Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: System monitorowania ciśnienia w oponach

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Podczas jazdy –> System monitorowania ciśnienia w oponach

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) kontroluje ciśnienie w każdej oponie.

Jeśli w jednej lub kilku oponach ciśnienie jest zbyt niskie, system powiadomi kierowcę poprzez włączenie lampki ostrzegawczej w zestawie wskaźników oraz sygnałem dźwiękowym.

Zamontowane w każdym kole czujniki ciśnienia przekazują dane pomiarowe drogą radiową do odbiornika we wnętrzu samochodu.

System monitorowania ciśnienia w oponach


UWAGA Gdy temperatura otoczenia jest niska, temperatura opon również ulega obniżeniu. Spadek temperatury opon pociąga za sobą spadek ciśnienia powietrza. Lampka ostrzegawcza TPMS może wówczas świecić się częściej. Codziennie, przed rozpoczęciem jazdy, sprawdzaj wzrokowo stan opon, a raz w miesiącu zmierz ciśnienie w oponach za pomocą ciśnieniomierza. Zalecamy, aby do pomiarów ciśnienia opon używać ciśnieniomierza cyfrowego.

System TPMS nie zwalnia z obowiązku regularnego sprawdzania ciśnienia i stanu wszystkich czterech opon.

PRZESTROGA

Komunikat błędu w systemie

Gdy lampka ostrzegawcza miga, system nie działa prawidłowo. W razie potrzeby zwróć się o pomoc do Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy.

Do pojawienia się komunikatu błędu systemu może dojść w następujących sytuacjach:

Opony i koła

PRZESTROGA

Przy sprawdzaniu lub korekcie ciśnienia w oponach nie wywieraj nadmiernej siły na trzonek zaworu. Trzonek może ulec uszkodzeniu.

Wymiana opon i kół

Poniższa procedura umożliwia systemowi TPMS rozpoznanie unikalnego kodu identyfikacyjnego czujnika ciśnienia w oponach w momencie, gdy dochodzi do wymiany opony lub koła, na przykład opon letnich na zimowe lub na odwrót.

UWAGA Każdy czujnik ciśnienia posiada unikalny kod identyfikacyjny. Kod ten musi zostać zapamiętany w TPMS, zanim stanie się aktywny. Najlepszą metodą jest zlecenie wymiany opon specjaliście, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy, która dokona rejestracji kodu identyfikacyjnego.

Gdy opony wymienia Autoryzowana Stacja Obsługi Mazdy

Autoryzowana Stacja Obsługi Mazdy wraz z wymianą opon dokonuje rejestracji kodu identyfikacyjnego czujnika ciśnienia.

Gdy opony wymienia się samodzielnie

Jeżeli wymiany opon dokonujesz samodzielnie lub zlecasz ją osobie trzeciej, zarejestrowanie kodu identyfikacyjnego w systemie TPMS wymaga przeprowadzenia następującej procedury:

1. Po wymianie opon ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON, a następnie w ACC lub OFF.

2. Odczekaj około 15 minut.

3. Po około 15 minutach jedź samochodem przez 10 minut z prędkością co najmniej 25 km/h, a kod identyfikacyjny czujnika ciśnienia w oponach zostanie zarejestrowany automatycznie.

UWAGA Jeżeli rozpoczniesz jazdę samochodem przed upływem 15 minut od wymiany opon, lampka ostrzegawcza systemu będzie migać, ponieważ kod identyfikacyjny czujnika nie został zarejestrowany. W takiej sytuacji zatrzymaj samochód na ok. 15 minut, po czym jedź nim przez kolejnych 10 minut, podczas których nastąpi rejestracja kodu identyfikacyjnego czujnika.

Wymiana opon i kół

PRZESTROGA

Przy wymianie opon lub kół upewnij się, czy czujniki ciśnienia opon zostały zainstalowane.

Gdy wymieniane są opony lub koła, możliwe są następujące sposoby montażu czujników ciśnienia:

UWAGA

Tempomat

Używając tempomatu możesz ustawić i automatycznie utrzymać każdą prędkość powyżej około 25 km/h. OSTRZEŻENIE N ...

Filtr cząstek stałych

Filtr cząstek stałych (SKYACTIV-D 22) Filtr Cząstek Stałych silników Diesla gromadzi i usuwa większość cząstek stałych (PM) z ...

Zobacz tez:

Dane techniczne i informacje dla użytkownika
Wymiary *¹ Z relingami dachowymi Silniki Moc żarówek Opony i obręcze kół UWAGA Jeżeli w nieodległej przyszłości oczekiwane jest nadejście niskich temperatur, do ...

Ustawianie i aktywacja systemu
Ustawienia systemu System włącza się w menu ustawień użytkownika "User Settings" (Ustawienia użytkownika) "Driving Assist" (Wspomaganie jazdy) i wybierając opcję "Assist emergency ...

Zmiana rozmiaru opon i kół
Jeśli na obręcze kół zostaną założone opony o rozmiarze innym niż w przypadku opon montowanych fabrycznie, może zajść konieczność przeprogramowania prędkościomierza ele ...

Instrukcje obslugi: