Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Komputer pokładowy (typ B i C)

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Wyposażenie pojazdu –> Komputer pokładowy (typ B i C)

Komputer pokładowy to sterowany mikroprocesorem system informacyjny prezentujący różne dane dotyczące jazdy.

Informacja

Odłączenie akumulatora powoduje utracenie niektórych danych, zapisanych w pamięci komputera pokładowego (np.

średniej prędkości).

Tryby komputera pokładowego

Komputer pokładowy (typ B i C)


Komputer pokładowy (typ B i C)


Aby zmienić tryb komputera pokładowego, należy użyć przełącznika "
"
na kierownicy.

Zużycie paliwa

Komputer pokładowy (typ B i C)


Średnie zużycie paliwa (1)

Zerowanie ręczne

Aby wyzerować wskazanie średniego zużycia paliwa, należy przez ponad sekundę naciskać przycisk [OK] na kierownicy, kiedy wyświetlane jest średnie zużycie paliwa.

Zerowanie automatyczne

Aby wskazanie średniego zużycia paliwa zerowało się automatycznie przy każdym tankowaniu, w menu ustawień użytkownika należy wybrać tryb "After Refuelling" (po zatankowaniu).

Informacja

Wskazanie średniego zużycia paliwa może być niedokładne, jeżeli od momentu włączenia stacyjki (stan ON) pojazd przejechał mniej niż 300 metrów.

Chwilowe zużycie paliwa (2)

Wyświetlacz łącznych informacji na temat jazdy

Komputer pokładowy (typ B i C)


Podawany jest przebieg łączny (1), średnie zużycie paliwa (2) oraz całkowity czas jazdy (3).

Dane są obliczane od ostatniego wyzerowania wskazań.

Aby ręcznie wyzerować wskazania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk [OK], kiedy wyświetlacz prezentuje łączne informacje na temat jazdy. Przebieg dzienny, średnie zużycie paliwa i całkowity czas jazdy zerują się równocześnie.

Kiedy pojazd zatrzymuje się z pracującym silnikiem (na przykład w korku lub na czerwonym świetle), łączne informacje na temat jazdy są nadal obliczane.

Informacja

Przed ponownym przeliczeniem średniego zużycia paliwa po wyłączeniu stacyjki, pojazd musi pokonać dystans minimum 300 metrów.

Wyświetlacz informacji na temat jazdy

Komputer pokładowy (typ B i C)


Podawany jest przebieg dzienny (1), średnie zużycie paliwa (2) oraz całkowity czas jazdy (3).

Dane obliczane są dla każdego cyklu jazdy.

Jednakże informacje na temat jazdy zerują się automatycznie po upływie 4 godzin od momentu wyłączenia silnika.

Aby ręcznie wyzerować wskazania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk [OK], kiedy wyświetlacz prezentuje informacje na temat jazdy. Przebieg dzienny, średnie zużycie paliwa i całkowity czas jazdy zerują się równocześnie.

Kiedy pojazd zatrzymuje się z pracującym silnikiem (na przykład w korku lub na czerwonym świetle), informacje na temat jazdy są nadal obliczane.

Informacja

Przed ponownym przeliczeniem średniego zużycia paliwa po wyłączeniu stacyjki, pojazd musi pokonać dystans minimum 300 metrów.

Prędkościomierz cyfrowy

Komputer pokładowy (typ B i C)


Prędkościomierz podaje prędkość pojazdu w kilometrach na godzinę (km/h).

Wskaźnik poziomu mocznika (silnik wysokoprężny, jeżeli występuje)

W tym trybie komputer podaje pozostałą w zbiorniku ilość roztworu mocznika.

Przypominanie o przeglądzie

Jeżeli do zaplanowanego przeglądu pozostało mniej niż 1500 km lub 30 dni, po każdym włączeniu stacyjki (stan ON) na wyświetlaczu na kil ...

Wyświetlacz przezierny (HUD)

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Wyświetlacz przezierny (Head Up Display - HUD) to przezroczysty wyświetlacz, który prezentuje niektóre informacje zestawu ...

Zobacz tez:

Osuszanie/odmrażanie tylnej szyby
Włączanie Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć osuszanie/odmrażanie tylnej szyby oraz, w zależności od wersji, zewnętrznych lusterek wstecznych. Zapali się pomarańczowa kontrolka przycisku. Wyłączanie Odmrażanie wyłącza ...

Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli
W przypadku włączenia się/migania którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych lub sygnalizacyjnych, system może nie działać prawidłowo. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem, aby podd ...

Olej silnikowy
UWAGA Wymiana oleju silnikowego powinna być wykonana przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Zalecany olej Aby przestrzegać harmonogramu przeglądów okresowych i uchronić ...

Instrukcje obslugi: