Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> System multimedialny –> Zestaw głośnomówiący –> Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

Odbieranie połączenia telefonicznego z połączonym urządzeniem Bluetooth.


 1. Nazwa rozmówcy: jeżeli numer rozmówcy jest zapisany na liście kontaktów, system prezentuje jego nazwę.
 2. Numer telefonu połączenia przychodzącego: system prezentuje numer telefonu połączenia przychodzącego.
 3. Przycisk [Accept] (odbierz): odebranie połączenia.
 4. Przycisk [Reject] (odrzuć): odrzucenie połączenia.

Informacja

Operacje podczas trwania połączenia telefonicznego

Połączenie przychodzące z połączonym urządzeniem Bluetooth Wybrać
pozycję [Accept] (odbierz).


 1. Czas połączenia: system prezentuje czas trwania połączenia.
 2. Nazwa rozmówcy: jeżeli numer rozmówcy jest zapisany na liście kontaktów, system prezentuje jego nazwę.
 3. Numer telefonu połączenia przychodzącego: system prezentuje numer telefonu połączenia przychodzącego.
 4. Przycisk [Private] (tryb prywatny): przekazanie połączenia do telefonu komórkowego.
 5. Przycisk [End] (zakończenie połączenia): zakończenie połączenia telefonicznego.
 6. Przycisk [Mute] (wyciszenie): wyciszenie dźwięku emitowanego przez głośniki.

Przycisk [Menu] Umożliwia wybór następujących funkcji:

Ulubione numery telefonów

Nacisnąć przycisk telefonu na panelu systemu audio Wybrać pozycję [Favourites]
(ulubione) System prezentuje listę
ulubionych numerów.


 1. Przycisk [Add to favourites] (dodaj do ulubionych): dodanie pobranego numeru telefonu do listy ulubionych.
 2. Lista ulubionych numerów: system prezentuje listę powiązanych ulubionych numerów (Favourites).

  Po wybraniu numeru następuje nawiązanie połączenia telefonicznego.

Przycisk [Menu] Umożliwia wybór następujących funkcji:

Informacja

Historia połączeń

Nacisnąć przycisk telefonu na panelu systemu audio Wybrać pozycję [Call
history] (historia połączeń) System
prezentuje historię połączeń.


 1. Historia połączeń: wyświetlenie pobranej listy historii połączeń.

  Po wybraniu numeru następuje nawiązanie połączenia telefonicznego.

 2. Czas połączenia: czas trwania danego połączenia.

Przycisk [Menu] Umożliwia wybór następujących funkcji:

Informacja

Kontakty

Nacisnąć przycisk telefonu na panelu systemu audio Wybrać pozycję [Contacts]
(kontakty) Wybrać literę (np. A)
System prezentuje odpowiednie kontakty.


 1. Contacts (kontakty): wyświetlenie pobranych kontaktów.

  Po wybraniu numeru następuje nawiązanie połączenia telefonicznego.

  Jeżeli dla danego kontaktu zapisane są co najmniej dwa numery telefonu, po wybraniu kontaktu system prezentuje listę numerów przypisanych do tego kontaktu.

Przycisk [Menu] Umożliwia wybór następujących funkcji:

Informacja

Ustawienia

Nacisnąć przycisk telefonu na panelu systemu audio Wybrać pozycję [Settings]
(ustawienia).

Wskazówki dotyczące podłączania urządzeń obsługujących łącze Bluetooth

Pojazd obsługuje następujące funkcje łącza Bluetooth. Niektóre rodzaje urządzeń Bluetooth mogą nie obsługiwać posz ...

Ustawienia

System umożliwia dostęp do ustawień ekranu, dźwięku, daty/godziny, łącza Bluetooth, podstawowych ustawień systemowych i wyłą ...

Zobacz tez:

Silnik benzynowy
Benzyna bezołowiowa Aby uzyskać optymalne osiągi samochodu, należy używać benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej RON (Research Octane Number - liczba oktanowa ustalona badawczo) 95 lub wyższej/wartoś ...

Tempomat adaptacyjny
Układ spełnia następujące funkcje: Automatyczne utrzymywanie prędkości zaprogramowanej przez kierowcę. W pojazdach z manualną skrzynią biegów, automatyczna regulacja odległości od pojazdu poprzedzającego. W pojazdach z aut ...

Kierunkowskazy i sygnalizacja zmiany pasa ruchu
Kierunkowskazy działają przy włączonym zapłonie. Aby włączyć kierunkowskazy, należy przesunąć dźwignię w górę lub w dół (A). Zielone lampki kontrolne w zes ...

Instrukcje obslugi: