Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Tryb komputera pokładowego

Tryby wyświetlacza LCD (zestaw wskaźników typu B i C)


W trybie komputera pokładowego wyświetlacz prezentuje dane dotyczące jazdy, takie jak zużycie paliwa, przebieg dzienny i prędkość pojazdu.

Więcej informacji podano w podrozdziale "Komputer pokładowy" w niniejszym rozdziale.

Tryb podpowiedzi systemu nawigacji (TBT)

Tryby wyświetlacza LCD (zestaw wskaźników typu B i C)


W tym trybie wyświetlacz prezentuje podpowiedzi systemu nawigacji.

Tryb wspomagania

Tryby wyświetlacza LCD (zestaw wskaźników typu B i C)


Tryb LKA/DAW W tym trybie wyświetlacz prezentuje stan układu utrzymywania na pasie ruchu (LKA) i układu monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW).

Tryby wyświetlacza LCD (zestaw wskaźników typu B i C)


Tire Pressure (ciśnienie w oponach) W tym trybie wyświetlacz prezentuje informacje dotyczące ciśnienia w oponach.

Tryb ostrzegania

W tym trybie wyświetlacz LCD może przez kilka sekund prezentować następujące komunikaty ostrzegawcze:

Tryby wyświetlacza LCD

Tryb Symbol Objaśnienie Komputer pokładowy W tym trybie wyświetlacz prezentuje informacje takie jak przebieg, zużycie paliw ...

Tryb ustawień użytkownika

W tym trybie można zmieniać ustawienia zestawu wskaźników, sterowania zamkami drzwi, oświetleniem itp. Head-up display (wyświetlacz przezierny ...

Zobacz tez:

Światła awaryjne
Światła awaryjne ostrzegają innych kierowców. Informują one o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się, wyprzedzania lub mijania niesprawnego pojazdu. ...

Siedzenie tylne
Dzielone składane tylne oparcie Aby zwiększyć pojemność bagażnika, możesz złożyć oparcia tylnych siedzeń. OSTRZEŻENIE Zabezpiecz dobrze ładunek w części bagażowej, g ...

Holowanie samochodu
Sposób postępowania w przypadku holowania własnego samochodu lub holowania innego pojazdu z użyciem przykręcanego pierścienia. Dostęp do narzędzi Zaczep holowniczy znajduje się w skrzynce z narzędziami pod podłogą bagażnika. Wi ...

Instrukcje obslugi: