Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Układ stabilizacji pojazdu (VSM)

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Układ hamulcowy –> Układ stabilizacji pojazdu (VSM)

(jeżeli występuje)

Układ stabilizacji pojazdu (VSM) jest podukładem układu stabilizacji toru jazdy (ESC). Pomaga on w utrzymywaniu stabilności pojazdu podczas gwałtownego przyspieszania lub hamowania na mokrej, śliskiej albo nierównej nawierzchni, kiedy przyczepność poszczególnych kół jest różna.

OSTRZEŻENIE

Pomimo wyposażenia pojazdu w układ VSM należy stosować następujące środki ostrożności:

  • ZAWSZE zwracać uwagę na prędkość pojazdu poprzedzającego i odległość od niego. Układ VSM nie zastępuje prawidłowej techniki jazdy i bezpiecznego pokonywania zakrętów.
  • Zawsze dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze.

    Układ VSM nie zapobiega wypadkom.

    Nadmierna prędkość przy złych warunkach atmosferycznych, śliskiej lub nierównej nawierzchni może doprowadzić do poważnego wypadku.

Sposób działania układu VSM

Włączanie układu Układ VSM jest włączony (gotowy do ingerencji) w następujących przypadkach:

Ingerencja układu Po naciśnięciu pedału hamulca w warunkach, które mogą spowodować ingerencję układu ESC, można usłyszeć terkoczący dźwięk emitowany przez układ hamulcowy i odczuć drgania pedału. Jest to zjawisko normalne, które oznacza ingerencję układu VSM.

Informacja

Układ VSM nie działa w następujących przypadkach:

OSTRZEŻENIE

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ESC ( ) albo lampka ostrzegawcza
elektrycznego wspomagania układu kierowniczego (
) świeci się lub
miga, może to oznaczać usterkę układu VSM.

W takim przypadku pojazd jak najszybciej powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Jazda z obręczami kół lub oponami o różnych rozmiarach może spowodować nieprawidłowe działanie układu VSM.

Przed wymianą opon upewnić się, że wszystkie opony i obręcze kół mają taki sam rozmiar. Nigdy nie jeździć pojazdem z obręczami kół lub oponami o różnych rozmiarach.

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC) pomaga w stabilizacji pojazdu podczas pokonywania zakrętów. Układ ten porównuje kąt obrotu kierownicy ...

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC)

(jeżeli występuje) Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC) zapobiega staczaniu się pojazdu do tyłu podczas ruszania pod górę. ...

Zobacz tez:

Elektryczne podnośniki szyb
Przedni lewy. Przedni prawy. Tylny prawy. Tylny lewy. Blokada elektrycznych podnośników szyb tylnych. Sterowanie ręczne Aby otworzyć lub zamknąć szybę, wcisnąć przełącznik lub łagodnie go pociągnąć, nie pokonując ...

Tryb komputera pokładowego
W trybie komputera pokładowego wyświetlacz prezentuje dane dotyczące jazdy, takie jak zużycie paliwa, przebieg dzienny i prędkość pojazdu. Więcej informacji podano w podrozdziale "Komputer pok ...

Połączenie alarmowe lub z assistance
Zgodnie z warunkami ogólnymi korzystania z usługi, które są dostępne w punktach sprzedaży, a także z zastrzeżeniem ograniczeń technologicznych i technicznych. Peugeot Connect SOS W sytuacji awaryjnej nacisnąć na ponad 2 sekund ...

Instrukcje obslugi: