Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Położenia selektora

Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników pokazuje położenie selektora.

Położenie P Przed ustawieniem selektora w położeniu P należy całkowicie zatrzymać pojazd.

Aby przesunąć selektor z położenia P w inne położenie, należy mocno wcisnąć pedał hamulca i upewnić się, że pedał przyspieszenia jest zwolniony.

Jeżeli po wykonaniu tych czynności nie można przesunąć selektora z położenia P, patrz punkt "Zwalnianie blokady selektora" w niniejszym rozdziale.

Przed wyłączeniem silnika selektor należy ustawić w położeniu P.

OSTRZEŻENIE
  • Ustawienie selektora w położeniu P podczas jazdy może spowodować utratę kontroli nad pojazdem.
  • Po zatrzymaniu pojazdu zawsze należy upewnić się, że selektor skrzyni biegów znajduje się w położeniu P, włączyć hamulec postojowy i wyłączyć silnik.
  • Podczas parkowania na pochyłościach należy zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się, ustawiając selektor w położeniu P i włączając hamulec postojowy.
  • Ze względów bezpieczeństwa hamulec postojowy należy zawsze włączać przy selektorze w położeniu P, z wyjątkiem przypadków hamowania awaryjnego.

Położenie R Ustawienie selektora w tym położeniu włącza bieg wsteczny.

UWAGA

Przed ustawieniem selektora w położeniu R lub przesunięciem z położenia R w inne należy zawsze całkowicie zatrzymać pojazd. W przeciwnym razie można spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

Położenie N W tym położeniu selektora napęd nie jest przekazywany na koła.

Selektor należy ustawiać w położeniu N podczas próby uruchomienia silnika, który zgasł podczas jazdy lub na postoju z pracującym silnikiem. Przed opuszczeniem pojazdu należy zawsze ustawiać selektor w położeniu P.

Przed zmianą położenia selektora z N na inne należy zawsze wciskać pedał hamulca.

Położenie D Jest to normalne położenie selektora podczas jazdy do przodu. Skrzynia biegów automatycznie dobiera jeden z 7 biegów, zapewniając optymalne zużycie paliwa i osiągi pojazdu.

Aby uzyskać zwiększenie siły napędowej podczas wyprzedzania lub podczas jazdy pod górę, pedał przyspieszenia należy wcisnąć do oporu. W ten sposób skrzynia biegów otrzymuje sygnał o konieczności zmiany biegu na niższy (o jeden lub więcej biegów, w zależności od warunków).

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT)


Tryb manualnej zmiany biegów Przesunięcie selektora z położenia D w położenie ręcznej zmiany biegów (+/-) powoduje włączenie trybu manualnego. Tryb ten można włączyć zarówno na postoju, jak i podczas jazdy. Aby wyłączyć tryb manualny, należy z powrotem ustawić selektor w położeniu D.

W trybie manualnym przesuwanie selektora do przodu lub do tyłu umożliwia szybką, sekwencyjną zmianę biegów.

Zmiana biegu na wyższy (+): Aby zmienić bieg na wyższy o jeden, należy przesunąć selektor jeden raz do przodu.

Zmiana biegu na niższy (-): Aby zmienić bieg na niższy o jeden, należy przesunąć selektor jeden raz do tyłu.

Informacja

Blokada selektora

Ze względów bezpieczeństwa dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT) jest wyposażona w blokadę selektora. Blokada zabezpiecza przed przesunięciem selektora z położenia P w położenie R bez naciśnięcia pedału hamulca.

Aby przesunąć selektor z położenia P w położenie R, należy:

1. Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca.

2. Uruchomić silnik lub włączyć stacyjkę (stan ON).

3. Przesunąć selektor.

Zwalnianie blokady selektora

Jeżeli przy wciśniętym pedale hamulca nie można przesunąć selektora z położenia P w położenie R, trzymając pedał hamulca wciśnięty należy:

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT)


1. Wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF).

2. Włączyć hamulec postojowy.

3. Ostrożnie wyjąć zaślepkę (1) otworu blokady selektora.

4. Włożyć narzędzie (np. wkrętak z płaską końcówką) do otworu i nacisnąć je.

5. Trzymając naciśnięte narzędzie, przesunąć selektor.

6. Wyjąć narzędzie z otworu i zamontować zaślepkę.

7. Wcisnąć pedał hamulca i uruchomić silnik.

Jeżeli konieczne jest użycie przycisku zwalniania blokady selektora, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Blokada stacyjki (jeżeli występuje)

Jeżeli selektor nie znajduje się w położeniu P, kluczyka nie można wyjąć ze stacyjki.

Komunikaty ostrzegawcze dwusprzęgłowej skrzyni biegów (DCT)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się podczas wolnej jazdy po stromej pochyłości bez naciskania pedału hamulca. Steep grade! Press brake pedal (stromy po ...

Parkowanie

Po zatrzymaniu pojazdu należy nadal naciskać pedał hamulca. Ustawić selektor skrzyni biegów w położeniu P, włączyć hamulec ...

Zobacz tez:

Elektryczny hamulec postojowy
W trybie działania automatycznego układ włącza hamulec postojowy przy wyłączaniu silnika i wyłącza go przy ruszaniu. Przy użyciu dźwigni sterującej kierowca może ingerować w dowolnym momencie, aby włączyć lub wyłączyć hamu ...

Zalecane foteliki dla dzieci
Kotwiczenie ISOFIX i mocowanie pętlowe (system kotwiczenia ISOFIX) fotelików dla dzieci System ISOFIX zapewnia prawidłowe i bezpieczne mocowanie fotelika dla dziecka. Zaprojektowano go tak, by ułatwić montaż ...

Schowek w podłokietniku
Otwieranie: Pociągnąć dźwignię (1). Schowek przedni Aby otworzyć schowek, należy pociągnąć za uchwyt (1) - schowek otworzy się automatycznie. Po wyjęciu lub włożeniu prz ...

Instrukcje obslugi: