Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Przednia poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)


Ten model samochodu jest wyposażony w układ poduszek powietrznych i biodrowo-barkowych pasów bezpieczeństwa zarówno dla kierowcy, jak i pasażera siedzącego z przodu.

W skład układu przednich poduszek powietrznych wchodzą: przednia poduszka powietrzna kierowcy znajdująca się pośrodku kierownicy, kolanowa poduszka powietrzna kierowcy znajdująca się w dolnej części deski rozdzielczej pod kierownicą i przednia poduszka powietrzna pasażera znajdująca się w desce rozdzielczej nad schowkiem przednim.

Położenie poduszek powietrznych jest oznaczone napisami "AIRBAG" wytłoczonymi w ich pokrywach.

Zadaniem dodatkowego układu bezpieczeństwa (SRS-Airbag) jest - w przypadku poważnego zderzenia czołowego - uzupełnienie ochrony kierowcy i pasażera, zapewnianej przez pasy bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia, powodowane przez napełniające się przednie poduszki powietrzne, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

 • Zawsze prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa i przyjmować właściwą pozycję siedzącą.
 • Odsuwać fotele przednie możliwie najdalej od przednich poduszek powietrznych, przy czym kierowca musi zachowywać pełną wygodę i zdolność prowadzenia pojazdu.
 • Nigdy nie opierać się o drzwi ani o konsolę centralną.
 • Nie pozwalać pasażerowi siedzącemu z przodu na opieranie stóp lub nóg na desce rozdzielczej.
 • Nie umieszczać żadnych przedmiotów (takich jak przykrycia deski rozdzielczej, uchwyty telefonów komórkowych, uchwyty na napoje, pojemniki z substancjami zapachowymi ani notatniki na przyssawkach) na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy, na desce rozdzielczej, na szybie czołowej, na pokrywie przedniej poduszki pasażera nad schowkiem przednim ani w pobliżu nich. Przedmioty te mogą spowodować obrażenia w przypadku aktywacji poduszek powietrznych.
 • Nie mocować żadnych przedmiotów na szybie czołowej ani na lusterku wewnętrznym.

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)


Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera Wyłącznik ten służy do wyłączania przedniej poduszki powietrznej pasażera podczas przewożenia osób, które ze względu na wiek, wzrost lub stan zdrowia są narażone na obrażenia, jakie może spowodować aktywująca się poduszka powietrzn

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)


Wyłączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby wyłączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu OFF. Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera włącza się
i świeci do momentu ponownego włączenia poduszki.

Układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag)


Włączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Aby włączyć przednią poduszkę pasażera, należy włożyć kluczyk do jej wyłącznika i ustawić w położeniu ON. Lampka sygnalizacyjna włączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera świeci się
przez 60 sekund, a następnie gaśnie.

Informacja

Po włączeniu stacyjki (stan ON) lampka sygnalizacyjna włączenia/wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera świeci się zawsze przez ok. 4 sekundy.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zezwalać osobom dorosłym na jazdę na fotelu przednim, jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera.

Jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera, poduszka nie napełni się podczas wypadku. W takim przypadku należy włączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera lub nakazać pasażerowi, by usiadł na siedzeniu tylnym.

 

OSTRZEŻENIE

Usterka wyłącznika przedniej poduszki powietrznej pasażera może być sygnalizowana następująco:

 • Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych w zestawie
  wskaźników świeci się.
 • Lampka sygnalizacyjna wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera
  nie świeci się, lampka sygnalizacyjna włączenia poduszki powietrznej pasażera
  świeci się
  przez około 60 sekund, a następnie gaśnie. W takim przypadku przednia poduszka powietrzna pasażera aktywuje się podczas zderzenia czołowego, nawet jeżeli jej wyłącznik znajduje się w położeniu OFF.
 • W takim przypadku układ poduszek powietrznych (SRS-Airbag) powinna niezwłocznie sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Rozmieszczenie poduszek powietrznych

...

Boczne poduszki powietrzne

Pojazd jest wyposażony w boczne poduszki powietrzne zamontowane w fotelach przednich. Zadaniem bocznych poduszek powietrznych jest podniesienie poziomu ochrony kierowcy ...

Zobacz tez:

Klimatyzacja ręczna
Regulacja temperatury. Włączenie/wyłączenie klimatyzacji. Regulacja rozprowadzania powietrza. Regulacja nawiewu powietrza. Zamknięty obieg powietrza. Układ klimatyzacji działa wyłącznie przy pracującym silniku. Regulacja te ...

Personalizacja ustawień
Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobań, konfigurując opcje na wyświetlaczu informacyjnym. W zależności od wersji wyposażenia i lokalnych przepisów niektóre z poni ...

Światła awaryjne
Światła awaryjne ostrzegają innych kierowców. Informują one o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się, wyprzedzania lub mijania niesprawnego pojazdu. ...

Instrukcje obslugi: