Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Tryby wyświetlacza LCD


Tryb Symbol Objaśnienie
Komputer pokładowy W tym trybie wyświetlacz prezentuje informacje takie jak przebieg, zużycie paliwa itp.
Tryb podpowiedzi systemu nawigacji (TBT) W tym trybie wyświetlacz prezentuje podpowiedzi systemu nawigacji.
Układy wspomagające kierowcę W tym trybie wyświetlacz prezentuje stan:
  • układu utrzymywania na pasie ruchu (LKA),
  • układu monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW),
  • ciśnienia w oponach.
Ustawienia użytkownika W tym trybie można zmieniać ustawienia sterowania zamkami drzwi, oświetleniem itp.
Ostrzeżenia W tym trybie wyświetlacz prezentuje komunikaty ostrzegawcze tempomatu itp.

Wyświetlane informacje mogą różnić się w zależności od funkcji faktycznie występujących w danym pojeździe.

Shift to P to edit settings/Engage parking brake to edit settings

Shift to P to edit settings (aby edytować ustawienia, ustawić selektor w położeniu P)/Engage parking brake to edit settings (aby edytować ustawienia, włączyć hamulec postojowy)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się po próbie zmiany ustawień użytkownika w czasie jazdy.

Quick guide (Help) (szybki przewodnik - pomoc) - jeżeli występuje

Ten tryb służy jako krótki przewodnik po układach pojazdu, których ustawienia może zmieniać użytkownik.

Należy wybrać pozycję, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk OK.

Więcej informacji dotyczących każdego z układów podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej Instrukcji obsługi.

Sterowanie wyświetlaczem LCD

Tryby wyświetlacza LCD można zmieniać za pomocą przycisków znajdujących się na kierownicy. :  Przycisk zmiany trybu ...

Tryb komputera pokładowego

W trybie komputera pokładowego wyświetlacz prezentuje dane dotyczące jazdy, takie jak zużycie paliwa, przebieg dzienny i prędkość pojazdu. ...

Zobacz tez:

Bluetooth (BT) Audio
(1) Odtwarzanie/pauza Wstrzymuje lub kontynuuje odtwarzanie muzyki. (2) Menu Przechodzi do ekranu menu. (3) Obraz albumu Wyświetla informacje o utworze. UWAGA Niektóre modele telefonów mogą nie obsługiwa ...

Zalecenia dotyczące układu wspomagania parkowania tyłem
Sygnał ostrzegawczy może nie być emitowany w zależności od prędkości i kształtu wykrytych obiektów. Układ wspomagania parkowania tyłem może działać wadliwie, jeże ...

Kurtynowe poduszki powietrzne
Kurtynowe poduszki powietrzne znajdują się po obu stronach samochodu, wzdłuż wzmocnień dachowych, nad drzwiami przednimi i tylnymi. Są one zaprojektowane tak, aby podczas niebezpiecznych uderzeń bocznych chro ...

Instrukcje obslugi: