jest w wyposażeniu) Ten system zapewnia dodatkowe usprawnienia z zakresu stabilizacji pojazdu i reakcji na działania kierowcy podczas jazdy po śliski ...

Zobacz tez:

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
Nacisnąć przycisk menu Klimatyzacja, aby wyświetlić stronę elementów sterowania układ Automatyczny program zapewniania widoczności. Zamknięty obieg powietrza. Regulacja temperatury po lewej stronie. Regulacja tempera ...

Schowek pod podłogą bagażnika
(jeżeli występuje) W schowku pod podłogą bagażnika można umieścić apteczkę pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy (przednia komora schowka), narzędzia itp. Aby otworzyć scho ...

Blokada tylnych drzwi
OstrzeżenieBlokadę tylnych drzwi należy uruchamiać zawsze, gdy na fotelach tylnych są przewożone dzieci.Mechaniczna blokada tylnych drzwi Obrócić czerwoną blokadę w tylnych drzwiach ...

Instrukcje obslugi: