Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Park Assist

Układ aktywnie wspomaga parkowanie: wykrywa wolne miejsce parkingowe, a następnie steruje układem kierowniczym samochodu w celu zaparkowania.

W przypadku manualnej skrzyni biegów kierowcy pozostaje jedynie przyspieszanie, hamowanie, zmiana biegów i obsługa sprzęgła.

W przypadku automatycznej skrzyni biegów (EAT6/EAT8) kierowcy pozostaje jedynie przyspieszanie, hamowanie i zmiana biegów.

Podczas wjazdu na miejsce parkingowe i wyjazdu z niego układ przekazuje kierowcy informacje wizualne oraz dźwiękowe, aby zapewnić bezpieczne manewrowanie.

Parkowanie może wymagać wielu manewrów do przodu i do tyłu.

W każdej chwili kierowca może przejąć kontrolę nad pojazdem, chwytając kierownicę.

Ten układ wspomagania manewrów w żadnym wypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania czujności. Kierowca musi przez cały czas nadzorować pojazd i upewniać się, że miejsce pozostaje puste w trakcie całego manewru. Czasami może się zdarzyć, że czujniki nie wykryją małych przeszkód znajdujących się w martwych polach.

Układ Park Assist nie może działać przy wyłączonym silniku.

Park Assist


Układ Park Assist wspomaga następujące manewry:

  1. Parkowanie równoległe.
  2. Wyjazd z równoległego miejsca parkingowego.
  3. Parkowanie prostopadłe.

W trakcie manewrowania kierownica wykonuje szybkie obroty: nie chwytać kierownicy i nie wkładać rąk między jej ramiona. Uważać na wszelkie obiekty mogące uniemożliwić manewr (luźne ubranie, apaszki, krawaty itd.) – grozi to odniesieniem obrażeń! Gdy układ Park Assist jest aktywny, uniemożliwia przełączenie Stop&Start w tryb STOP. W trybie STOP włączenie Park Assist powoduje ponowne uruchomienie silnika.

Układ Park Assist wspomaga maksymalnie 4 cykle manewrów. Funkcja wyłącza się po zakończeniu tych 4 cykli. Jeżeli kierowca ocenia, że jego samochód nie został ustawiony prawidłowo, musi wówczas przejąć kierownicę, aby zakończyć manewr.

Przebieg manewru oraz wskazówki dotyczące prowadzenia są wyświetlane w zestawie wskaźników.

Wspomaganie jest
aktywne: wyświetlenie tego symbolu i ograniczenia prędkości wskazuje, że układ przejął manewrowanie: nie dotykać kierownicy.

Wspomaganie jest
wyłączone: wyświetlenie tego symbolu wskazuje, że układ nie wykonuje już manewrów – kierowca musi przejąć kontrolę nad układem kierowniczym.

Należy zawsze kontrolować otoczenie samochodu przed rozpoczęciem manewru. Funkcja wspomagania parkowania jest niedostępna podczas pomiaru dostępnego miejsca. Interweniuje później, w trakcie manewrów, aby ostrzec kierowcę, że samochód zbliża się do przeszkody: sygnał dźwiękowy staje się ciągły, gdy tylko odległość od przeszkody jest mniejsza niż trzydzieści centymetrów. Jeżeli funkcja wspomagania parkowania jest wyłączona, zostanie ona automatycznie włączona w trakcie manewrów ze wspomaganiem. Włączenie układu Park Assist wyłącza funkcję Układu monitorowania martwego pola.

W trakcie manewrów parkowania albo wyjazdu z miejsca parkingowego mogą się włączyć funkcje Visiopark 1 i Visiopark 2. Umożliwiają ona lepszą obserwację otoczenia samochodu dzięki wyświetlaniu dodatkowych informacji w zestawie wskaźników. Więcej informacji na temat Visiopark 1 i Visiopark 2 zawiera odpowiednia część rozdziału.

Działanie

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego

Po znalezieniu wolnego miejsca parkingowego

Wybrać "Park Assist" w menu
Samochód/Jazda na ekranie dotykowym, aby włączyć funkcję.

Ta kontrolka zapala się w zestawie
wskaźników, aby potwierdzić włączenie układu.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


Ograniczyć prędkość samochodu do maks. 20
km/h i wybrać "Wjazd na miej. park." na ekranie dotykowym.

Przy parkowaniu równoległym układ nie sygnalizuje miejsc, których wielkość jest wyraźnie mniejsza albo większa od gabarytu samochodu.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


Włączyć kierunkowskaz w kierunku wybranej strony parkowania, aby włączyć funkcję pomiaru. Należy jechać w odległości od 0,5 m do 1,5 m od rzędu zaparkowanych samochodów.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


Jechać powoli, postępując zgodnie z instrukcjami, dopóki układ nie znajdzie dostępnego miejsca.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


Jechać powoli do przodu aż do wyświetlenia komunikatu, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy, nakazującego włączenie wstecznego biegu.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


Wybrać wsteczny bieg, puścić kierownicę i ruszyć, nie przekraczając prędkości 7 km/h.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


Trwa manewr parkowania ze wspomaganiem.

Nie przekraczając prędkości 7 km/h, jechać do przodu lub do tyłu, korzystając z ostrzeżeń generowanych przez układ wspomagania parkowania, aż zostanie zasygnalizowane zakończenie manewru.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


Po zakończeniu manewru kontrolka gaśnie w zestawie wskaźników, a towarzyszy temu komunikat i sygnał dźwiękowy.

Funkcja wspomagania zostaje wyłączona: można znów przejąć kierowanie.

Wspomaganie manewrów wyjazdu z parkowania równoległego

Aby wyjechać z miejsca parkowania równoległego, włączyć silnik.

Wybrać "Park Assist" w menu
Samochód/Jazda na ekranie dotykowym, aby włączyć funkcję.

Ta kontrolka zapala się w zestawie
wskaźników, aby potwierdzić włączenie układu.

Nacisnąć "Wyjazd z miejsca parkingowego"
na ekranie dotykowym.

Wspomaganie manewrów wyjazdu z parkowania równoległeg


Włączyć kierunkowskaz po stronie wybranego kierunku wyjazdu.

Włączyć bieg wsteczny albo do przodu i puścić kierownicę.

Wspomaganie manewrów wyjazdu z parkowania równoległeg


Trwa manewr parkowania ze wspomaganiem.

Nie przekraczając prędkości 5 km/h, jechać do przodu lub do tyłu, korzystając z ostrzeżeń generowanych przez układ wspomagania parkowania, aż zostanie zasygnalizowane zakończenie manewru.

Wspomaganie manewrów wyjazdu z parkowania równoległeg


Manewr kończy się, gdy tylko przednie koła samochodu opuszczą miejsce parkingowe.

Po zakończeniu manewru kontrolka w zestawie wskaźników gaśnie, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu oraz sygnał dźwiękowy.

Funkcja wspomagania zostaje wyłączona: można znów przejąć kierowanie.

Wspomaganie manewrów parkowania prostopadle do osi jezdni

Po znalezieniu wolnego miejsca parkingowego

Wybrać "Park Assist" w menu
Samochód/Jazda na ekranie dotykowym, aby włączyć funkcję.

Ta kontrolka zapala się w zestawie
wskaźników, aby potwierdzić włączenie układu.

Ograniczyć prędkość samochodu do maks. 20
km/h i wybrać "Prostopadle" na ekranie dotykowym.

Wspomaganie manewrów parkowania prostopadle do osi jezdni


Włączyć kierunkowskaz w kierunku wybranej strony parkowania, aby włączyć funkcję pomiaru. Należy jechać w odległości od 0,5 m do 1,5 m od rzędu zaparkowanych samochodów.

Wspomaganie manewrów parkowania prostopadle do osi jezdni


Jechać powoli, postępując zgodnie z instrukcjami, dopóki układ nie znajdzie dostępnego miejsca.

Gdy układ wykryje klika miejsc obok siebie, samochód zostanie skierowany ku ostatniemu.

Wspomaganie manewrów parkowania prostopadle do osi jezdni


Jechać powoli do przodu aż do wyświetlenia komunikatu, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy, nakazującego włączenie wstecznego biegu.

Wspomaganie manewrów parkowania prostopadle do osi jezdni


Wybrać wsteczny bieg, puścić kierownicę i ruszyć, nie przekraczając prędkości 7 km/h.

Wspomaganie manewrów parkowania prostopadle do osi jezdni


Trwa manewr parkowania ze wspomaganiem.

Nie przekraczając prędkości 7 km/h, postępować według instrukcji wyświetlanych w zestawie wskaźników i korzystać z ostrzeżeń generowanych przez układ wspomagania parkowania, aż zostanie zasygnalizowane zakończenie manewru.

Wspomaganie manewrów parkowania prostopadle do osi jezdni


Po zakończeniu manewru kontrolka gaśnie w zestawie wskaźników, a towarzyszy temu komunikat i sygnał dźwiękowy.

Funkcja wspomagania zostaje wyłączona: można znów przejąć kierowanie.

W trakcie manewru parkowania prostopadle do osi jezdni, funkcja Park Assist wyłącza się automatycznie, gdy tylko tył samochodu zbliży się na mniej niż 50 cm od przeszkody.

Wyłączanie

Układ zostaje wyłączony po naciśnięciu przycisku.

Układ wyłącza się automatycznie:

Kontrolka w zestawie wskaźników gaśnie i zostaje wyświetlony komunikat, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Kierowca musi wówczas przejąć kontrolę nad pojazdem.

Jeżeli układ wyłączy się w trakcie manewru, kierowca powinien go uruchomić ponownie, aby kontynuować pomiar.

Wyłączanie

Układ wyłącza się automatycznie:

W celu wyłączenia układu na dłuższy czas należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Usterki działania

W przypadku nieprawidłowego działania
kontrolka ta miga przez pewien czas i towarzyszy jej sygnał dźwiękowy.

Jeżeli usterka ma miejsce przy uruchomionym układzie, kontrolka gaśnie.

W przypadku niesprawności układu
kierowniczego ze wspomaganiem ta lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników miga, czemu towarzyszy komunikat

Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym

Jeżeli odległość poprzeczna między pojazdem a miejscem parkingowym jest zbyt duża, układ może nie być w stanie zmierzyć dostępnego miejsca. W trakcie manewru układ Park Assist nie bierze pod uwagę żadnych przedmiotów wystających poza obrys samochodu (np. drabiny na dachu lub zaczepu kulowego). Przy złej pogodzie albo zimą należy sprawdzić, czy czujniki nie są pokryte błotem, szronem ani śniegiem. W przypadku usterki należy sprawdzić układ w sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Mycie pod wysokim ciśnieniem Myjąc samochód, nie zbliżać dyszy do czujników na odległość mniejszą niż 30 cm.

Visiopark 1 – Visiopark 2

Gdy silnik pracuje, układy umożliwiają wyświetlanie na ekranie dotykowym obrazu otoczenia w pobliżu samochodu za pomocą jednej kamery (w wersji Visiopark 1) lub dwóc ...

Informacje praktyczne

...

Zobacz tez:

Parowanie urządzenia Bluetooth
Informacja na temat parowania urządzeń Bluetooth Parowanie to proces parowania telefonu komórkowego Bluetooth lub urządzeń z systemem przed nawiązaniem połączenia. Jest to procedura konieczna do ...

Ogrzewanie tylnej szyby
Ogrzewanie szyby tylnej usuwa zaparowanie z szyby tylnej. Aby móc korzystać z ogrzewania tylnej szyby, wyłącznik zapłonu musi znajdować się w położeniu ON. Naciśnij przycisk, aby wł ...

Rozpoznawanie głosowe
Podstawowa metoda obsługi Aktywacja rozpoznawania głosowego Naciśnij przycisk wybierania głosowego. Wyłączanie rozpoznawania głosowego Zastosuj jedną z poniższych metod: Naciśnij przycisk ro ...

Instrukcje obslugi: