Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Za kierownicą –> Układ hamulcowy –> Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

OSTRZEŻENIE

Ani układ ABS, ani układ ESC nie zapobiega wypadkom spowodowanym przez nieprawidłowe lub niebezpieczne manewry. Mimo że układy te zwiększają panowanie nad pojazdem podczas hamowania awaryjnego, należy zawsze zachowywać bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego. W trudnych warunkach drogowych należy zawsze zmniejszać prędkość. W pewnych warunkach droga hamowania pojazdów wyposażonych w układ ABS lub ESC może być dłuższa niż droga hamowania pojazdów bez tych układów.

Dlatego w następujących warunkach należy zmniejszać prędkość:

  •  Drogi nierówne, żwirowe, zapiaszczone lub pokryte przewianym śniegiem.
  •  Drogi o nierównej, dziurawej nawierzchni.
  •  Jazda z założonymi łańcuchami przeciwśnieżnymi.

Zachowania pojazdu wyposażonego w układ ABS lub ESC nie należy sprawdzać poprzez jazdę z wysoką prędkością lub szybkie pokonywanie zakrętów.

Może to być niebezpieczne i doprowadzić do wypadku.

Układ ABS to układ elektroniczny zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.

Umożliwia on kierowcy kierowanie pojazdem podczas hamowania.

Sposób działania układu ABS

Aby uzyskać maksymalną skuteczność układu ABS w sytuacji hamowania awaryjnego, nie należy próbować samodzielnie zmieniać nacisku na pedał hamulca, ani hamować pulsacyjnie. Należy możliwie najsilniej wcisnąć pedał hamulca.

Po naciśnięciu pedału hamulca w warunkach, które mogą spowodować zablokowanie kół, można usłyszeć terkoczący dźwięk emitowany przez układ hamulcowy i odczuć drgania pedału. Jest to zjawisko normalne, które oznacza ingerencję układu ABS.

Ingerencja układu ABS nie skraca czasu ani drogi hamowania, pozwala jednak na zachowanie możliwości kierowania pojazdem podczas hamowania.

Należy zawsze zachowywać bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego.

Układ ABS nie zapobiega poślizgom powodowanym przez gwałtowne zmiany kierunku jazdy, takie jak zbyt szybkie pokonywanie zakrętów lub nagłe zmiany pasa ruchu. Zawsze należy jeździć z prędkością bezpieczną dla danych warunków drogowych i pogodowych.

Układ ABS nie zapobiega utracie stabilności pojazdu. Dlatego podczas gwałtownego hamowania należy wykonywać jedynie niewielkie ruchy kierownicą. Nadmierny lub zbyt gwałtowny skręt kierownicy może spowodować zjechanie pojazdu na przeciwny pas ruchu lub poza drogę.

Na nawierzchniach nieutwardzonych lub nierównych ingerencja układu ABS może wydłużyć drogę hamowania w stosunku do hamowania pojazdów bez tego układu.

Lampka ostrzegawcza układu ABS
świeci się przez kilka sekund po włączeniu stacyjki (stan ON). W tym czasie układ ABS przeprowadza autodiagnozę i - jeżeli nie wykrywa nieprawidłowości - jego lampka ostrzegawcza gaśnie. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS nie gaśnie, może to oznaczać usterkę układu. W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

OSTRZEŻENIE

Świecąca się stale lampka ostrzegawcza układu ABS ( ) może
wskazywać na usterkę układu. Jednakże wspomaganie układu hamulcowego nadal działa prawidłowo. Aby ograniczyć poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia, należy w takim przypadku jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

UWAGA

Ciągłe hamowanie podczas jazdy po nawierzchniach o małej przyczepności (takich jak np. drogi pokryte lodem) powoduje nieprzerwaną ingerencję układu ABS. W takim przypadku lampka ostrzegawcza układu ABS
może świecić się stale. Należy wtedy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik.

Następnie ponownie uruchomić silnik.

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS gaśnie oznacza to, że układ jest sprawny.

Jeżeli lampka nie gaśnie, może to oznaczać usterkę układu ABS. W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Informacja

Po uruchomieniu pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania (z powodu rozładowania akumulatora) może się włączyć lampka ostrzegawcza układu ABS . Jest to spowodowane niskim
napięciem akumulatora i nie oznacza usterki układu ABS. W takim przypadku przed rozpoczęciem jazdy należy naładować akumulator.

Hamulec postojowy

Przed opuszczeniem pojazdu zawsze włączać hamulec postojowy. Aby włączyć hamulec postojowy, należy: Mocno wcisnąć pedał hamul ...

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

Układ stabilizacji toru jazdy (ESC) pomaga w stabilizacji pojazdu podczas pokonywania zakrętów. Układ ten porównuje kąt obrotu kierownicy ...

Zobacz tez:

Za kierownicą
OSTRZEŻENIETlenek węgla (CO) to gaz trujący. Wdychanie tlenku węgla może spowodować utratę przytomności i stanowi zagrożenie dla życia. Spaliny silnikowe zawierają tlenek wę ...

Siedzenie tylne
Dzielone składane tylne oparcie Aby zwiększyć pojemność bagażnika, możesz złożyć oparcia tylnych siedzeń. OSTRZEŻENIE Zabezpiecz dobrze ładunek w części bagażowej, g ...

Schowek pod podłogą bagażnika
(jeżeli występuje) W schowku pod podłogą bagażnika można umieścić apteczkę pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy (przednia komora schowka), narzędzia itp. Aby otworzyć scho ...

Instrukcje obslugi: