Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Komfort wnętrza –> System audio [Typ B (z ekranem dotykowym)] –> Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku

Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku


Regulacja głośności

Obracaj pokrętłem regulacji głośności na panelu sterowania. Można również posługiwać się przyciskami regulacji głośności na kierownicy.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz ikonę
na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.

Wybierz pozycję Wyświetlacz , aby wybrać element, w którym chcesz dokonać zmian.

Wyłączenie wyświetlacza/Zegar

Wyświetlacz centralny można wyłączyć.

Aby wyłączyć wyświetlacz, wybierz Wyłącz wyświetlacz .

Po wybraniu Wyłącz wyświetlacz i pokaż zegar wyświetlacz centralny jest wyłączany i wyświetlany jest zegar.

Wyświetlacz centralny można włączyć ponownie w następujący sposób:

Ustawianie trybu nocnego/dziennego ekranu

Można wybrać tryb dzienny lub nocny ekranu.

Auto : Automatyczne przełączanie ekranu zgodnie z warunkami oświetlenia zewnętrznego*1

Tryb dzienny : Tryb dzienny ekranu

Tryb nocny : Tryb nocny ekranu

*1 Jeśli działanie pokrętła regulacji podświetlenia zostało anulowane, ekran wyświetlacza będzie znajdował się na stałe w trybie dziennym.

Regulacja jasności

Wyreguluj jasność wyświetlacza centralnego za pomocą suwaka.

Regulacja kontrastu

Wyreguluj kontrast wyświetlacza centralnego za pomocą suwaka.

Przywracanie fabrycznych ustawień wyświetlacza

Wszystkie ustawienia ekranu można przywrócić do ustawień początkowych.

1. Wybierz Resetuj .

2. Wybierz Tak .

Regulacja parametrów dźwięku

Wybierz ikonę na ekranie głównym,
aby wyświetlić ekran ustawień.

Wybierz pozycję Dźwięk , aby wybrać element, w którym chcesz dokonać zmian.

Wskazanie

Wartość ustawienia

Bass (Tony niskie) + Strona: Wzmocnienie tonów niskich

- Strona: Złagodzenie tonów niskich

Treble (Tony wysokie) + Strona: Wzmocnienie tonów wysokich

- Strona: Złagodzenie tonów wysokich

Fade (Balans głośności przód/ tył) Przód: Wzmocnienie głośności dźwięku z głośników przednich

Tył: Wzmocnienie głośności dźwięku z głośników tylnych

Balance (Balans głośności lewa/ prawa strona) Strona prawa: Wzmocnienie głośności dźwięku z głośników po prawej stronie

Strona lewa: Wzmocnienie głośności dźwięku z głośników po lewej stronie

ALC*1 (Automatyczna regulacja głośności) Wył.―Regulacja na siedmiu poziomach
Bose Centerpoint*2 (Automatyczna regulacja poziomu dźwięku przestrzennego) Wł./Wył.
Bose AudioPilot*2 (Automatyczna regulacja głośności) Wł./Wył.
Sygnał dźwiękowy (Dźwięk pracy systemu audio) Wł./Wył.

*1 Standardowy system audio *2 System dźwiękowy Bose

ALC (Automatyczna regulacja głośności) Automatyczna kontrola poziomu (ALC) to funkcja, która automatycznie reguluje poziom głośności i jakości dźwięku w zależności od prędkości samochodu.

Głośność zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości samochodu i zmniejsza się wraz z jej zmniejszeniem.

Bose Centerpoint (Automatyczna regulacja poziomu dźwięku przestrzennego) Centerpoint*3 pozwala właścicielom samochodów na słuchanie dźwięku przestrzennego Bose z płyt CD i MP3.

Zaprojektowany specjalnie, by spełniać nietypowe wymogi związane z odtwarzaniem dźwięku przestrzennego w samochodzie.

Przetwarza sygnały stereo do wielu kanałów pozwalających na większą precyzję podczas odtwarzania dźwięku.

Ulepszony algorytm tworzy jednocześnie szersze, bardziej przestronne pole dźwiękowe.

*3 Centerpoint jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bose Corporation.

Bose AudioPilot (Automatyczna regulacja głośności) Podczas jazdy dźwięk otoczenia może ograniczać przyjemność dźwięku emitowanego z głośników.

Technologia kompensacji hałasu AudioPilot*4 stale koryguje dźwięk z głośników w zależności od dźwięku otoczenia i prędkości samochodu.

Reaguje jedynie na dłużej trwające źródła hałasu a nie krótkotrwałe, przerywane, jak na przykład progi zwalniające.

Zaawansowany algorytm DSP umożliwia szybszą i bardziej efektywną kompensację hałasów nietypowych, jak jazda po bardzo nierównej nawierzchni lub jazda z wysoką prędkością.

*4 AudioPilot jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bose Corporation.

Ekran główny

Ikona Funkcja Aplikacje Można sprawdzić takie informacje, jak średnie zużycie paliwa, czynności obsługowe i ostr ...

Obsługa radia

Włączanie radia Wybierz ikonę na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu żądanej stacji radiowej w d ...

Zobacz tez:

Tryb oszczędzania energii
Tryb odciążenia W zależności od poziomu naładowania akumulatora układ wyłącza nieużywane funkcje. W pojeździe znajdującym się w ruchu niektóre funkcje, takie jak klimatyzacja czy ogrzewanie tylnej szyby, mogą być czasowo wyłącz ...

System monitorowania martwego pola w lusterkach
System monitorowania martwego pola w lusterkach wykrywa i sygnalizuje obecność obiektów w "martwej strefie" po obu stronach pojazdu. System ostrzega kierowcę poprzez lampki w lusterkach zewnętrznych o wykryciu ob ...

Stacyjka
OSTRZEŻENIEAby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA, należy stosować następujące środki ostrożności: NIGDY nie zezwalać dzieciom ani innym osobom ...

Instrukcje obslugi: