Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Płyn chłodzący

Układ chłodzenia napełniony jest całorocznym, niezamarzającym płynem chłodzącym.

Zbiornik wyrównawczy napełniony jest fabrycznie.

Co najmniej raz w roku należy sprawdzać stężenie płynu chłodzącego i jego poziom - przed sezonem zimowym i przed jazdą w niskiej temperaturze.

UWAGA

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

Płyn chłodzący


Sprawdzać stan i połączenia wszystkich przewodów elastycznych układu chłodzenia oraz nagrzewnicy. Wymieniać wszystkie napęczniałe lub uszkodzone przewody.

Kiedy silnik jest zimny, poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami "MAX" i "MIN" (lub "F" i "L") na zbiorniku wyrównawczym płynu.

Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski, można dolać wody destylowanej.

Dolać tylko tyle wody lub płynu, aby poziom płynu osiągnął oznaczenie "MAX" (lub "F").

Nie przekraczać maksymalnego poziomu płynu.

Jeżeli konieczne jest częste uzupełnianie płynu chłodzącego, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Płyn chłodzący


OSTRZEŻENIE

Nigdy nie odkręcać
zakrętki zbiornika wyrównawczego/ chłodnicy ani korka spustowego płynu chłodzącego, dopóki silnik i chłodnica nie ostygną. Z układu może wydostać się gorąca para lub płyn chłodzący pod ciśnieniem, powodując poważne obrażenia.

Wyłączyć silnik i odczekać, aż ostygnie.

Podczas odkręcania zakrętki zbiornika wyrównawczego/chłodnicy zachowywać najwyższą ostrożność. Owinąć zakrętkę grubą tkaniną i powoli odkręcać zakrętkę w lewo, aż do pierwszego oporu. Odsunąć się od pojazdu, ponieważ w układzie chłodzenia może panować wysokie ciśnienie. Po upewnieniu się, że ciśnienie obniżyło się należy przycisnąć zakrętkę przez tkaninę i kontynuować odkręcanie.

Wentylator chłodnicy
może pracować lub uruchamiać się nawet po wyłączeniu pojazdu. Pracujący wentylator chłodnicy może spowodować obrażenia.

Nie zbliżać dłoni, odzieży ani narzędzi do pracującego wentylatora chłodnicy.

Sterowanie wentylatorem chłodnicy odbywa się na podstawie temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji i prędkości pojazdu. Po obniżeniu temperatury płynu chłodzącego wentylator wyłącza się automatycznie. Jest to zjawisko normalne. Jeżeli pojazd jest wyposażony w bezpośredni wtrysk paliwa (T-GDI), wentylator chłodnicy może włączyć się niespodziewanie i działać do momentu odłączenia zacisku ujemnego (-) od akumulatora.

Wymagany płyn chłodzący

Patrz poniższa tabela składu płynu chłodzącego.

Płyn chłodzący


Informacja

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego składu mieszaniny, najłatwiej zmieszać ze sobą równe ilości wody i płynu niezamarzającego. Mieszanina taka jest skuteczna dla temperatur do -35ºC.

Wymiana płynu chłodzącego

Płyn chłodzący powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai zgodnie z harmonogramem przeglądów.

UWAGA

Aby nie dopuścić do wylania się płynu chłodzącego np. na alternator, przed odkręceniem zakrętki zbiornika wyrównawczego/ chłodnicy należy owinąć ją grubą tkaniną.

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego - silnik wysokoprężny

1. Upewnić się, że pojazd stoi na równym podłożu. 2. Uruchomić silnik i odczekać, aż osiągnie normalną temperatur& ...

Płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem

(JEŻELI WYSTĘPUJE) Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem Okresowo sprawdzać poziom płynu hamulcowego w zbiorniku. Po ...

Zobacz tez:

Paliwo
Pojemność zbiornika: ok. 53 l. Poziom rezerwy: 6 l. Minimalny poziom paliwa Gdy poziom paliwa w zbiorniku paliwa będzie niski, włącza się ta kontrolka w zestawie wskaźników i towarzyszy jej komunikat na wyświetlaczu oraz sygnał dźw ...

Tabela podsumowująca możliwości zamontowania fotelików ISOFIX
Zgodnie z ustawodawstwem europejskim poniższa tabela przedstawia możliwości zamontowania fotelików dziecięcych ISOFIX w samochodzie na siedzeniach wyposażonych w mocowania ISOFIX. W przypadku uniwersalnych i półuniwersalnych fotelików ...

Klimatyzacja ręczna
Regulacja temperatury. Włączenie/wyłączenie klimatyzacji. Regulacja rozprowadzania powietrza. Regulacja nawiewu powietrza. Zamknięty obieg powietrza. Układ klimatyzacji działa wyłącznie przy pracującym silniku. Regulacja te ...

Instrukcje obslugi: