Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego - silnik wysokoprężny

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Przeglądy, czynności obsługowe i naprawy –> Olej silnikowy –> Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego - silnik wysokoprężny

Olej silnikowy


Olej silnikowy


1. Upewnić się, że pojazd stoi na równym podłożu.

2. Uruchomić silnik i odczekać, aż osiągnie normalną temperaturę pracy.

3. Wyłączyć silnik i odczekać kilka minut, aż olej spłynie do miski olejowej.

4. Wyciągnąć wskaźnik poziomu oleju, wytrzeć do sucha i włożyć do oporu.

5. Ponownie wyciągnąć wskaźnik i sprawdzić poziom oleju.

6. Poziom powinien znajdować się w zakresie C. Jeżeli poziom znajduje się w zakresie D, należy dolać tyle oleju, by poziom znalazł się z zakresie C.

OSTRZEŻENIE

Przewody elastyczne chłodnicy

Uważać, aby podczas sprawdzania poziomu lub dolewania oleju silnikowego nie dotknąć przewodów chłodnicy, ponieważ mogą być gorące i spowodować poparzenie.

UWAGA

Olej silnikowy


Jeżeli poziom oleju jest zbliżony do oznaczenia "L", należy dolać tylko tyle oleju, by osiągnął oznaczenie "F". Nie przekraczać poziomu maksymalnego Stosować wyłącznie wymagane oleje silnikowe.

Sprawdzanie oleju silnikowego i filtra

Olej silnikowy


Olej silnikowy i filtr oleju powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTRZEŻENIE

Długotrwały i stale powtarzający się kontakt z olejem silnikowym skutkuje wymywaniem naturalnego tłuszczu ze skóry ludzkiej, powodując jej wysuszenie, podrażnienie i problemy natury dermatologicznej. Badania dermatologiczne dowodzą również, że używany olej silnikowy zawiera składniki powodujące nowotwory skóry. Po kontakcie z używanym olejem silnikowym należy zawsze jak najszybciej dokładnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego - silnik benzynowy

1. Upewnić się, że pojazd stoi na równym podłożu. 2. Uruchomić silnik i odczekać, aż osiągnie normalną temperatur ...

Płyn chłodzący

Układ chłodzenia napełniony jest całorocznym, niezamarzającym płynem chłodzącym. Zbiornik wyrównawczy napełniony jest fabry ...

Zobacz tez:

Ekran dotykowy
Układ ten umożliwia dostęp do: stałego wyświetlania godziny i temperatury zewnętrznej (w przypadku ryzyka gołoledzi pojawia się niebieska kontrolka), sterowania układem ogrzewania/ klimatyzacji, menu ustawiania parametrów funkcji ...

Modyfikacje pojazdu
Nie należy modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą spowodować naruszenie obowiązujących przepisów i norm czystości spalin, wpływać negatywnie na osiągi pojazdu, jego trwałość i ...

Obsługa trybu AUX
1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. 2. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/regulacji głośności. 3. Naciśnij przycisk multimediów ...

Instrukcje obslugi: