Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Ustawienia


System umożliwia dostęp do ustawień ekranu, dźwięku, daty/godziny, łącza Bluetooth, podstawowych ustawień systemowych i wyłączania ekranu.

Aby uzyskać dostęp do ustawień, należy nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio.

Display (ekran)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Display] (ekran).

Sound (dźwięk)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Sound] (dźwięk).

Date/Time (data/godzina)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Date/Time] (data/godzina).

Bluetooth (łącze Bluetooth)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio Wybrać pozycję [Bluetooth] (łącze
Bluetooth).

Informacja

System (podstawowe ustawienia systemowe)

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [System] (ustawienia systemowe).

Informacja

Zresetowanie ustawień systemu powoduje jego działanie wg parametrów domyślnych oraz usunięcie wszystkich zapisanych danych i ustawień.

Display Off (wyłączenie ekranu)

Funkcja ta umożliwia wyłączenie ekranu, np. aby zapobiec oślepianiu podczas jazdy nocą.

Nacisnąć przycisk [SETUP/CLOCK] (ustawienia/ zegar) na panelu systemu audio
Wybrać pozycję [Display Off] (wyłączenie ekranu).

Informacja

Aby ustawić informacje wyświetlane po wyłączeniu ekranu, należy skorzystać z funkcji wygaszacza ekranu (Screensaver).

Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

Odbieranie połączenia telefonicznego z połączonym urządzeniem Bluetooth. Nazwa rozmówcy: jeżeli numer rozmówcy jest zapisany na ...

Za kierownicą

OSTRZEŻENIETlenek węgla (CO) to gaz trujący. Wdychanie tlenku węgla może spowodować utratę przytomności i stanowi zagrożenie ...

Zobacz tez:

Regulacja temperatury
Aby ustawić maksymalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w prawo, do oporu. Aby ustawić minimalną temperaturę, należy obrócić pokrętło w lewo, do oporu. ...

Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Nawiązywanie połączeniaKorzystanie ze spisu telefonów Wykonanie połączenia jest możliwe poprzez wypowiedzenie imienia osoby (oznaczenia głosowego), której numer telefonu został uprzednio zarej ...

Układ monitorowania martwego pola
Układ ostrzega kierowcę o obecności innego pojazdu w strefie martwego pola (strefy poza polem widzenia kierowcy), jak tylko obecność innego pojazdu stanowi potencjalne zagrożenie. W odpowiednim lusterku wstecznym włącza się lamp ...

Instrukcje obslugi: