KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Uruchamianie pojazdu hybrydowego (inteligentny kluczyk)

KIA Niro - Instrukcja Obslugi –> Przegląd układu hybrydowego –> Uruchamianie pojazdu hybrydowego (inteligentny kluczyk)

Uruchamianie układu hybrydowego

1.Wchodząc do pojazdu, należy mieć przy sobie inteligentny kluczyk.

2.Sprawdzić, czy hamulec postojowy został zaciągnięty.

3.Umieścić dźwignię zmiany biegów w położeniu P (Postój).

W położeniu N (Bieg jałowy) nie można uruchomić pojazdu.

4.Nacisnąć pedał hamulca.

5.Wcisnąć przycisk ENGINE START/ STOP (Uruchamianie/zatrzymanie silnika) lub przestawić przełącznik zapłonu do położenia ON (Wł.).

6.Silnik powinien być uruchamiany bez wciskania pedału gazu. W skrajnie niskich temperaturach lub jeżeli pojazd nie był używany przez pewien czas, należy odczekać, aż silnik się nagrzeje, nie wciskając pedału gazu.

Jeżeli kierowca wykona czynności zgodnie z procedurą uruchamiania, w zestawie wskaźników podświetli się symbol READY (Gotowe).

Oszczędne i bezpieczne korzystanie z układu hybrydowego

UWAGA

Gdy układ hybrydowy jest w trybie READY (Gotowy), silnik będzie się włączał i wyłączał w miarę potrzeb.

Gdy układ będzie gotowy do pracy, w zestawie wskaźników podświetli się symbol READY (Gotowy).

Przepływ energii w pojeździe niro hybrid

Układ hybrydowy Kia informuje kierowcę o przepływie energii w poszczególnych trybach pracy. Aktualne warunki układu wskazuje jedenaście tryb&o ...

Podzespoły pojazdu hybrydowego

Silnik: 1,6 l Silnik elektryczny: 32 kW Przekładnia: 6 biegów, dwusprzęgłowa (DCT) Hybrydowy prądnico-rozrusznik (HSG) Hybrydowa jednostka s ...

Zobacz tez:

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC)
(jeśli jest w wyposażeniu) Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC) przeznaczony jest do stabilizacji toru jazdy podczas skręcania. Układ ESC sprawdza ustawienie kierownicy i bieżący kierunek jazdy. ...

Regulacja temperatury
Aby ustawić maksymalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w prawo, do oporu. Aby ustawić minimalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w lewo, do oporu. ...

Dbałość o wnętrze
Ogólne środki ostrożności Chronić deskę rozdzielczą i inne elementy plastikowe przed kontaktem z substancjami chemicznymi, takimi jak perfumy, olejki kosmetyczne, kremy do opalania, środki do mycia ...

Instrukcje obslugi: