Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Przypominanie o przeglądzie

Komputer pokładowy i przypomnienia o przeglądach (zestaw wskaźników typu A)


Jeżeli do zaplanowanego przeglądu pozostało mniej niż 1500 km lub 30 dni, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) na wyświetlaczu na kilka sekund pojawia się przypomnienie o przeglądzie. Przypomnieniu towarzyszy dźwięk ostrzegawczy.

Informacja

Aby zmienić ustawienia lub wyłączyć funkcję przypominania o przeglądach, należy się skontaktować z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Komputer pokładowy i przypomnienia o przeglądach (zestaw wskaźników typu A)


Jeżeli dystans lub liczba dni pozostałe do zaplanowanego przeglądu osiągnie wartość 0, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez kilka sekund miga symbol przypomnienia o przeglądzie ( ).


Komputer pokładowy i przypomnienia o przeglądach (zestaw wskaźników typu A)


Jeżeli przegląd nie został wykonany zgodnie z harmonogramem, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) przez kilka sekund miga symbol przypomnienia o przeglądzie ( ).


Aby zresetować przebieg/czas do przeglądu, należy przez ponad 5 sekund naciskać przycisk [RESET], a kiedy wskazanie dystansu zacznie migać, ponownie naciskać przycisk [RESET] przez ponad 1 sekundę.

Jeżeli przebieg/czas do przeglądu nie został ustawiony, symbol przypomnienia o przeglądzie ( ) nie wyświetla się.


Wskaźnik poziomu mocznika (silnik wysokoprężny, jeżeli występuje)

W tym trybie komputer podaje pozostałą w zbiorniku ilość roztworu mocznika.

Komputer pokładowy

Komputer pokładowy to sterowany mikroprocesorem system informacyjny prezentujący różne dane dotyczące jazdy. Informacja Odłączenie akumulat ...

Komputer pokładowy (typ B i C)

Komputer pokładowy to sterowany mikroprocesorem system informacyjny prezentujący różne dane dotyczące jazdy. Informacja Odłączenie akumulat ...

Zobacz tez:

Schowki
Tych schowków można używać do przechowywania niewielkich przedmiotów. OSTROŻNIE Aby uniknąć kradzieży, nie wolno zostawiać wartościowych przedmiotów w bagażni ...

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym
Światła przednie Obróć przełącznikiem świateł, aby włączyć lub wyłączyć przednie światła oraz pozostałe oświetlenie zewnętrzne. Gdy świat ...

Płyn chłodzący silnika
Wysokociśnieniowy układ chłodzenia ma zbiornik napełniony całorocznym płynem chłodzącym zabezpieczającym przed zamarzaniem. Zbiornik ten jest napełniany przed wysyłką z zakładu pro ...

Instrukcje obslugi: