Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Tryby wyświetlacza LCD


Tryb Symbol Objaśnienie
Komputer pokładowy W tym trybie wyświetlacz prezentuje informacje takie jak przebieg, zużycie paliwa itp.
Tryb podpowiedzi systemu nawigacji (TBT) W tym trybie wyświetlacz prezentuje podpowiedzi systemu nawigacji.
Układy wspomagające kierowcę W tym trybie wyświetlacz prezentuje stan:
  • układu utrzymywania na pasie ruchu (LKA),
  • układu monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW),
  • ciśnienia w oponach.
Ustawienia użytkownika W tym trybie można zmieniać ustawienia sterowania zamkami drzwi, oświetleniem itp.
Ostrzeżenia W tym trybie wyświetlacz prezentuje komunikaty ostrzegawcze tempomatu itp.

Wyświetlane informacje mogą różnić się w zależności od funkcji faktycznie występujących w danym pojeździe.

Shift to P to edit settings/Engage parking brake to edit settings

Shift to P to edit settings (aby edytować ustawienia, ustawić selektor w położeniu P)/Engage parking brake to edit settings (aby edytować ustawienia, włączyć hamulec postojowy)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się po próbie zmiany ustawień użytkownika w czasie jazdy.

Quick guide (Help) (szybki przewodnik - pomoc) - jeżeli występuje

Ten tryb służy jako krótki przewodnik po układach pojazdu, których ustawienia może zmieniać użytkownik.

Należy wybrać pozycję, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk OK.

Więcej informacji dotyczących każdego z układów podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej Instrukcji obsługi.

Sterowanie wyświetlaczem LCD

Tryby wyświetlacza LCD można zmieniać za pomocą przycisków znajdujących się na kierownicy. :  Przycisk zmiany trybu ...

Tryb komputera pokładowego

W trybie komputera pokładowego wyświetlacz prezentuje dane dotyczące jazdy, takie jak zużycie paliwa, przebieg dzienny i prędkość pojazdu. ...

Zobacz tez:

Jak działa system audio samochodu
Odbiór fal ultrakrótkich FM Sygnały radiowe AM i FM nadawane są z wieży transmisyjnych znajdujących się wokół miasta. Wychwytywane są przez antenę radiową samochodu. Następn ...

Tryb BT audio
(1) Przycisk powtarzania Naciśnięcie przycisku [1] powoduje włączenie/ wyłączenie powtarzania. (2) Przycisk odtwarzania losowego Naciśnięcie przycisku [2] powoduje włączenie/ wyłącz ...

Wspomaganie hamowania awaryjnego (AEB)
(JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU) Zadaniem systemu AEB jest zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka wypadku. Wykorzystując czujniki (radar i kamera) system mierzy odległość od poprzedzającego pojazdu lub pieszego prze ...

Instrukcje obslugi: