Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Przypominanie o przeglądzie

Komputer pokładowy i przypomnienia o przeglądach (zestaw wskaźników typu A)


Jeżeli do zaplanowanego przeglądu pozostało mniej niż 1500 km lub 30 dni, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) na wyświetlaczu na kilka sekund pojawia się przypomnienie o przeglądzie. Przypomnieniu towarzyszy dźwięk ostrzegawczy.

Informacja

Aby zmienić ustawienia lub wyłączyć funkcję przypominania o przeglądach, należy się skontaktować z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Komputer pokładowy i przypomnienia o przeglądach (zestaw wskaźników typu A)


Jeżeli dystans lub liczba dni pozostałe do zaplanowanego przeglądu osiągnie wartość 0, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez kilka sekund miga symbol przypomnienia o przeglądzie ( ).


Komputer pokładowy i przypomnienia o przeglądach (zestaw wskaźników typu A)


Jeżeli przegląd nie został wykonany zgodnie z harmonogramem, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez kilka sekund miga symbol przypomnienia o przeglądzie ( ).


Aby zresetować przebieg/czas do przeglądu, należy przez ponad 5 sekund naciskać przycisk [RESET], a kiedy wskazanie dystansu zacznie migać, ponownie naciskać przycisk [RESET] przez ponad 1 sekundę.

Jeżeli przebieg/czas do przeglądu nie został ustawiony, symbol przypomnienia o przeglądzie ( ) nie wyświetla się.


Wskaźnik poziomu mocznika (silnik wysokoprężny, jeżeli występuje)

W tym trybie komputer podaje pozostałą w zbiorniku ilość roztworu mocznika.

Komputer pokładowy

Komputer pokładowy to sterowany mikroprocesorem system informacyjny prezentujący różne dane dotyczące jazdy. Informacja Odłączenie akumulat ...

Komputer pokładowy (typ B i C)

Komputer pokładowy to sterowany mikroprocesorem system informacyjny prezentujący różne dane dotyczące jazdy. Informacja Odłączenie akumulat ...

Zobacz tez:

Wybór trybu pracy
Za pomocą przycisków wyboru kierunku nawiewu można sterować przepływem powietrza przez układ wentylacyjny. Szczelinę nawiewu powietrza można skierować w następujący sposób: ...

Ostrzeganie przed pojazdami nadjeżdżającymi z tyłu
Podczas cofania system wykrywa i ostrzega przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej i z lewej strony. Warunki działania Na wyświetlaczu LCD przejdź do trybu User Settings (Ustawienia użytkownika) Drivin ...

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC)
(jeżeli występuje) Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC) zapobiega staczaniu się pojazdu do tyłu podczas ruszania pod górę. Układ automatycznie włącza hamulce i wyłącza ...

Instrukcje obslugi: