Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Ustawienia


System umożliwia dostęp do ustawień ekranu, dźwięku, daty/godziny, łącza Bluetooth, podstawowych ustawień systemowych i wyłączania ekranu.

Aby uzyskać dostęp do ustawień, należy nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio.

Display (ekran)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Display] (ekran).

Sound (dźwięk)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Sound] (dźwięk).

Date/Time (data/godzina)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Date/Time] (data/godzina).

Bluetooth (łącze Bluetooth)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio Wybrać pozycję [Bluetooth] (łącze
Bluetooth).

Informacja

System (podstawowe ustawienia systemowe)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [System] (ustawienia systemowe).

Informacja

Zresetowanie ustawień systemu powoduje jego działanie wg parametrów domyślnych oraz usunięcie wszystkich zapisanych danych i ustawień.

Display Off (wyłączenie ekranu)

Funkcja ta umożliwia wyłączenie ekranu, np. aby zapobiec oślepianiu podczas jazdy nocą.

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Display Off] (wyłączenie ekranu).

Informacja

Aby ustawić informacje wyświetlane po wyłączeniu ekranu, należy skorzystać z funkcji wygaszacza ekranu (Screensaver).

Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

Odbieranie połączenia telefonicznego z połączonym urządzeniem Bluetooth. Nazwa rozmówcy: jeżeli numer rozmówcy jest zapisany na ...

Za kierownicą

OSTRZEŻENIETlenek węgla (CO) to gaz trujący. Wdychanie tlenku węgla może spowodować utratę przytomności i stanowi zagrożenie ...

Zobacz tez:

Układ ułatwiający parkowanie
Informacje ogólne Po przymocowaniu przyczepy lub bagażnika rowerowego do haka holowniczego układ ułatwiający parkowanie zostaje wyłączony. OstrzeżenieKierowca ponosi pełną odpowiedzialno" ...

Siedzenia tylne
Składanie oparć siedzeń tylnych Aby ułatwić przewożenie długich przedmiotów lub zwiększyć przestrzeń ładunkową, można złożyć oparcia siedzeń tylnych. ...

Blokada tylnych drzwi
OstrzeżenieBlokadę tylnych drzwi należy uruchamiać zawsze, gdy na fotelach tylnych są przewożone dzieci.Mechaniczna blokada tylnych drzwi Obrócić czerwoną blokadę w tylnych drzwiach ...

Instrukcje obslugi: