Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Ustawienia


System umożliwia dostęp do ustawień ekranu, dźwięku, daty/godziny, łącza Bluetooth, podstawowych ustawień systemowych i wyłączania ekranu.

Aby uzyskać dostęp do ustawień, należy nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio.

Display (ekran)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Display] (ekran).

Sound (dźwięk)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Sound] (dźwięk).

Date/Time (data/godzina)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Date/Time] (data/godzina).

Bluetooth (łącze Bluetooth)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio Wybrać pozycję [Bluetooth] (łącze
Bluetooth).

Informacja

System (podstawowe ustawienia systemowe)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [System] (ustawienia systemowe).

Informacja

Zresetowanie ustawień systemu powoduje jego działanie wg parametrów domyślnych oraz usunięcie wszystkich zapisanych danych i ustawień.

Display Off (wyłączenie ekranu)

Funkcja ta umożliwia wyłączenie ekranu, np. aby zapobiec oślepianiu podczas jazdy nocą.

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Display Off] (wyłączenie ekranu).

Informacja

Aby ustawić informacje wyświetlane po wyłączeniu ekranu, należy skorzystać z funkcji wygaszacza ekranu (Screensaver).

Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

Odbieranie połączenia telefonicznego z połączonym urządzeniem Bluetooth. Nazwa rozmówcy: jeżeli numer rozmówcy jest zapisany na ...

Za kierownicą

OSTRZEŻENIETlenek węgla (CO) to gaz trujący. Wdychanie tlenku węgla może spowodować utratę przytomności i stanowi zagrożenie ...

Zobacz tez:

Fotele tylne
Regulacja wzdłużna W pojazdach wyposażonych w przesuwne fotele tylne obydwie części tylnej kanapy można osobno przesuwać do przodu i do tyłu. OstrzeżenieAby siedzenia można było zablokowa ...

Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera
Nigdy nie instalować fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu chronionym włączoną czołową poduszką powietrzną. Może to spowodować śmierć dziecka albo jego poważne obrażenia. Etykieta ostrzegawcza umieszczona ...

Manualna skrzynia biegów
W celu wybrania biegu wstecznego w 5-stopniowej skrzyni biegów wcisnąć pedał sprzęgła i przesunąć dźwignię zmiany biegów w prawo i do tyłu. W celu wybrania biegu wstecznego w ...

Instrukcje obslugi: