Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Tryby wyświetlacza LCD


Tryb Symbol Objaśnienie
Komputer pokładowy W tym trybie wyświetlacz prezentuje informacje takie jak przebieg, zużycie paliwa itp.
Tryb podpowiedzi systemu nawigacji (TBT) W tym trybie wyświetlacz prezentuje podpowiedzi systemu nawigacji.
Układy wspomagające kierowcę W tym trybie wyświetlacz prezentuje stan:
  • układu utrzymywania na pasie ruchu (LKA),
  • układu monitorowania zmęczenia kierowcy (DAW),
  • ciśnienia w oponach.
Ustawienia użytkownika W tym trybie można zmieniać ustawienia sterowania zamkami drzwi, oświetleniem itp.
Ostrzeżenia W tym trybie wyświetlacz prezentuje komunikaty ostrzegawcze tempomatu itp.

Wyświetlane informacje mogą różnić się w zależności od funkcji faktycznie występujących w danym pojeździe.

Shift to P to edit settings/Engage parking brake to edit settings

Shift to P to edit settings (aby edytować ustawienia, ustawić selektor w położeniu P)/Engage parking brake to edit settings (aby edytować ustawienia, włączyć hamulec postojowy)

Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się po próbie zmiany ustawień użytkownika w czasie jazdy.

Quick guide (Help) (szybki przewodnik - pomoc) - jeżeli występuje

Ten tryb służy jako krótki przewodnik po układach pojazdu, których ustawienia może zmieniać użytkownik.

Należy wybrać pozycję, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk OK.

Więcej informacji dotyczących każdego z układów podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej Instrukcji obsługi.

Sterowanie wyświetlaczem LCD

Tryby wyświetlacza LCD można zmieniać za pomocą przycisków znajdujących się na kierownicy. :  Przycisk zmiany trybu ...

Tryb komputera pokładowego

W trybie komputera pokładowego wyświetlacz prezentuje dane dotyczące jazdy, takie jak zużycie paliwa, przebieg dzienny i prędkość pojazdu. ...

Zobacz tez:

Zaczepy dywaników
(jeżeli występują) Należy ZAWSZE mocować dywaniki przednie do zaczepów podłogowych. Zaczepy zapobiegają przesuwaniu się dywaników do przodu podczas jazdy. OSTRZEŻENIEPodczas uk& ...

Obsługa zamków drzwi z zewnątrz pojazdu
Obrócić kluczyk w kierunku tyłu pojazdu, aby otworzyć zamek, a w kierunku przodu, aby go zamknąć. Zablokowanie/odblokowanie drzwi kierowcy za pomocą kluczyka powoduje automatyczne zablokowanie/odb ...

Pilot zdalnego sterowania w kierownicy
Zestaw opcji w pojeździe może być inny niż na ilustracji. (1) MUTE (wycisz) Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie urządzenia. (2) MODE (tryb) Naciśnięcie tego przycisku pozwala prze ...

Instrukcje obslugi: