Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Ustawienia


System umożliwia dostęp do ustawień ekranu, dźwięku, daty/godziny, łącza Bluetooth, podstawowych ustawień systemowych i wyłączania ekranu.

Aby uzyskać dostęp do ustawień, należy nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio.

Display (ekran)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Display] (ekran).

Sound (dźwięk)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Sound] (dźwięk).

Date/Time (data/godzina)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Date/Time] (data/godzina).

Bluetooth (łącze Bluetooth)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio Wybrać pozycję [Bluetooth] (łącze
Bluetooth).

Informacja

System (podstawowe ustawienia systemowe)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [System] (ustawienia systemowe).

Informacja

Zresetowanie ustawień systemu powoduje jego działanie wg parametrów domyślnych oraz usunięcie wszystkich zapisanych danych i ustawień.

Display Off (wyłączenie ekranu)

Funkcja ta umożliwia wyłączenie ekranu, np. aby zapobiec oślepianiu podczas jazdy nocą.

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Display Off] (wyłączenie ekranu).

Informacja

Aby ustawić informacje wyświetlane po wyłączeniu ekranu, należy skorzystać z funkcji wygaszacza ekranu (Screensaver).

Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

Odbieranie połączenia telefonicznego z połączonym urządzeniem Bluetooth. Nazwa rozmówcy: jeżeli numer rozmówcy jest zapisany na ...

Za kierownicą

OSTRZEŻENIETlenek węgla (CO) to gaz trujący. Wdychanie tlenku węgla może spowodować utratę przytomności i stanowi zagrożenie ...

Zobacz tez:

Siedzenie tylne
Dzielone składane tylne oparcie Aby zwiększyć pojemność bagażnika, możesz złożyć oparcia tylnych siedzeń. OSTRZEŻENIE Zabezpiecz dobrze ładunek w części bagażowej, g ...

Zagłówki
Położenie OstrzeżeniePrzed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować zagłówki. Górna krawędź zagłówka powinna znajdować się na wysokości gó ...

Czujnik radarowy (przedni)
Twój samochód wyposażony jest w czujnik radarowy (przedni). Czujnik radarowy (przedni) jest wykorzystywany przez następujące systemy: Aktywny tempomat (MRCC) Aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system ...

Instrukcje obslugi: