Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Tryb komputera pokładowego

Tryby wyświetlacza LCD (zestaw wskaźników typu B i C)


W trybie komputera pokładowego wyświetlacz prezentuje dane dotyczące jazdy, takie jak zużycie paliwa, przebieg dzienny i prędkość pojazdu.

Więcej informacji podano w podrozdziale "Komputer pokładowy" w niniejszym rozdziale.

Tryb podpowiedzi systemu nawigacji (TBT)

Tryby wyświetlacza LCD (zestaw wskaźników typu B i C)


W tym trybie wyświetlacz prezentuje podpowiedzi systemu nawigacji.

Tryb wspomagania

Tryby wyświetlacza LCD (zestaw wskaźników typu B i C)


Tryb LKA/DAW W tym trybie wyświetlacz prezentuje stan układu utrzymywania na pasie ruchu (LKA) i układu monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW).

Tryby wyświetlacza LCD (zestaw wskaźników typu B i C)


Tire Pressure (ciśnienie w oponach) W tym trybie wyświetlacz prezentuje informacje dotyczące ciśnienia w oponach.

Tryb ostrzegania

W tym trybie wyświetlacz LCD może przez kilka sekund prezentować następujące komunikaty ostrzegawcze:

Tryby wyświetlacza LCD

Tryb Symbol Objaśnienie Komputer pokładowy W tym trybie wyświetlacz prezentuje informacje takie jak przebieg, zużycie paliw ...

Tryb ustawień użytkownika

W tym trybie można zmieniać ustawienia zestawu wskaźników, sterowania zamkami drzwi, oświetleniem itp. Head-up display (wyświetlacz przezierny ...

Zobacz tez:

Immobilizer
(jeżeli występuje) Immobilizer chroni pojazd przed kradzieżą. Użycie nieprawidłowo zakodowanego kluczyka (lub innego urządzenia) powoduje wyłączenie układu napędowego. Po włącz ...

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
OSTRZEŻENIEAni układ ABS, ani układ ESC nie zapobiega wypadkom spowodowanym przez nieprawidłowe lub niebezpieczne manewry. Mimo że układy te zwiększają panowanie nad pojazdem podczas hamow ...

Harmonogram przeglądów okresowych
Uwagi dotyczące harmonogramu przeglądów Jeśli pojazd jest normalnie eksploatowany, gdy nie jest spełniony żaden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z normalnym harmonogramem ...

Instrukcje obslugi: