Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Jazda zimą

Trudne warunki atmosferyczne panujące zimą powodują większe zużycie opon i mogą być przyczyną innych problemów.

Aby uniknąć problemów związanych z warunkami zimowymi, należy stosować się do poniższych zaleceń:

Jazda po śniegu lub lodzie

Należy zawsze zachowywać bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego.

Należy hamować ostrożnie. Szybka jazda w takich warunkach, gwałtowne przyspieszanie i hamowanie oraz ostre skręty są potencjalnie niebezpieczne. Podczas zwalniania należy w jak najszerszym zakresie hamować silnikiem. Gwałtowne hamowanie na drodze pokrytej śniegiem lub lodem może spowodować poślizg.

Jazda w głębokim śniegu może wymagać użycia opon zimowych lub założenia łańcuchów przeciwśnieżnych.

Zawsze mieć ze sobą wyposażenie awaryjne.

Potrzebne wyposażenie może obejmować skrobaczkę do szyb, ciepłe rękawice, przewody do uruchamiania silnika z zewnętrznego źródła zasilania, łańcuchy przeciwśnieżne, linę lub łańcuch holowniczy, latarkę, piasek, łopatę, kombinezon, koc itp.

Opony zimowe

OSTRZEŻENIE

Opony zimowe powinny mieć ten sam rozmiar i być tego samego typu, co opony standardowe. Niewłaściwy rozmiar opon zimowych może utrudnić kierowanie i mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo.

Podczas zakładania opon zimowych należy upewnić się, że są one radialne i mają ten sam rozmiar oraz nośność, co opony oryginalne. Aby zapewnić prawidłowe prowadzenie pojazdu w każdych warunkach pogodowych, opony zimowe należy zakładać na wszystkie koła. Należy pamiętać, że przyczepność opon zimowych na suchej drodze może być niższa, niż oryginalnych letnich opon pojazdu. Przed założeniem opon należy sprawdzić ich indeks prędkości lub uzyskać stosowne informacje od sprzedawcy.

Informacja

Przed założeniem opon z kolcami należy sprawdzić, czy w danym kraju są one dozwolone (w Polsce stosowanie opon z kolcami jest niedozwolone).

Łańcuchy przeciwśnieżne

Jazda po śniegu lub lodzie


Ponieważ boki opon radialnych są cieńsze niż innych, mogą one ulec uszkodzeniu podczas zakładania niektórych rodzajów łańcuchów przeciwśnieżnych. Dlatego zamiast łańcuchów zaleca się używanie opon zimowych.

Nie należy zakładać łańcuchów przeciwśnieżnych na koła z obręczami ze stopu lekkiego. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy użyć łańcuchów z drutu. W przypadku konieczności użycia łańcuchów przeciwśnieżnych należy stosować oryginalne łańcuchy Hyundai. Przed założeniem łańcuchów należy zapoznać się z dołączoną do nich instrukcją. Uszkodzenia pojazdu spowodowane zastosowaniem niewłaściwych łańcuchów przeciwśnieżnych nie są objęte gwarancją producenta.

Łańcuchy przeciwśnieżne należy zakładać na koła napędzane w następujący sposób: Pojazdy z napędem na 2 koła: na koła przednie.

Pojazdy z napędem na 4 koła: na wszystkie koła.

Jeżeli samochód ma napęd na 4 koła, a nie jest dostępny komplet czterech łańcuchów, łańcuchy należy założyć na koła przednie.

OSTRZEŻENIE

Używanie łańcuchów przeciwśnieżnych może utrudnić kierowanie pojazdem.

  • Nie przekraczać prędkości 30 km/h lub zalecanej przez producenta łańcuchów, jeżeli jest ona niższa.
  • Jechać ostrożnie, unikając wybojów, wyrw, ostrych zakrętów i innych niebezpieczeństw drogowych, które mogą spowodować podskakiwanie pojazdu.
  • Unikać ostrych skrętów i hamowania z blokowaniem kół.

Informacja

Zakładanie łańcuchów Łańcuchy należy zakładać zgodnie z instrukcją producenta i zaciskać je możliwie jak najciaśniej. Po założeniu łańcuchów nie przekraczać prędkości 30 km/h. Jeżeli słychać, że łańcuchy uderzają o nadwozie lub podwozie, należy natychmiast zatrzymać się i dociągnąć je. Jeżeli łańcuchy nadal uderzają, należy zwalniać aż uderzanie ustanie.

Łańcuchy należy zdjąć natychmiast po wjechaniu na czystą drogę.

Przed założeniem łańcuchów należy zatrzymać pojazd na płaskim podłożu, w bezpiecznym miejscu. Następnie włączyć światła awaryjne i ustawić za pojazdem trójkąt ostrzegawczy. Przed przystąpieniem do zakładania łańcuchów należy włączyć bieg pierwszy lub wsteczny (mech. skrzynia biegów) albo ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów), włączyć hamulec postojowy i wyłączyć silnik.

UWAGA

Podczas używania łańcuchów przeciwśnieżnych należy przestrzegać następujących zaleceń:

Środki ostrożności podczas jazdy zimą

Płyn chłodzący - wysokiej jakości glikol etylenowy Pojazd jest dostarczany z układem chłodzącym napełnionym wysokiej jakości roztworem glikolu etylenowego. Jest to jedyny rodzaj płynu chłodzącego, którego można używać, ponieważ zapobiega on korozji układu chłodzenia, smaruje pompę płynu i zapobiega zamarzaniu. Płyn chłodzący należy wymieniać lub uzupełniać zgodnie z harmonogramem przeglądów. Przed zimą należy sprawdzić, czy temperatura zamarzania płynu chłodzącego jest wystarczająca dla temperatur przewidywanych zimą.

Sprawdzanie akumulatora i przewodów Temperatury panujące zimą negatywnie wpływają na wydajność akumulatora.

Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai lub w innej stacji serwisowej.

Wymiana oleju silnikowego na zimowy W niektórych regionach zimą zaleca się używanie zimowego oleju silnikowego o niższej lepkości. Aby uzyskać informacje dotyczące zimowego oleju silnikowego, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Sprawdzanie świec zapłonowych i układu zapłonowego W razie potrzeby należy je wymienić. Należy również sprawdzać, czy przewody zapłonowe i inne elementy układu zapłonowego nie są uszkodzone lub zużyte.

Zabezpieczanie zamków przed zamarzaniem Aby zabezpieczyć zamki przed zamarznięciem, należy wstrzyknąć do otworów na kluczyk niewielką ilość odpowiedniego odmrażacza w płynie lub gliceryny. Jeżeli zamek pokryty jest lodem, do usunięcia go należy użyć odpowiedniego odmrażacza w płynie.

Jeżeli zamarzną elementy wewnętrzne zamka, należy spróbować rozmrozić je za pomocą podgrzanego kluczyka. Aby uniknąć oparzenia, zachować ostrożność używając podgrzanego kluczyka.

Zimowy płyn do spryskiwaczy Aby zabezpieczyć spryskiwacze przed zamarznięciem, należy stosować odpowiedni zimowy płyn do spryskiwaczy.

Zimowe płyny do spryskiwaczy są dostępne w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO) Hyundai, na stacjach paliw i w większości sklepów z akcesoriami samochodowymi.

Do spryskiwaczy nie używać płynu chłodzącego ani innych środków zabezpieczających przed zamarzaniem, ponieważ mogą one uszkodzić lakier.

Niedopuszczanie do zamarznięcia hamulca postojowego Włączony hamulec postojowy może zamarznąć na mrozie. Jest to bardziej prawdopodobne, jeżeli wokół lub w pobliżu tylnych hamulców znajduje się duża ilość śniegu lub lodu, albo jeżeli hamulce są mokre. Jeżeli występuje ryzyko zamarznięcia hamulca postojowego, należy włączyć hamulec jedynie chwilowo przed włączeniem biegu pierwszego lub wstecznego (mech. skrzynia biegów) albo ustawieniem selektora w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów).

Aby zapobiec stoczeniu się pojazdu, należy podłożyć kliny pod tylne koła. Następnie należy zwolnić hamulec postojowy.

Lód i śnieg pod pojazdem Czasami śnieg i lód nagromadzone pod nadkolami mogą utrudniać kierowanie. Dlatego podczas śnieżnej/mroźnej zimy należy regularnie sprawdzać, czy koła przednie i elementy układu kierowniczego nie zostały zablokowane.

Wyposażenie awaryjne W zależności od tego, jak trudne są warunki pogodowe, należy posiadać odpowiednie wyposażenie awaryjne. Potrzebne wyposażenie może obejmować skrobaczkę do szyb, ciepłe rękawice, przewody do uruchamiania pojazdu z zewnętrznego źródła zasilania, łańcuchy przeciwśnieżne, linę lub łańcuch holowniczy, latarkę, piasek, łopatę, kombinezon, koc itp.

Nie umieszczać żadnych przedmiotów w przedziale silnika.

Może to spowodować usterkę silnika lub pożar z powodu spadku skuteczności chłodzenia.

Uszkodzenia powstałe w takim przypadku nie są objęte gwarancją producenta pojazdu.

Ograniczanie ryzyka przewrócenia samochodu

Niniejszy samochód określany jest mianem samochodu sportowo-użytkowego (Sports Utility Vehicle - SUV). Samochody typu SUV mają większy prześwit i ...

Holowanie przyczepy

Jeżeli zamierza się holować przyczepę, należy najpierw zapoznać się z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Ponieważ ...

Zobacz tez:

Jazda samochodem
OSTRZEŻENIE - SPALINY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNESpaliny mogą być bardzo niebezpieczne. Jeżeli w którymkolwiek momencie będą wyczuwalne wewnątrz pojazdu, należy natychmiast otworzy ...

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego - silnik wysokoprężny
1. Upewnić się, że pojazd stoi na równym podłożu. 2. Uruchomić silnik i odczekać, aż osiągnie normalną temperaturę pracy. 3. Wyłączyć silnik i odczekać kilk ...

Środki ostrożności obowiązujące przy wykonywaniu obsługi przez właściciela
Obsługa rutynowa Codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu zalecamy przeprowadzenie kontroli jak niżej: Poziom oleju silnikowego Poziom płynu chłodzącego silnika Poziom płynu hamulcowego i układu wspomag ...

Instrukcje obslugi: